Terug naar de vorige pagina

Jan Kees Oppelaar

Wethouder - PvdA

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid
 • Wonen, buurt- en wijkontwikkeling
 • Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)

Vrije onderwerpen van de gemeenteraad

 • Omgevingswet/-visie: samen met wethouder Van Vugt

Projecten en programma’s

 • Programma Versnelling Woningbouw: samen met wethouder Bunnik
 • Programma Robuuste Organisatie: samen met wethouder Bunnik
 • Programma Verkeerscirculatieplan: samen met wethouders Klijmij-van der Laan en Van Vugt
 • Project Asielzoekerscentrum (AZC): samen met burgemeester Verhoeve en wethouder Van Popering-Kalkman
 • Project Goudasfalt: samen met wethouder Van Vugt
 • Project Spoorzone noord: samen met wethouder Bunnik
 • Project Westergouwe: samen met wethouder Bunnik

Nevenactiviteiten

Bekijk de nevenactiviteiten van Jan Kees Oppelaar

Contact

Bestuursondersteuner

Joke Flapper
(0182) 58 72 80
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Caroline Voorbergen
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl