Proclaimer

De gemeente Gouda is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze up-to-date, volledig, veilig en juist te houden. De normen uit de Servicecode Gouda zijn hierbij leidraad.

Komt u desondanks toch iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan horen wij graag van u. Op de pagina Contact kunt u vinden hoe u kunt reageren. De toegankelijkheid van deze site is voor ons belangrijk. We zorgen dan ook dat de website voldoet aan de webrichtlijnen van de overheid.

Bekendmakingen

De wekelijkse bekendmakingen van de gemeente Gouda plaatsen we in het gratis huis-aan-huisblad de Goudse Post.

Privacy

Persoons- of adresgegevens worden gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen we uw contactgegevens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De gemeente Gouda doet regelmatig onderzoek naar de klanttevredenheid om zo haar dienstverlening te verbeteren. Mocht u liever niet benaderd worden voor onderzoeksdoeleinden vanuit de gemeente Gouda, kunt u zich inschrijven voor het afmeldingsregister onderzoek.

Auteursrecht

Alle data op Gouda.nl zijn volledig openbaar en mag u hergebruiken. Uitzondering is het beeldmateriaal en content waarop auteursrecht van derden ligt. In dat geval staat de de naam van de auteursrechthebbende erbij en mag u dit niet hergebruiken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Als u toestemming van de auteursrechthebbende heeft om auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal en content te gebruiken, vermeldt dan de naam van de auteursrechthebbende. Als u inhoud citeert, mag u niet de indruk wekken dat de gemeente Gouda zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.