Nieuws

RSS

Veiligheidscijfers 1e kwartaal 2021; invloed van corona blijft zichtbaar

In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda voor het 1e kwartaal 2021 is de invloed van corona duidelijk terug te zien. De inbraakcijfers laten een sterke daling zien en er is een toename van het aantal meldingen jeugdoverlast.

Bestemmingsplan Turfmarktkerklocatie

De Raad van State heeft woensdag, 12 mei 2021 een uitspraak gedaan in 4 beroepsprocedures over het bestemmingsplan voor de Turfmarktkerklocatie. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de voormalige Turfmarktkerk.

Nieuwe kansen voor stadhuis Gouda

Het college van B en W wil het stadhuis op de Markt een nieuwe invulling geven. Er wordt daarom in samenwerking met Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag gewerkt aan een plan.

Aanvragen tijdelijke ondersteuning (TONK) kan tot 1 augustus

Het college van burgemeester en wethouders wil maatwerk bieden voor de inwoners van Gouda en heeft op 9 maart de beleidsregels voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. De TONK is er om huishoudens een steuntje in de rug te geven, als zij door corona een terugval in hun inkomsten ervaren. Gouwenaars kunnen nog tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen.

We zijn Allemaal Gouwenaars!

Gouda is een diverse stad. Inwoners verschillen bijvoorbeeld van afkomst, principes, geaardheid en beperkingen. Samen vormen we 1 maatschappij en zijn we ‘Allemaal Gouwenaars’!

Uitkomst 2e enquête RES Midden-Holland bekend

Alle inwoners en bedrijven van de regio Midden-Holland konden meedoen aan de 2e enquête over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze enquête ging dieper in op hoe we in de toekomst in de regio op een duurzame manier energie op kunnen wekken met zonne- en windenergie op land.

Huis van de Stad 13 en 14 mei gesloten

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei (brugdag) zijn het Huis van de Stad en het UWV gesloten. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via onze website.

Binnenkort in Gouda: De Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat van Cyclus komt naar Gouda. Tot en met oktober 2021 staat De Mobiele Milieustraat iedere 1e volle week van de maand op 4 verschillende locaties in Gouda.

Lintjesregen in Gouda

Op maandag 26 april reikte burgemeester Pieter Verhoeve aan 11 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit. De burgemeester verraste de mensen dit jaar thuis. Vanaf 9.15 uur reed hij een route langs de 11 adressen.

Westergouwe viert lustrum

Het is precies 5 jaar geleden dat de 1e bewoners in Westergouwe de sleutel van hun nieuwbouwhuis in ontvangst namen. Een feestelijke dag waarop de bewoners als presentje een bijenhotel hebben gekregen.

Verlenging opvang dakloze mensen in Best Western hotel Gouda

Het college van BenW heeft afgelopen dinsdag (20 april 2021) besloten om de extra tijdelijke opvang van dakloze mensen in het Best Western hotel te verlengen tot en met juli 2021. Dit betekent dat het hotel, naast reguliere gasten, ook de komende maanden nog een aantal dakloze mensen opvangt.

Samenscholingsverbod tegen overlast op terrein CVV De Jodan Boys

Vanaf vrijdag 23 april tot en met vrijdag 18 juni geldt er een samenscholingsverbod op het parkeerterrein van CVV De Jodan Boys. Burgemeester Verhoeve is overgegaan tot het instellen van dit verbod na maandenlange overlast door onder ander drugsgebruik, vervuiling, naroepen van de politie en het negeren van de coronamaatregelen. Ook het cameratoezicht in de wijk wordt verder uitgebreid.

Vrijwilligerspenning voor mevrouw Rietveld

Mevrouw Rietveld ontving op 19 april een vrijwilligerspenning van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof.

Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd

Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de 1e versie van Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind.

Raad stemt in met 2e aanvraagronde Tijdelijke steunregeling culturele sector

De Goudse gemeenteraad heeft op 14 april budget beschikbaar gesteld voor een 2e aanvraagronde voor de tijdelijke steunregeling COVID-19 schade culturele sector.

