Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester en het college is hij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij is bij alle vergaderingen van het college aanwezig en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.