Zero-emissiezone stadslogistiek

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestel- en vrachtwagens. Het goederenvervoer dat zich binnen de stad bevindt, noemen we stadslogistiek. Nog te veel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente stadslogistiek versneld verschonen en verduurzamen.

Het doel is om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren. We willen de overlast beperken en een bijdrage leveren aan de doelen uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat in 2025 dertig tot veertig gemeenten een gebied in de binnenstad moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone voor stadslogistiek (afgekort: ZES).

Ook wil de gemeente het (zware) vrachtverkeer in de historische binnenstad zo veel mogelijk beperken. Dat vermindert de ervaren hinder en het risico van trillingen en verzakkingen.

Waar is het?

De ZES komt in de binnenstad van Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

Om de doelen te bereiken gaat de gemeente een ZES invoeren in de historische binnenstad. Het gaat dan om bestel- en vrachtauto’s. Deze maatregel draagt bij aan schoon en duurzaam vervoer van, naar en in de binnenstad. Ook heeft het een positieve uitstraling in de rest van Gouda en in de regio.

Daarnaast is de maatregel een aanmoediging voor andere, betere en slimmere mogelijkheden om te bevoorraden. Het gaat dan om minder ritten en minder gebruik van zware vrachtauto’s. Het onderstaande filmpje legt dit uit.

Samenwerking met ondernemers

De gemeente heeft eind 2019 een bijeenkomst georganiseerd met ondernemers, Gouda Onderneemt en vervoersbedrijven. Hierin is gesproken over wat we moeten doen om een zero-emissiezone te bereiken. Op basis daarvan heeft de gemeente een stappenplan gemaakt. U kunt het stappenplan en bijlagen bij de gemeente opvragen (pdf-bestanden).

Extra beleid: stadsdistributiehub

De partners in de stad hebben aangegeven dat naast de genoemde maatregelen ook extra beleid nodig is om een zero-emissie stadslogistiek aan te moedigen. Een mogelijkheid hiervoor is een stadsdistributiehub. De stadsdistributiehub maakt bevoorrading van de binnenstad en andere wijken van Gouda mogelijk. Dat doet zij door ‘grote’ stromen van goederen aan de rand van de stad op te vangen. En deze stromen daarna te bundelen en dan gericht, op de gewenste tijd en zonder uitstoot van schadelijke stoffen naar het stadscentrum te brengen. Dit zorgt voor minder ritten en minder zwaar verkeer in de binnenstad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 15 september 2020 was een ontbijtbijeenkomst met ondernemers uit de binnenstad. Hierbij spraken we over de kansen en problemen bij de invoering van een zero-emissiezone en het maken van een hub. Daar is een presentatie van gemaakt. De presentatie en het verslag van de bijeenkomst kunt u bij de gemeente opvragen.

De gemeente onderzoekt nu of het ontwikkelen van één of meerdere stadsdistributiehubs sneller kan door nieuwe activiteiten aan te trekken of bestaande activiteiten in de regio uit te breiden. Dit gebeurt via een marktconsultatie. Hierin gaat de gemeente ook na wat haar eigen rol is om hub-activiteiten te versterken.

De gemeente zoekt voor de maatregelen ook de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het Rijk. En ze werkt actief samen met de andere 30-40 steden in Nederland die stappen zetten richting ZES. Op die manier wordt beleid zoveel mogelijk afgestemd.

Wat is de planning?

Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond, en heeft het college van B&W een raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Dit wordt behandeld in de raadsvergadering van 14 april. Dit voorstel is om een besluit te vormen over de zero-emissiezone stadslogistiek. Als de raad besluit om de zone in te voeren, start de verdere voorbereiding van de invoering.  De gemeente gaat de ondernemers van de binnenstad dan helpen met de overgang naar de zero-emissie. De ZES moet ingaan per 1 januari 2025. Een schematisch overzicht van de verschillende activiteiten ziet u op de volgende afbeelding.

Schematisch overzicht van de activiteiten die nodig zijn voor het ontwikkelen van een stadsdistributiehub. De onderdelen tonen het volgende: voortraject met onder andere onderzoeken. Waar we nu staan met onder andere een ondernemersontbijt. En wat nog volgt, zoals een verkeersbesluit en de voorbereiding op de invoering.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Heeft u vragen of wilt u iets melden? Of heeft u interesse in de genoemde presentatie, de resultaten van het kentekenonderzoek in de binnenstad, de effectstudie of het overzicht van reacties op het stappenplan? Bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.