Raechel Benjamin – Jongeren Stadsgesprek Racisme en Discriminatie

Raechel Benjamin

Met elkaar in gesprek over racisme en discriminatie, daar ging het om tijdens het Jongeren Stadgesprek in juni 2020. Raechel Benjamin mailde de burgemeester het idee en kreeg vervolgens hulp vanuit allerlei hoeken. “Ik kreeg het idee vorig jaar rondom de ophef rondom George Floyd. Ik krijg zelf helaas ook weleens te maken met racisme en vind het belangrijk om dit bespreekbaar te maken onder jongeren.

Ik merkte zelf dat thema’s rondom inclusiviteit, racisme en discriminatie niet echt werden besproken. Er is weinig ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen. Daardoor kun je je weleens afvragen of je de enige bent. Toen er in Amerika ophef over ontstond, wilde ik de vertaling naar Gouda maken om het ook hier open te bespreken. Nadat ik burgemeester Verhoeve had gemaild, kwam ik in contact met Marco Redeman van Allemaal Gouwenaars. Samen bekeken we wat we konden doen.

Al snel sloten Stichting 21 maart en Libertum zich aan. Stichting 21 maart houdt zich bezig met racisme en discriminatie. Libertum gaat heel erg over vrijheid in de breedste zin van het woord en jezelf kunnen zijn. We vonden het belangrijk om dit erbij te betrekken om het gesprek ook wat breder te trekken. Door scholen te benaderen vonden we scholieren die deelnamen aan het gesprek. Deze vond digitaal plaats vanwege corona. De burgemeester en wethouder Dijkstra deden hier ook aan mee, voornamelijk als toehoorder.

Ondanks de digitale vorm is er een mooi en open gesprek gevoerd. De jongeren konden hun persoonlijke ervaringen delen. Soms was dit voor anderen herkenbaar, soms ook niet. Wat ik opvallend vond, was dat het voornamelijk ging over situaties op school en minder over daarbuiten, zoals bij de sportclub of in de stad. Ik ben blij dat we dit gesprek met elkaar hebben gevoerd!”