Nevenactiviteiten Jan Kees Oppelaar

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.Lid AB en DBGemeenschappelijke Regeling
Grondbank RZG Zuidplas
Onbezoldigd
2.Lid AB en DBGemeenschappelijke Regeling
Promen
Onbezoldigd
3.Plv. lid ABBelastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)Onbezoldigd