Vrijwilligerspenning voor Ria Broszius - Boer

Woensdag 14 april heeft mevrouw M.J. (Ria) Broszius – Boer de vrijwilligerspenning van Gouda ontvangen uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij krijgt de erepenning als blijk van grote waardering voor haar jarenlange vrijwillige inzet bij Ronssehof.

Het Super Cool Kidsfeest gaat door!

Het Super Cool Kidsfeest is het afscheidsfeestje van het kindercollege. Tijdens dit gratis feest is er van alles te doen en te beleven voor alle kinderen in Gouda. Dit jaar wordt het feest verspreid over 40 locaties en het duurt daarom langer: van half mei tot en met de zomervakantie.

Uitbreiding voor Petanque vereniging

De gemeente heeft het pand aan de Uiterwaardseweg 3 verkocht aan de Petanque vereniging Gouda. De ruimte wordt door de vereniging samengevoegd met haar naastgelegen verenigingsgebouw aan de Uiterwaardseweg 4.

Kademuren binnenstad krijgen periodieke controles

De kademuren in de Goudse binnenstad krijgen vanaf midden 2021 gedurende 1 jaar een maandelijkse controle. Een landmeetploeg bekijkt tijdens de controles of er beweging in de kademuren zit.

Langer thuis wonen voor senioren: woonverhalen gebundeld in Zilveren Helden

Wethouder Corine Dijkstra reikte vrijdag 9 april het eerste exemplaar van Zilveren Helden uit aan een Zilveren Held, de geïnterviewde Leny Kalmeijer. Leny (82) woont al jaren met veel plezier in een gelijkvloerse huurwoning. Leny is 1 van de 11 ouderen die voor Zilveren Helden beschreven hoe hun woonverleden eruit ziet, waar ze nu wonen, waarom en hoe ze dit hebben geregeld.

Minimaal 100 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s in Gouda

De komende 3 jaar komen er minimaal 100 openbare laadpunten bij voor elektrische auto’s in Gouda, bovenop de huidige 150.

Vroegtijdige beëindiging huurrelatie huurder stadhuis

e huidige huurder van het stadhuis, Teka, heeft verzocht om vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst die zij heeft met de gemeente Gouda. In onderling overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen en daarmee het gebruik door Teka per 15 april stopt.

Verbetering entree naar bedrijvenpark Goudse Poort

De entree naar het bedrijvenpark Goudse Poort beter bereikbaar en zichtbaar maken voor autoverkeer vanaf de A12. Dat is de kern van het plan waarover het college van B&W op 30 maart een besluit nam.

Huurteam Gouda van start

Sinds 25 maart kunnen huurders die bij een particuliere verhuurder een woonruimte huren, terecht bij het Huurteam Gouda. Het huurteam biedt ondersteuning, informatie en advies bij vragen of klachten over de huurprijs, servicekosten, onderhoud van de woning of de huurovereenkomst.

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing bekend

Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Het opkomstpercentage in Gouda was 79.85%. Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van Gouda per partij.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing bekend

Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van Gouda per partij.

Actie Tegel eruit, plant erin

Lever op zaterdag 20 maart een stoeptegel uit uw Goudse tuin in. U krijgt dan een tegoedbon voor een vaste plant.

Burgemeester sluit woning Noordhoef voor 6 maanden

Op zondag 28 februari heeft burgemeester Verhoeve een woning aan de Noordhoef in Gouda met spoed gesloten. Aanleiding is de vondst van een aanzienlijke hoeveelheid drugs in de woning door de politie diezelfde dag. De spoedsluiting is door de burgemeester nu omgezet naar sluiting van de woning voor de duur van 6 maanden.

Led-verlichting Goudse Rugby opgeleverd

Een paar jaar geleden is het rugbyveld van RFC Gouda vergroot om tegemoet te komen aan de groei van de club. Tijdens deze uitbreiding gaf de vereniging aan de veldverlichting graag gelijktijdig om te zetten in led-verlichting. Deze klus is in nauw overleg met de rugbyvereniging en de gemeente Gouda, onder leiding en in opdracht van SPORT•GOUDA aangepakt. RFC Gouda heeft de verlichting vorige week officieel in gebruik genomen.

