Wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de wijk Korte Akkeren.

Waar is het?

Het gaat om de wijk Korte Akkeren, met bedrijventerreinen Kromme Gouwe en Hollandse IJssel. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor Korte Akkeren hebben we een wijkmobiliteitsplan gemaakt. Als eerste deden we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekeken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat deden we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook keken we naar klachten en meldingen die bij ons binnen zijn gekomen.

Daarna hebben we de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uitgewerkt. We hebben ook nieuwe maatregelen gemaakt. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordeelden de maatregelen en hebben bekeken welke maatregelen we als 1e moeten uitvoeren.

Hoe kan ik meedenken?

Voor de zomer van 2022 hebben we alle bewoners in de wijk gevraagd om hun wensen en knelpunten over verkeer in te vullen op een online pagina. De bewoners zijn benaderd via een brief. Ook waren er 2 inloopmomenten in het Huis van de Stad. Dit heeft ervoor gezorgd dat we bijna 900 reacties hebben ontvangen.

De reacties hebben we samengevat in een dashboard van Korte Akkeren. Dit is een digitale kaart waarbij het mogelijk is om de ontvangen reacties te filteren op basis van de meest genoemde thema’s. Het thema fietsverkeer laat bijvoorbeeld alleen de reacties zien die gaan over fietsverkeer.

De vele reacties hebben ons geholpen bij het opstellen van maatregelen in de wijk. Met deze maatregelen willen we zorgen voor een betere verkeerssituatie in de wijk. We konden niet alle ontvangen reacties terug laten komen in de maatregelen, bijvoorbeeld omdat de reacties elkaar tegenspraken.

Op 13 december 2022 maakte het college het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren (en Kromme Gouwe en Hollandse IJssel) openbaar. Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 lag het ontwerp-wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren samen met de ontwerp-nota grote en zware voertuigen en de ontwerp-wijkmobiliteitsplannen Binnenstad en Kort Haarlem ter inzage ter inzage. In die periode kon u uw mening over het plan geven door een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen zijn nu door het college beantwoord. U kunt het plan en de zienswijzennota bekijken op de website van Royal HaskoningDHV.

Wat is de planning?

Op 7 maart stuurde het college de zienswijzennota en het wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren voor vaststelling door aan de gemeenteraad. De planning is dat de commissie Fysieke Leefomgeving deze op 22 en 29 maart behandelt, samen met de nota grote en zware voertuigen en de wijkmobiliteitsplannen Binnenstad en Kort Haarlem. U kunt dan meer informatie vinden op de website met bestuurlijke informatie. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad in de gemeenteraadsvergadering van april een besluit. Houdt u vooral de website met bestuurlijke informatie in de gaten voor de precieze data.

Nadat de gemeenteraad het wijkmobiliteitsplan heeft vastgesteld, kunnen we de maatregelen gaan uitvoeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.