Nevenactiviteiten Michel Klijmij-van der Laan

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.VoorzitterPlatform Slappe BodemOnbezoldigd