Terug naar de vorige pagina

Michel Klijmij-van der Laan

Wethouder - GroenLinks

Portefeuille

 • Klimaat (water, groen en bodemdaling)
 • Duurzaamheid, circulariteit en energie
 • Stedelijk beheer en mobiliteit
 • Natuur, milieu en dierenwelzijn
 • Bewonersparticipatie en -initiatieven, inclusie

Vrije onderwerpen van de gemeenteraad

 • Burgerparticipatie: samen met wethouder Van Popering-Kalkman
 • Circulaire economie: samen met wethouder Bunnik

Projecten en programma’s

 • Programma Inclusie, Diversiteit: samen met wethouder Van Popering-Kalkman
 • Programma Energietransitie: samen met wethouder Bunnik
 • Programma Verkeerscirculatieplan: samen met wethouders Van Vugt en Oppelaar
 • Programma Verduurzaming maatschappelijk vastgoed: samen met wethouder Van Vugt

Nevenactiviteiten

Bekijk de nevenactiviteiten van Michel Klijmij-van der Laan

Contact

Bestuursondersteuner

Tonny Sluijs
(0182) 58 85 45
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Vivianne Wasser
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl