Wijkmobiliteitsplan Binnenstad

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de binnenstad.

Waar is het?

Dit wijkmobiliteitsplan gaat over het verkeer en vervoer van, naar en in de binnenstad van Gouda. Het gaat om het gebied tussen de singels. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de binnenstad van Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor de binnenstad maken we een wijkmobiliteitsplan. Als eerste doen we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekijken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat doen we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook kijken we naar klachten en meldingen die bij ons binnenkomen.

Daarna werkt de gemeente de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uit. We kunnen ook nieuwe maatregelen maken. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordelen de maatregelen en bekijken welke maatregelen we als 1e moeten uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

Eind 2021 heeft het bureau Mobycon een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren van fietsen in de binnenstad. Dit onderzoek nemen we mee in het wijkmobiliteitsplan. Begin 2022 hebben we adviesbureau Goudappel gevraagd om het wijkmobiliteitsplan verder uit te werken. Tussen mei en september organiseerden we verschillende bijeenkomsten voor inwoners, organisaties en andere belanghebbenden.

Op 11 en 17 oktober hebben fysieke en online bijeenkomsten plaatsgevonden over het onderzoek van bureau Goudappel. Bekijk de presentatie op YouTube. Meer informatie vindt u ook op de website van Goudappel. Hier kunt u de volgende documenten inzien:

  • Wijkmobiliteitsplan Binnenstad Gouda – Concept-hoofdrapport  (011634.20221012.R1.01)
  • Wijkmobiliteitsplan Binnenstad Gouda – Bijlage 1 Achtergronddocument ‘Afweging van maatregelen’ (011634.20221012.B1.01)
  • Wijkmobiliteitsplan Binnenstad Gouda – Bijlage 2 Maatregellijst (011634.20221012.B2.01)
  • Wijkmobiliteitsplan Binnenstad Gouda – Presentatie 11 oktober 2022

Tijdens de bijeenkomsten kon u vragen stellen. Op sommige vragen konden we niet meteen antwoord geven. Lees deze vragen en de antwoorden hierop.

Wat is de planning?

Tot en met 26 oktober kunt u per mail nog vragen stellen of reageren op het plan via gemeente@gouda.nl of via Stichting Binnenstadondernemers Gouda/Bewonersbelangen binnenstad. Hierna passen we het wijkmobiliteitsplan aan als dat nodig is. Daarna gaat het wijkmobiliteitsplan naar het college. Het college besluit dan welke maatregelen zij wel of niet uit wil voeren en wanneer. Daarna leggen we de plannen ter inzage en kunt u het plan bekijken. We verwachten dat dit eind 2022 is. Als u wilt, kunt u hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze.

Daarna beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan binnenstad. We verwachten dat de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvindt. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.