Zero-emissiezone

Winkels, kantoren en horeca bevoorraden of pakketjes bezorgen gebeurt via goederenvervoer. Denk aan bijvoorbeeld bestel- en vrachtwagens. Het goederenvervoer dat zich binnen de stad bevindt, noemen we stadslogistiek. Nog te veel vervoer stoot schadelijke stoffen uit en dat is slecht voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente stadslogistiek snel schoner en duurzamer maken.

Het doel is om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren. We willen de overlast beperken en een bijdrage leveren aan de doelen uit het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat in 2025 30 tot 40 gemeenten een gebied in de binnenstad moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (ZE-zone) of nul-emissiezone.

Ook wil de gemeente het (zware) vrachtverkeer in de historische binnenstad zo veel mogelijk beperken. Dat vermindert de ervaren overlast en het risico van trillingen en verzakkingen.

Om deze doelen te bereiken heeft de raad van gemeente Gouda op 14 april 2021 een principebesluit genomen voor invoering van een zero-emissiezone invoeren in de historische binnenstad. De zero-emissiezone geldt voor bestel- en vrachtauto’s.

Dit besluit betekent dat vanaf 2025 in Gouda alle bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone uitstootvrij moeten zijn. Rijdt u als ondernemer in een brandstof aangedreven voertuig, dan mag u straks de ZE-zone niet in. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling.

Deze maatregel draagt bij aan schoon en duurzaam vervoer van, naar en in de binnenstad. Ook heeft het een positieve uitstraling in de rest van Gouda en in de regio. Daarnaast is de maatregel een aanmoediging voor andere, betere en slimmere mogelijkheden om te bevoorraden. Het gaat dan om minder ritten en minder gebruik van zware vrachtauto’s. Het onderstaande filmpje legt dit uit.

Hoe groot wordt de ZE-zone in Gouda?

De ZE-zone in Gouda is een bepaald gebied in de binnenstad waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) mogen rijden. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die goederen vervoeren. Bij de RDW zijn deze bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkels, bakkers en bloemisten die hun klanten bevoorraden.

Op onderstaand plaatje ziet u waar de zone vanaf 2025 is. Deze omvang van de zone wordt definitief vastgesteld bij de publicatie van het verkeersbesluit in het voorjaar van 2024.

Wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden?

De toegangseisen voor de ZE-zone in Gouda komen overeen met de afspraken uit de nationale uitvoeringsagenda stadslogistiek. Daarmee ontstaat een uniforme toegangsregeling voor alle ZE-zones in Nederland. Uitgangspunt hierbij is dat invoering van de ZE-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot te grote investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Ook na 2025 is het belangrijk dat winkels goed bevoorraad kunnen worden, nieuwe bouwprojecten probleemloos kunnen verlopen en bewoners hun aankopen thuis kunnen laten bezorgen.

Er zijn regels voor de toegang in de zero-emissiezones. Om ondernemers tegemoet te komen zijn er ook een aantal overgangsregels voor ondernemers met Euro-V en Euro-VI voertuigen. Onderstaand plaatje geeft weer welke voertuigen zijn toegestaan in de zone en tot wanneer. (bron TLN 2021)

Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vracht- en bestelauto’s in de zero-emissiezone een zero-emissie-aandrijving hebben.

Overgangsregeling vrachtwagens

  • Euro 6 bakwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezone.
  • Euro 6 trekkers die op 1 januari 2025 maximaal 8 jaar oud zijn, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezone

Overgangsregeling bestelauto’s

  • Euro 5 bestelauto’s hebben tot en met 31 december 2026 toegang tot de zero-emissiezone
  • Euro 6 bestelauto’s hebben tot en met 31 december 2027 toegang tot de zero-emissiezone

Vrijstellingen en ontheffingen

Op de website van Op weg naar ZES vindt u meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen. U leest hier wat vrijstellingen en ontheffingen zijn en wat het verschil ertussen is. Ook ziet u welke vrijstellingen en ontheffingen er gelden. De vrijstellingen en ontheffingen gelden voor alle steden in Nederland waar een zero-emissiezone wordt ingevoerd. Doe de check hoelang uw bestel- of vrachtauto nog in de nul-emissiezone mag rijden.

Samenwerken en informeren ondernemers

Gemeente Gouda wil ondernemers actief informeren en betrekken bij de invoering van de zero-emissiezone. De komende jaren bieden we ondernemers gratis persoonlijk advies op maat om samen met de bedrijven goed voorbereid te zijn op de komst van de zero-emissiezone.

Daarnaast organiseren we op 6 februari een informatieavond in het Huis van de Stad in Gouda over de invoering van de zero-emissiezone. Vanaf 19.00 uur is de inloop, de avond start om 19.30 uur. Meld u zich alstublieft voor 4 februari aan via het aanmeldformulier.

Extra beleid: stadsdistributiehub

De partners in de stad hebben aangegeven dat naast de genoemde maatregelen ook extra beleid nodig is om een zero-emissiezone aan te moedigen. Een mogelijkheid hiervoor is een stadsdistributiehub. De stadsdistributiehub maakt bevoorrading van de binnenstad en andere wijken van Gouda mogelijk door ‘grote’ stromen van goederen aan de rand van de stad op te vangen. En deze stromen daarna te bundelen en dan gericht, op de gewenste tijd en zonder uitstoot van schadelijke stoffen naar het stadscentrum te brengen. Dit zorgt voor minder ritten en minder zwaar verkeer in de binnenstad.

De gemeente onderzoekt nu of het ontwikkelen van 1 of meerdere stadsdistributiehubs sneller kan door nieuwe activiteiten aan te trekken of bestaande activiteiten in de regio uit te breiden. Dit gebeurt via een marktconsultatie. Hierin gaat de gemeente ook na wat haar eigen rol is om hub-activiteiten te versterken.

De gemeente zoekt voor de maatregelen ook de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het Rijk. Ook werkt de gemeente actief samen met de andere 30 tot 40 steden in Nederland die stappen zetten richting de invoering van de ZE-zone. Op die manier kunnen we beleid zoveel mogelijk afstemmen. Kijk voor meer info op de website Op weg naar ZES.

Wat is de planning?

Op 14 april 2021 heeft de raad een principebesluit genomen om de zero-emissiezone binnen de historische binnenstad van Gouda vanaf 1 januari 2025 stap voor stap in te voeren en de verdere voorbereiding daarvoor te starten. De gemeente helpt de ondernemers van de binnenstad met de overgang naar de zero-emissiezone. De ZE-zone gaat in vanaf 1 januari 2025. Om de zero-emissiezone vanaf 1 januari 2025 in te laten gaan, en de borden te kunnen plaatsen, is een verkeersbesluit nodig. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van 24 januari tot en met 6 maart ter inzage voor iedereen om hun zienswijzen kenbaar te maken.

De gemeente stuurt begin 2024 ondernemers die een bestel- of vrachtauto hebben uit Gouda en de omliggende gemeenten een brief met informatie. Daarnaast organiseert de gemeente op 6 februari een informatieavond in het Huis van de Stad in Gouda over de invoering van de zero-emissiezone. Vanaf 19.00 uur is de inloop, de avond start om 19.30 uur. Meld u zich alstublieft voor 4 februari aan via het aanmeldformulier.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Heeft u vragen over de invoering van de zero-emissiezone? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl.