Overige stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen met uitzondering van de ruimtelijke plannen.

Anterieure overeenkomst Burgemeesterkwartier

Van 16 juni tot en met 28 juli ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst Burgemeesterkwartier ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Anterieure overeenkomst Ridder van Catsweg 683

Van 21 juli tot en met 1 september ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst Ridder van Catsweg 683 ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Anterieure overeenkomst Spoorzone locatie A1 Oost

Van 30 juni tot en met 11 augustus ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst Spoorzone locatie A1 Oost ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Grondovereenkomst Spoorzone locatie C1K2 ‘De Koploper’

Van 7 juli tot en met 18 augustus ligt de zakelijke beschrijving van de grondovereenkomst Spoorzone locatie C1K2 ‘De Koploper’ ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Woon(zorg)visie

Van 7 juli tot en met 18 augustus ligt de Woon(zorg)visie (pdf) met bijlagen Uitvoeringsagenda 2021-2024 (pdf) en Woonzorganalyse (pdf) ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Transitievisie warmte

Van 15 juli tot en met 8 september ligt de Transitievisie warmte ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Ontwerp beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS

Van 22 juli tot en met 1 september ligt de ontwerp beleidsregel en bodemkwaliteitskaart PFAS ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.