Nieuwe slimme laadpleinen voor opladen van elektrische auto’s

Gouda neemt 4 slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in gebruik. Op de parkeerterreinen Groenheuvel, Vossenburchkade, Schouwburgplein en Klein Amerika zijn slimme laadpleinen aangelegd.

Gemeente maakt tijdelijke terrassen mogelijk

Het college heeft besloten de tijdelijke terrasuitbreiding ook dit terrasseizoen toe te staan. Wanneer de horeca weer open gaat, kan een horecaondernemer in Gouda zijn terras tijdelijk uitbreiden of een terras maken.

Nieuw verkeerscirculatieplan voor een leefbaar en bereikbaar Gouda

Het college presenteert vandaag (10 maart) het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.

Inspectie kademuren binnenstad

De gemeente Gouda gaat in 2021 kademuren inspecteren en volgen. Zo weet de gemeente altijd wat de staat van de kademuren is en kan zij snel in actie komen als bijvoorbeeld reparatie nodig is.

Mijn inkomen voor Gouwenaars met een uitkering

Vanaf nu kan iedereen die een uitkering of minimaregeling bij de gemeente Gouda heeft, gebruik maken van Mijn inkomen. Mijn inkomen is een digitale omgeving waarbij je alle overzichten van de uitkering kunt inzien.

Win een appelboompje met een groen idee

Stichting Steenbreek, Stichting Deeltuinen en de gemeente Gouda slaan de handen ineen met de actie voor het vergroenen van tuinen. Inwoners worden uitgedaagd om ideeën in te sturen voor meer groen en minder steen in de tuin.

Lokale gevolgen corona in beeld met Goudse coronamonitor

Het coronavirus is een jaar in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld.

Gouda sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Gouda is vanaf nu aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dat betekent dat de gemeente nu rechtstreeks de anonieme signalen over criminaliteit van MMA ontvangt.

Oud waarnemend burgemeester Jan Mans overleden

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud-burgemeester Jan Mans. Jan Mans was waarnemend burgemeester van Gouda van half juli tot half december 2012.

Veiligheidscijfers 2020 beïnvloed door corona

Het jaar 2020 stond voor het overgrote deel in het teken van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen. De maatregelen hadden invloed op de Goudse samenleving. De veiligheidscijfers over 2020 zijn daar ook sterk door beïnvloed.

Gezond in Gouda verlengt subsidieregeling

Ook in 2021 gaat Gouda aan de slag met de subsidieregeling Gezond in Gouda. Gezond in… is een landelijk stimuleringsprogramma voor een gezonde levensstijl van de organisaties Pharos en Platform31.

Bas van Spréw interim-gemeentesecretaris gemeente Gouda

Bas van Spréw start 1 maart als interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Gouda. Als interim-gemeentesecretaris volgt hij Martiene Branderhorst op, die algemeen directeur Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag wordt.

Voorjaarsreces

De gemeenteraad vergadert niet tijdens de schoolvakanties. Daarom is er op woensdag 24 februari geen vergadering.

Tijdelijke steun voor 18 culturele instellingen

De cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis. Met een tijdelijke subsidieregeling ondersteunt gemeente Gouda de culturele sector. Organisaties en verenigingen konden een aanvraag voor deelname aan de regeling indienen. In totaal hebben 19 organisaties en verenigingen hier gebruik van gemaakt. Na beoordeling van de aanvragen is er aan 18 organisaties en verenigingen een bedrag toegekend.

Geen marktgelden voor gedupeerde marktondernemers

Marktondernemers die momenteel door de coronabeperkingen geen gebruik kunnen maken van hun standplaats in Gouda, hoeven geen marktgeld te betalen. Dat heeft het college van BenW besloten.

APV Gouda 2020 gewijzigd

De Algemene plaatselijke verordening (APV) Gouda 2020 is per 1 januari 2021 gewijzigd. Vanwege de komst van de Omgevingswet is namelijk een aantal artikelen naar de Verordening fysieke leefomgeving overgegaan. Daarom hebben de APV-artikelen een ander artikelnummer gekregen.

