Fred van Ipenburg – Bruggen Bouwen Gouda

Bij een geloof horen bepaalde overtuigingen. Deze kunnen flink van elkaar verschillen. Toch hebben geloofsgemeenschappen ook veel met elkaar gemeen en wil iedereen het beste voor zijn of haar gemeenschap en de maatschappij. Om deze groepen dichter bij elkaar te brengen startten Arjan Blok en Fred van Ipenburg het initiatief Bruggen Bouwen Gouda. “Hier kun je delen waar jouw geloofsgemeenschap mee bezig is. Zo inspireren we elkaar, leren in dialoog van elkaar en treden we gezamenlijk naar buiten!

De Raad van Kerken is een groep van kerken in Gouda. Tijdens het 50-jarig bestaan een paar jaar geleden werd er een middag gehouden over hoop en geloof en zijn er verschillende gespreksgroepen geweest. We merkten dat dit ontzettend interessant was, omdat mensen elkaar direct inspireerden! Vanuit de stichting ‘Geloven in samenleven’ kregen we de tip om in Gouda iets te doen met Bruggen Bouwen. Marco Redeman, beleidsmedewerker Diversiteit en Integratie bij gemeente Gouda, heeft dit gekoppeld aan de uitvoeringsagenda SamenLeven. De trainingsbijeenkomsten konden daaruit grotendeels worden gefinancierd. Begin 2020 zijn we hier enthousiast mee begonnen, maar konden die door corona niet voor de zomer afronden. In september hebben we nog een paar trainingsbijeenkomsten in kerken en moskeeën kunnen organiseren.

We hebben gedeeld wie we zijn, waar ieders geloofsgemeenschap mee bezig is en welke maatschappelijke thema’s we met het team willen oppakken (onderwijs, werk en inkomen, discriminatie, dialoog en ontmoeting). We zijn ook getraind in conflicthantering en interculturele communicatie.

Dit is erg persoonlijk en daarom willen we de trainingen altijd fysiek doen. De afronding van de training is vanwege corona dan ook enkele keren doorgeschoven. Deze staat nu gepland voor 20 mei 2021. De getrainde groep gaat bevorderen dat de samenspraak en de samenwerking tussen de verschillende religies in Gouda wordt geïntensiveerd. Op 10 juni 2021 gaat het team hierover in gesprek met wethouder Corine Dijkstra van sociaal domein en Marco Redeman om de speerpunten af te stemmen voor 2021 en verder. En dan wordt hét startsein gegeven van het team Bruggen Bouwen Gouda.”