Ter inzage

In onze officiële bekendmakingen staat soms vermeld dat er plannen of stukken in het Huis van de Stad ter inzage liggen of dat ze op onze website staan.

Hieronder kunt u de plannen en stukken online bekijken. Wilt u ze in het Huis van de Stad bekijken? Bel ons dan op telefoonnummer 14 0182 voor een afspraak. 

Bent u het niet eens met een plan, lees dan in de bekendmaking of en hoe u dit aan ons kunt doorgeven.