Extreme weersomstandigheden: afvalinzameling en afvalbrengstations

Aankomende week zijn extreme weersomstandigheden voorspeld. Dit heeft gevolgen voor de afvalinzameling en de openingstijden van de afvalbrengstations.

Maatregel preventief fouilleren niet verlengd

De maatregel van het preventief fouilleren wordt niet verlengd. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat alleen in bepaalde situaties kan worden ingezet.

Bespreking bibliotheek Gouda en regiovisie Jeugd en WMO in commissie Samenleving

Woensdagavond 3 februari is er een digitale commissievergadering. De agendapunten zijn: bibliotheek Gouda & regionale visie WMO en jeugd. Commissievergaderingen zijn openbaar en inwoners kunnen digitaal meekijken.

Noodverordening niet langer van kracht, preventief fouilleren blijft

De noodverordening is niet langer van kracht maar het preventief fouilleren blijft.

Gemeenten verlengen overeenkomsten met zorgaanbieders

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas kopen de dienstverlening voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning samen in. Hiervoor hebben zij overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders.…

Burgemeester Verhoeve: noodverordening nog van kracht en preventief fouilleren als extra maatregel

De noodverordening blijft van kracht. Daarnaast wordt preventief fouilleren ingezet als extra maatregel.

Raad stelt geld beschikbaar voor huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen

De gemeenteraad stelt geld beschikbaar voor huurkortingen aan huurders van gemeentelijke gebouwen. Gebouwen van sportverenigingen vallen hier ook onder.

Het magazine vrijwilligerswerk Gouda is nu uit

2021 is het nationale jaar van de vrijwilliger ‘Mensen maken Nederland’. Daarom heeft het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van de gemeente Gouda een magazine over vrijwilligerswerk gemaakt

Vanavond heeft de gemeenteraad van Gouda een primeur

De gemeenteraad van Gouda heeft woensdagavond 27 januari een primeur. De raadsvergadering wordt namelijk geheel digitaal gehouden.

Noodverordening in Gouda

Burgemeester Pieter Verhoeve heeft een noodverordening ingesteld voor een aantal gebieden tussen 18.00 en 24.00 uur.

Noodbevel in Gouda

Voor vanavond en vannacht, 25 en 26 januari 2021, heeft burgemeester Verhoeve voor een deel van Korte Akkeren en Oosterwei een noodbevel uitgevaardigd.

Holocaustherdenking in Gouda

Woensdag 27 januari is Holocaust Memorial Day. Ook in Gouda herdenken we de Holocaust om bij te dragen aan het voorkomen van discriminatie en herhaling van volkenmoord.

Gouwenaar Benne Van Popta benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Pieter Verhoeve heeft op donderdag 21 januari een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Benne van Popta.

Voorstel huurkorting gemeentelijke gebouwen

De commissie  bestuur vergadert vanavond over een voorstel om met terugwerkende kracht, tot en met 31 december 2020, huurders van gemeentelijke gebouwen (inclusief sportaccommodaties) huurkorting…

Burgemeester sluit woning Dunantsingel voor 3 maanden

Aan de Dunantsingel heeft op 3 januari een schietpartij plaatsgevonden. De politie heeft een 25-jarige bewoner van een naburige woning aangehouden op verdenking van strafbare feiten.

Trots op onze Gouwenaars!

2020 was een bijzonder jaar, voor u en voor onze stad. Vele Gouwenaars zijn persoonlijk of zakelijk geraakt door het coronavirus.

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen geopend voor de regio Midden-Holland aan de Boelekade 1-3 in Gouda. Met dit meldpunt wil de gemeente voor de regio één plek bieden waar dak- en thuisloze mensen terechtkunnen.

1 toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Vanaf 4 januari is er voor Gouwenaars 1 centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Niet het systeem, maar de vraag van de inwoner staat daar centraal.

Afvalbrengstation Gouda alleen nog op afspraak toegankelijk

Het afvalbrengstation in gemeente Gouda is vanaf maandag 4 januari 2021 alleen nog toegankelijk voor inwoners van Gouda die vooraf een reservering hebben gemaakt.

