Nevenactiviteiten Michel Klijmij-van der Laan

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.VoorzitterPlatform Slappe BodemOnbezoldigd
2.LidAlgemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.Onbezoldigd
3.LidAlgemeen Bestuur Regio Midden-HollandOnbezoldigd
4.VoorzitterBestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer Regio Midden-HollandOnbezoldigd