We zijn Allemaal Gouwenaars!

Binnen het project ‘Allemaal Gouwenaars’ is er ruimte voor nieuwe plannen en ideeën. Hier werken verschillende initiatiefnemers aan een inclusieve stad. Wat houdt dat in? Wethouder Corine Dijkstra: “In Gouda wonen veel verschillende inwoners. Verschillen in bijvoorbeeld afkomst, principes, geaardheid en beperkingen maken Gouda zo’n mooie, diverse stad. Allemaal Gouwenaars die SamenLeven en de maatschappij vormen. Die maatschappij willen we zo inclusief mogelijk laten zijn, zodat iedereen kan meedoen en iedereen zichzelf mag zijn. Dat wil ik als wethouder niet alleen, gelukkig willen heel veel Gouwenaars dat óók. Veel van hen werken via allerlei initiatieven aan die inclusieve samenleving. Op deze pagina worden een paar van hen aan u voorgesteld.”


Peter van Dijk – Bondgenoten

“Bondgenoten is een gezelschap van mensen uit Gouda die allemaal een achterban hebben. Denk aan mensen uit Marokkaanse kring, primair en voortgezet onderwijs, politie, LHBTI, kerken enzovoort. Elke groep heeft een soort ‘vertegenwoordiger’: een bondgenoot. Doordat zij goed weten wat er bij hun achterban speelt en dit delen, ontstaat er meer begrip voor elkaar.”

Lees het hele verhaal van Peter over Bondgenoten

Fred van Ipenburg – Bruggen Bouwen Gouda

“Team Bruggen Bouwen Gouda probeert de kloof tussen de verschillende religies in Gouda te overbruggen en elkaar te stimuleren maatschappelijke thema’s gezamenlijk op te pakken. Basis hiervoor is ontmoeten, elkaar leren kennen en gezamenlijk doen.”

Lees het hele verhaal van Fred over Bruggen Bouwen Gouda

Arie Jan van de Wetering – Buurtverbinders

“Er zijn altijd een paar mensen die hun wijk extra goed kennen. Deze mensen willen we via trainingen helpen de connectie nóg beter te kunnen maken binnen hun buurt. Op deze manier werken we als Gouwenaren samen en van onderaf, waarmee we direct in de wortels van de wijk zitten.”

Lees het hele verhaal van Arie Jan over Buurtverbinders

Raechel Benjamin – Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie

“Er is weinig ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen op het gebied van racisme en discriminatie. Daardoor kun je je weleens afvragen of je de enige bent. Samen met Marco Redeman, Stichting 21 maart en Libertum hebben we in juni 2020 een gesprek opgezet waar scholieren hierover konden praten met elkaar.”

Lees het hele verhaal van Raechel over Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie

Peterpaul Kloosterman – Lief en Leedstraten

“Het principe is: de gangmakers in de straat of het buurtje krijgen een kleine pot van € 75,-. Daarmee kunnen ze iemand in de straat wat extra aandacht te geven. Bijvoorbeeld een bloemetje kopen voor een zieke buurvrouw namens de hele buurt of een doos chocola voor een nieuwe bewoner in de straat. De gangmakers beheren de pot. Sinds de start in juli 2020 zijn er al 126 gangmakers in 63 straten.”

Lees het hele verhaal van Peterpaul over Lief en Leedstraten

Mart van de Kamp – Regenboog Alliantie

“De Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor de Goudse LHBTI-community. Dat doen we onder andere door mee te praten over acceptatie in allerlei organisaties. We staan ervoor dat je in Gouda mag zijn wie je bent. Daarom richten we ons bijvoorbeeld op acceptatie op scholen en sportclubs als plekken die belangrijk zijn in de ontwikkeling van jongeren.”

Lees het hele verhaal van Mart over de Regenboog Alliantie

Meedoen?

‘Allemaal Gouwenaars’ is een samenwerking van Stichting Gouda Bruist en gemeente Gouda. Wilt u meedoen met een mooi initiatief voor een inclusiever Gouda? Kijk voor meer informatie op de website Allemaal Gouwenaars.

Reageren?

Wilt u reageren op Allemaal Gouwenaars? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182.