Kerstbomeninzameling 2021

Dit jaar is de inzameling van de kerstbomen anders dan u gewend bent.

Restauratie van het carillon van het stadhuis

Begin 2021 wordt het carillon van het stadhuis gerestaureerd. De restauratie is nodig omdat de motor van het carillon 30 jaar oud is.

Hulp bij problemen door de toeslagenaffaire

Landelijk hebben veel ouders onterecht de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst terug moeten betalen. Welke ouders uit de gemeente Gouda dit precies zijn, is niet bij de gemeente bekend.

Wethouders Midden-Holland vragen in Den Haag om meer geld voor Jeugdhulp

De Goudse wethouder Michiel Bunnik bracht gistermiddag samen met collega wethouder Ria Boere van gemeente Krimpenerwaard een brandbrief naar Den Haag. De wethouders vragen hiermee aandacht voor de oplopende tekorten voor de jeugdhulp.

Goudse gemeentesecretaris Martiene Branderhorst vertrekt

Gemeentesecretaris Martiene Branderhorst vertrekt per 1 maart bij de gemeente Gouda, ze start dan als algemeen directeur bij de gemeente Den Haag.

Gemeente Gouda publiceert digitale kaart ‘Zon in Gouda’

Van alle daken in Gouda is 65 procent geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Ook veel daken van monumenten en van panden in de binnenstad zijn geschikt voor zonnepanelen.

Goudse gevels worden steeds mooier voor het feest Gouda750

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Hierbij hoort een historische binnenstad die er prachtig uitziet en welke we met trots kunnen doorgeven aan de toekomstige generatie.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Van Schaik-Bruggink

Maandag 14 december reikte burgemeester Pieter Verhoeve een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw C. (Riny) van Schaik-Bruggink voor haar buitengewone inzet voor de maatschappij.

Lockdown nodig om snel oplopend aantal besmettingen tegen te gaan

Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. Er is een lockdown nodig om het oplopend aantal besmettingen tegen te gaan.

Oproep! Beeldende kunstopdracht Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Het Zuidelijk Stationsgebied Gouda ondergaat een metamorfose. Er komen betere voorzieningen voor reizigers. En een prettig stationsplein dat uitnodigt om de stad Gouda te verkennen.

Verbod op carbidschieten

De gemeenteraad heeft ingestemd met een verbod op carbidschieten in Gouda. Dit na een voorstel door het college.

Raad stemt in met tijdelijke steunregeling culturele sector

De gemeenteraad heeft op 9 december ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de tijdelijke subsidieregeling voor de culturele sector in Gouda.

Versnijdingspand drugs voor 6 maanden gesloten

Op 1 december jl. deed de politie een inval in een woning aan de Dunantsingel in Gouda. De politie constateerde dat hier sprake was van een versnijdingspand voor drugs.

Volwassenenfonds Sport maakt sporten mogelijk voor Gouwenaars met een minimum inkomen

“Sportverenigingen, sportmakelaars, sociaal makelaars en zorgverleners in Gouda zien al langere tijd dat een gebrek aan geld een drempel is voor mensen met een minimum inkomen om te sporten”, aldus wethouder Sport Michiel Bunnik.

Gemeente Gouda lanceert nieuwe website

Gemeente Gouda heeft haar website www.gouda.nl vernieuwd. Naast een nieuw jasje, kunnen inwoners nu nog eenvoudiger hun online zaken regelen, zoals een verhuizing doorgeven, subsidie aanvragen of een uittreksel regelen.

Subsidie verkeersveiligheid toegekend aan Gouda

Gouda heeft met succes een beroep gedaan op middelen vanuit de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Voor het jaar 2021 stelt het Rijk € 0,6 miljoen aan de…

Grip op samenwerken

Grip op Samenwerken was het onderwerp van de regiobijeenkomst georganiseerd op 19 november 2020. In dit nieuwsbericht leest u de belangrijkste conclusies.

