Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de wijk Korte Akkeren.

Waar is het?

Het gaat om de wijk Korte Akkeren, met bedrijventerreinen Kromme Gouwe en Hollandse IJssel. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor Korte Akkeren hebben we een wijkmobiliteitsplan gemaakt. Als eerste deden we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekeken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat deden we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook keken we naar klachten en meldingen die bij ons binnen zijn gekomen.

Daarna hebben we de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uitgewerkt. We hebben ook nieuwe maatregelen gemaakt. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordelen de maatregelen en bekijken welke maatregelen we als eerste moeten uitvoeren.

Hoe kan ik meedenken?

Voor de zomer van 2022 hebben we alle bewoners in de wijk gevraagd om hun wensen en knelpunten over verkeer in te vullen op een online pagina. De bewoners zijn benaderd via een brief. Ook waren er 2 inloopmomenten in het Huis van de Stad. Dit heeft ervoor gezorgd dat we bijna 900 reacties hebben ontvangen.

De reacties hebben we samengevat in een dashboard van Korte Akkeren. Dit is een digitale kaart waarbij het mogelijk is om de ontvangen reacties te filteren op basis van de meest genoemde thema’s. Het thema fietsverkeer laat bijvoorbeeld alleen de reacties zien die gaan over fietsverkeer.

De vele reacties hebben ons geholpen bij het opstellen van maatregelen in de wijk. Met deze maatregelen willen we zorgen voor een betere verkeerssituatie in de wijk. We konden niet alle ontvangen reacties terug laten komen in de maatregelen, bijvoorbeeld omdat de reacties elkaar tegenspraken.

Wat is de planning?

Op donderdagavond 13 oktober heeft de gemeente het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren (en Kromme Gouwe en Hollandse IJssel) gepresenteerd.

Tijdens het webinar hebben we de maatregelen uitgelegd. Vragen konden via de chat gesteld worden. Lees deze vragen en de antwoorden hierop.

We passen momenteel het ontwerp-wijkmobiliteitsplan aan. Daarna gaat het wijkmobiliteitsplan naar het college. Het college besluit dan welke maatregelen zij wel of niet uit wil voeren en wanneer. Daarna leggen we de plannen ter inzage en kunt u het plan bekijken. We verwachten dat dit eind 2022 is. Als u wilt, kunt u dan uw mening er over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt het concept-wijkmobiliteitsplan inzien.

Daarna beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren. We verwachten dat de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2023 plaatsvindt. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren. De uitvoering loopt door tot 2042. Gelijk aan de uitvoering van het VCP.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.