Nevenactiviteiten Michel Klijmij-van der Laan

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.VoorzitterStichting DebatUnieOnbezoldigd
2.VoorzitterStichting Coornhert Model United NationsOnbezoldigd