Wijkmobiliteitsplan Binnenstad

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de binnenstad.

Waar is het?

Dit wijkmobiliteitsplan gaat over het verkeer en vervoer van, naar en in de binnenstad van Gouda. Het gaat om het gebied tussen de singels. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de binnenstad van Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de binnenstad maken we een wijkmobiliteitsplan. Als eerste doen we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekijken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat doen we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook kijken we naar klachten en meldingen die bij ons binnenkomen.

Daarna werkt de gemeente de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uit. We kunnen ook nieuwe maatregelen maken. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordelen de maatregelen en bekijken welke maatregelen we als eerste moeten uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eind 2021 heeft het bureau Mobycon een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren van fietsen in de binnenstad. Dit onderzoek nemen we mee in het wijkmobiliteitsplan. Begin 2022 hebben we adviesbureau Goudappel gevraagd om het wijkmobiliteitsplan verder uit te werken. In april hebben we een vragenlijst verspreid via de Gouda Denkt Mee app.

In de periode mei tot en met september organiseren we verschillende bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en andere belanghebbenden.

Wat is de planning?

We verwachten dat het wijkmobiliteitsplan eind dit jaar klaar is. Dan leggen we het ter inzage en kunt u het plan bekijken. Als u wilt, kunt u hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze.

Vervolgens beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.