Wijkmobiliteitsplannen

De raad heeft in juni 2021 het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor heel Gouda vastgesteld en de projecten die daarin staan, gaan we nu uitvoeren. Onderdeel van het VCP is de uitwerking van wijkmobiliteitsplannen: welke impact heeft het VCP op mijn wijk? Welke projecten voert de gemeente uiten welke maatregelen ik de komende tijd verwachten? En hoe kan ik mijn eigen wensen en opmerkingen over verkeer en mobiliteit in de wijk doorgeven?

Wat zijn de werkzaamheden?

Als onderdeel van het VCP stellen we de komende jaren wijkmobiliteitsplannen op voor onderstaande gebieden:

 1. Centrum / binnenstad
 2. Kadebuurt en Kort Haarlem
 3. Stolwijkersluis
 4. Voorwillenseweg, Oosterwei en Vreewijk
 5. Goverwelle
 6. Achterwillenseweg, Slagenbuurt, Middenwillens en Goudse Hout
 7. Ouwe Gouwe
 8. Plaswijck
 9. Bloemendaal
 10. De Goudse Poort
 11. Boerhavekwartier en deel Goudse Poort
 12. Nieuwe Park Oost en West en Gouwespoor
 13. Westergouwe, Oostpolder en Gouwestroom
 14. De Korte Akkeren, Kromme Gouwe en Hollandse IJssel
Kaart van Gouda met de 14 gebieden waar de gemeente een wijkmobiliteitsplan voor opstelt.

In deze wijkmobiliteitsplannen staat wat het VCP betekent per wijk. Hier horen dan bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en fietsen bij maar ook een aantal specifiekere onderwerpen als parkeren en routes voor het vrachtverkeer. Kortom, welke projecten vanuit het VCP hebben gevolgen voor de wijk.

Daarnaast onderzoeken we welke overige wensen en suggesties inwoners van de wijk hebben. En als het mogelijk is of we deze wensen en suggesties kunnen combineren met de projecten die we vanuit het VCP of een ander plan uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle informatie en documenten kunt u vinden onder de link van de wijkmobiliteitsplannen. Hier staat bijvoorbeeld nieuws, de planning en voortgang van het plan, maar u kunt hier ook (concept) plannen vinden. Staat er nog geen link bij een wijkmobiliteitsplan? Dan is er voor dat plan nog geen informatie.

Hoe kan ik meedenken?

De aanpak waarmee we de wijkmobiliteitsplannen maken, is zoveel mogelijk gelijk. De algemene opzet is:

 • Beschrijving aanpak en keuze extern adviesbureau.
 • Onderzoek naar situatie op dat moment in de wijk en de voortgang uitvoering VCP Gouda.
 • 1e Inventarisatie wensen en problemen (kleine groep)
  • Deze inventarisatie doen wij met de wijkvertegenwoordigers (als die er zijn) en/of een kleine groep bewoners en betrokken partijen zoals fietsersbond, hulpdiensten en organisaties die opkomen voor mensen met een beperking.
 • 2e Inventarisatie wensen en issues (brede groep)
  • Door huis-aan-huisbrieven en andere vormen van communicatie nodigen we iedereen in de wijk uit om online wensen, klachten en opmerkingen door te geven. Om zoveel mogelijk bewoners de mogelijkheid te geven om mee te denken, kunnen inwoners ook een e-mail sturen.
 • Opstellen concept-wijkmobiliteitsplan
  • Dit plan delen we met de mensen uit de 1e inventarisatie.
 • Opstellen definitief wijkmobiliteitsplan
  • Dit plan stelt het college vast.
 • Uitvoering maatregelen wijkmobiliteitsplan

Wat is de planning?

De hele aanpak per wijkmobiliteitsplan is ongeveer 6 maanden. De precieze planning per plan staan op de pagina’s van de wijkmobiliteitsplannen.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl. Geef hierbij aan om welk wijkmobiliteitsplan het gaat.