Financieel beleid

De gemeente heeft verschillende financiële stukken die u kunt bekijken. Hierin laten we zien wat onze plannen zijn en wat er in eerdere periodes aan geld is uitgegeven.

In de begroting kijken we vooruit naar wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De jaarrekening kijkt terug op wat we hebben bereikt, wat daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Tot slot hebben we nog de kadernota. Dat is het document waarin de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de begroting kan gaan opstellen.