Veiligheidsprioriteiten voor 2021 ongewijzigd

De veiligheidsprioriteiten en -acties voor 2021 zijn in het IVB actieplan 2021 vastgelegd. Belangrijke punten zijn nog steeds het terugdringen van de jeugdcriminaliteit en daarmee het terugdringen van het aantal woninginbraken, de aanpak van drugscriminaliteit en cybercrime.

2 Goudse drugspanden op slot

De afgelopen week zijn in Gouda 2 drugspanden gesloten voor 3 en 6 maanden. In de woningen zijn een hennepkwekerij en een verscheidenheid aan de harddrugs cocaïne, MDMA, amfetamine en speed aangetroffen.

Minister Grapperhaus geïnteresseerd in Goudse aanpak corona

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bracht een werkbezoek aan Gouda. De minister ging vooral in gesprek met boa’s en politiemensen over hun ervaringen in de praktijk met de handhaving van de coronamaatregelen.

Traditie in ere hersteld: Koningin Máxima tekent Gouds gastenboek in Huis van de Stad bij bezoek bijeenkomst nlgroeit

Hare Majesteit Koningin Máxima was woensdag op bezoek bij Grant Thornton in het Huis van de Stad in Gouda. Zij tekende daar het Goudse gastenboek, waarmee een traditie in ere is hersteld

Bespreking bevindingen Groene Hart Rekenkamer over Gouds duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is actueel. Volgens het klimaatakkoord moeten gemeenten flink aan de slag waar het gaat om duurzaamheid in de bebouwde omgeving. Reden genoeg voor de…

De Goudse eerste hoofdsponsor Gouda750!

De Goudse Verzekeringen is de eerste hoofdsponsor door het storten van € 75.000 in Fonds Gouda750. Dit fonds is voor het feest in 2022, als Gouda 750 jaar stadrechten heeft.

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Omdat in de inzet op het coronavirus de noodverordeningen als onvoldoende democratisch gelegitimeerd worden geacht, is er de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Deze wet is…

Uitvoeringsprogramma duurzame ontwikkeling Gouda 2020

Wat doet de gemeente Gouda allemaal rond duurzaamheid? Dat kunt u zien in het nieuwe Uitvoeringsprogramma duurzame ontwikkeling Gouda 2020 en op het Dashboard duurzaam Gouda 0.0.

Oplichters actief

Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die in contact zijn geweest met oplichters. Het gaat hierbij om websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente.

Tijdelijke verordening carbidschieten

Als gevolg van het landelijke vuurwerkverbod kan het carbidschieten worden gezien als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.

Groene Houtmansgracht dankzij stichting Singelpark

Dankzij de inspanningen van stichting Singelpark is de Houtmansgracht de afgelopen weken van grijze parkeerkade omgevormd tot een prachtige groene wandelroute langs het water.

Opruimactie fietsen stationsgebied

Afgelopen weken is de gemeente weer gestart met de actie om weesfietsen, fietswrakken en te lang geparkeerde fietsen op te ruimen rond het station aan de centrumzijde.

Jeugdlintjes voor 11 Goudse jongeren

Op vrijdag 27 november ontvingen 11 Goudse jongeren een jeugdlintje 'De Goudse Ster'. Gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad.

Gemeente Gouda: ‘Praat mee over zonnepanelen en windmolens!’

De gemeente Gouda roept alle inwoners op om mee te doen aan een enquête over duurzame energie in de regio Midden-Holland. De vragen gaan bijvoorbeeld…

Vervoersverbod voor pluimveebedrijven in Gouda vanwege uitbraak vogelgriep Hekendorp

In Hekendorp (gemeente Oudewater) is zondag 22 november bij een pluimveehouderij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd.

Veiligheidscontrole bomen

De gemeente controleert regelmatig de toestand van bomen die in Gouda staan. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten en een lage ligging van de…

Gouda zet begrip voor elkaar centraal in lokale coronacampagne

‘Gouda, geef elkaar de ruimte.’ Onder dat motto gaat de gemeente Gouda met een campagne inwoners sterker betrekken bij de coronaregels en bij de gevolgen van de maatregelen voor stadgenoten.