Wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem

Op deze pagina leest u meer over het wijkmobiliteitsplan voor de wijk Kort Haarlem en de Kadebuurt.

Waar is het?

Het gaat om de wijk Kort Haarlem en de Kadebuurt. Het gebied ligt tussen de Joubertstraat, het spoor en de singels. Onderstaand kaartje laat het gebied zien.

Kaart van de wijk Kort Haarlem. Het gebied loopt tussen de Joubertstraat, Noothoven van Goorstraat (naast het spoor), Blekerssingel en Fluwelensingel.

Wat zijn de werkzaamheden?

Voor Kort Haarlem maken we een wijkmobiliteitsplan. Als eerste doen we onderzoek naar het verkeer in de wijk. We bekijken hoe we overlast kunnen tegenhouden, hoe we het verkeer kunnen verminderen en hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Dat doen we met wensen en verbeterpunten van inwoners en organisaties. Ook kijken we naar klachten en meldingen die bij ons binnenkomen.

Daarna werkt de gemeente de maatregelen van het Verkeerscirculatieplan (VCP) verder uit. We kunnen ook nieuwe maatregelen maken. Een voorbeeld van een maatregel is: bij onderhoud aan het riool richten we de straat opnieuw in. Zo kunnen we meer ruimte maken voor voetgangers of fietsers en verlagen we de snelheid voor auto- en vrachtverkeer.

We beoordelen de maatregelen en bekijken welke maatregelen we als eerste moeten uitvoeren.

Hoe kan ik meedenken?

Begin juni heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle adressen in de Kadebuurt en Kort Haarlem. Hierin staat een uitnodiging om mee te denken over het wijkmobiliteitsplan. Dat kan van 13 juni tot en met 4 juli 2022.

Op een interactieve website kunt u uw wensen en knelpunten aangeven. Bijvoorbeeld over snelheid, parkeren en oversteken. Op de website vindt u een kaart van Kort Haarlem. U kunt uw wensen en verbeterpunten op deze kaart zetten. Op de website vindt u ook uitleg.

Lukt het niet om de website te gebruiken? En wilt u wel graag uw mening geven? Dan kunt u praten met 2 medewerkers van de gemeente. Dit kan op maandag 20 juni van 14.00 tot 15.30 uur of op woensdag 22 juni van 18.30 tot 20.00 uur in het Huis van de Stad. De medewerkers staan voor u klaar in de hal.

Uiteindelijk maakt de gemeente een overzicht van alle wensen en knelpunten in de wijk.

Wat is de planning?

We verwachten dat het wijkmobiliteitsplan eind dit jaar klaar is. Dan leggen we het ter inzage en kunt u het plan bekijken. Als u wilt, kunt u hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze.

Vervolgens beslist de gemeenteraad over het wijkmobiliteitsplan. Daarna kunnen we de maatregelen uitvoeren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.