Terug naar de vorige pagina

Anna van Popering-Kalkman

Wethouder - ChristenUnie

Portefeuille

  • Maatschappelijke ondersteuning (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang)
  • Jeugd en welzijn (inclusief kinderopvang)
  • Inclusie en diversiteit
  • Integratie en burgerschap
  • Publieke gezondheid

Vrije onderwerpen van de gemeenteraad

  • Burgerparticipatie: samen met wethouder Klijmij-van der Laan

Projecten en programma’s

  • Programma Inclusie, Diversiteit: samen met wethouder Klijmij-van der Laan
  • Programma Sturen op Kosten Jeugd en Wmo: samen met wethouder Bunnik
  • Project Asielzoekerscentrum (AZC): samen met burgemeester Verhoeve en wethouder Oppelaar
  • Project Campus Gouda: samen met wethouder Van Vugt

Nevenactiviteiten

Anna van Popering-Kalkman heeft geen nevenactiviteiten.

Contact

Bestuursondersteuner

Angela de Leeuw
(0182) 58 72 80
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Frank Hitzert
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl