Servicecode

U kunt over verschillende zaken en gebeurtenissen contact hebben met de gemeente Gouda. Als u zaken met ons doet of contact met ons opneemt, dan kunt u het volgende van ons verwachten:

 • Wij helpen u deskundig en vriendelijk. Professioneel en eerlijk handelen zijn het belangrijkst.
 • Wij laten weten wat u van ons kunt verwachten. En wat wij beloven, doen we. Afspraak is afspraak.
 • Als het regelen van uw aanvraag langer duurt dan normaal, dan laten wij dit op tijd aan u weten.
 • Besluiten nemen wij zorgvuldig en we denken daar goed over na.
 • Wij vinden uw privacy heel belangrijk en gaan netjes met uw gegevens om.
 • U kunt ons aanspreken als het anders gaat dan dat wij u beloven.
 • Klachten over en ideeën voor verbetering van onze service vinden wij erg belangrijk. Uw reacties gebruiken wij om onze service verder te verbeteren.

Contact met de gemeente

U kunt via onderstaande manieren contact met ons opnemen.

Digitale balie

 • Een aantal producten kunt u thuis aanvragen en afhandelen. Bijvoorbeeld een uittreksel uit het geboorteregister of het doorgeven van een verhuizing.
 • U ontvangt de aangevraagde producten binnen 3 werkdagen, nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben. Bij sommige aanvragen duurt dit langer. Dit geven wij duidelijk aan.

Brief of e-mail

 • Als wij uw brief of e-mail ontvangen, krijgt u binnen 3 werkdagen een bericht van ontvangst. Dit is alleen als voor de behandeling van uw (aan)vraag een wettelijke reactietijd geldt. Bijvoorbeeld voor vergunningsaanvragen, bezwaarschriften en subsidieaanvragen.
 • De snelheid waarmee wij antwoorden hangt af van de aard en inhoud van de brief. Uiteraard geven wij antwoord binnen de wettelijke termijn die voor uw (aan)vraag geldt.
 • Op overige vragen die wij via e-mail ontvangen, reageren wij binnen 5 werkdagen.

Telefonisch

 • U krijgt bij ons altijd iemand aan de telefoon, die goed luistert naar uw vraag.
 • Wij proberen u bij het eerste contact zo volledig mogelijk en juist te informeren. Soms zoeken we de juiste persoon bij uw vraag. Wij verbinden u dan hoogstens 2 keer door.
 • Als het nodig is, bellen wij u de volgende werkdag terug.

Aan de balie

 • Als u op afspraak onze balie bezoekt, dan beloven wij dat we u op het afgesproken tijdstip helpen.
 • Wij proberen u bij het 1e contact zo goed mogelijk te helpen en u zo volledig mogelijk en juist te informeren.
 • Als u tijdens de vrije inloop komt, dan is de gemiddelde wachttijd van 15 minuten. In drukke periodes (vooral de maanden mei en juni) kan dit langer zijn. Wilt u geen wachttijd? Maak dan een afspraak via Afspraak maken.
 • Maak voor uitgebreide vragen altijd een afspraak. Bijvoorbeeld voor de aanvraag Wmo of bouwplannen. U heeft dan geen wachttijd, wij bereiden ons goed voor en hebben voldoende tijd voor u.
 • Wij geven altijd bericht van ontvangst als u stukken bij ons inlevert.

Wat vragen wij van u?

Bereid u voor op uw bezoek aan ons. Op onze website staat informatie over onze producten en diensten. Hier staat wat u voor uw bezoek moet meenemen. Heeft u geen internet? U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 14 0182 en we helpen u graag in het Huis van de Stad.

Als het anders gaat

De gemeente doet haar uiterste best om haar werk goed en netjes te doen. Soms gaat het ook weleens anders dan dat wij beloven. Dan mag en kunt u dit aan ons laten weten. Dit kan telefonisch via 14 0182 of via een mail naar gemeente@gouda.nl. U krijgt van ons een passende reactie die kan verschillen van een excuus tot schadevergoeding. Ook horen wij graag uw voorstellen en ideeën om onze service te verbeteren.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de manier waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente met u omgaat of de manier waarop u bent behandeld, dan kunt u ook een officiële klacht indienen. De gemeente heeft hiervoor een aparte klachtenregeling. Ook zijn wij aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Een officiële klacht stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders: postbus 1086, 2800 BB Gouda. Of digitaal via klacht over de gemeente. Uiteraard krijgt u bericht dat wij uw klacht en ontvangen hebben en houden wij u op de hoogte van hoe het verder gaat.

Bezwaar of beroep

Tegen een aantal besluiten van de gemeente kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Dat kan zijn als u direct belang heeft bij het besluit of als u indirect belang heeft (bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van een school naast uw woning). Onze besluiten plaatsen wij wekelijks in de Goudse Post en op de pagina met bekendmakingen. De bezwaar- en beroepsmogelijkheden staan hierbij vermeld. Houden wij ons niet aan de wettelijk voorgeschreven beslistermijnen? Dan regelt de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen wanneer we aan de aanvrager of de indiener van het bezwaarschrift een dwangsom moeten uitbetalen. Zie voor meer informatie de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoe weet u hoe wij het doen?

Om het jaar houden we een uitgebreide Bewonersenquête onder de Goudse inwoners. Bij deze meting beoordelen inwoners de gemeente op haar prestaties op verschillende gebieden. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de Bewonersenquête om keuzes in beleid te maken of om te kijken of het beleid het juiste gevolg heeft. De resultaten van de Bewonersenquête en andere cijfers over Gouda vindt u op de Buurtmonitor.

Contact met het bestuur

Het bestuur van de gemeente vindt het erg fijn als u meedenkt. U kunt bijvoorbeeld bij informatieavonden over belangrijke onderwerpen aanwezig zijn of de maandelijkse collegespreekuren bezoeken. Meld u aan via het aanmeldformulier collegespreekuur. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en u kunt gebruik maken van het inspraakrecht. Verslagen van deze vergaderingen vindt u bij agenda en stukken van de gemeenteraad . Wilt u persoonlijk contact met 1 van de bestuurders? Maak hiervoor dan bij het secretariaat van de bestuurder een afspraak.

Reactieformulier

Met het reactieformulier kunt u reageren op deze Servicecode. U kunt het formulier ook ophalen bij de receptie in het Huis van de Stad.

Contactgegevens

Bekijk onze pagina met contactgegevens.