Peter van Dijk – Bondgenoten

Peter van Dijk

In 2019 begon Peter van Dijk samen met Marco Redeman (Beleidsmedewerker Diversiteit en Integratie bij gemeente Gouda) een nieuw Gouds initiatief: Bondgenoten. Peter vertelt hoe iedere groep in Gouda via Bondgenoten wordt gehoord. “Bondgenoten is een gezelschap van mensen uit Gouda die allemaal een achterban hebben. Denk aan mensen uit Marokkaanse kring, primair en voortgezet onderwijs, politie, LHBTI, kerken enzovoort. Elke groep heeft een soort ‘vertegenwoordiger’: een bondgenoot.

Met al die bondgenoten komen we bijeen. In een normale situatie eten we samen en bespreken we een thema dat bij ons leeft. Doordat de bondgenoten goed weten wat er bij hun achterban speelt, kunnen ze hier andere groepen over informeren. Het is een dialoog, geen debat. We proberen elkaar niet te overtuigen. Het zorgt ervoor dat er meer begrip en medeleven ontstaat tussen groepen. Bijvoorbeeld met Black Lives Matter, wat maken wij mee op het gebied van discriminatie?

Ook corona werd door iedere groep op een andere manier beleefd. Ik ben voorzitter college van bestuur van de Goudse Waarden. Ik zie wat de maatregelen doet met de jongeren en kan dit toelichten aan de groep. Verschillende culturen kunnen op eenzelfde situatie verschillend reageren. We gaan langs in de moskee, de kerk, het gemeentehuis, een school en leren zo elkaars omgeving kennen! In Gouda gaan groepen nog weleens langs elkaar heen. Dat vind ik jammer, want als je groepen beter leert kennen dan weet je waarom iemand doet wat hij doet. Verschillen zijn juist een rijkdom!”