Wie zit er in het college?

Op 30 juni 2022 is een nieuw college van B en W aangetreden in Gouda. Naast de burgemeester zijn er 5 wethouders, van D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA. De plannen voor deze collegeperiode zijn vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’.

Pieter Verhoeve

Burgemeester

Thierry van Vugt

Wethouder D66

Michel Klijmij-van der Laan

Wethouder GroenLinks

Anna van Popering-Kalkman

Wethouder ChristenUnie

Jan Kees Oppelaar

Wethouder PvdA

Michiel Bunnik

Wethouder CDA

Burgemeester

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, want college en raad hebben duidelijk gescheiden taken. Het is ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Wethouders

Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid. Dit noemen we een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waar onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid bij hoort.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester en het college is hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.

Ruud Bakker is gemeentesecretaris van de gemeente Gouda.