Nieuws

RSS

Economische Agenda 2021-2024 ondertekend

Vandaag hebben het platform van ondernemersverenigingen Gouda Onderneemt en het college van B&W de Economische Agenda van 2021-2024 ondertekend.

Holocaustherdenking in Gouda

Nooit meer. Wereldwijd herdenken we eind januari de slachtoffers van de Holocaust met dát idee: nooit meer. Ook in Gouda staan we zondag 30 januari stil bij de Holocaust om onze bijdrage te leveren aan het voorkomen van discriminatie en genocide.

Inloopspreekuur wethouder Tetteroo

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op donderdag 3 februari een online spreekuur.

Losliggende tegels en wat de gemeente doet

Regelmatig krijgt de gemeente vragen over losliggende tegels. Graag leggen we uit wat de oorzaak is en wat we er aan doen. En, wat ú kunt doen.

Commissaris van de Koning in gesprek met Gouda

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bracht woensdag digitaal een officieel werkbezoek aan de gemeente Gouda. In Gouda ging Smit aan de hand van verschillende actuele onderwerpen in gesprek met de Raad, het college van B&W en het maatschappelijk middenveld van Gouda.

Wij zoeken nieuwe ouderenvoorlichters!

Staat u open voor de leefwereld van ouderen? Legt u makkelijk contacten en wilt u graag leren? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger voor het geven van voorlichting aan Goudse ouderen.

3 nieuwe leden voor Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Per 1 januari 2022 heeft de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) 3 nieuwe leden.

Goudse Geluiden Podcast

In de podcast Goudse Geluiden staat burgemeester Verhoeve samen met Goudse gasten stil bij de lokale ontwikkelingen in coronatijd.

Het leven van de kerstboom op de Markt

Vrijdag 7 januari is de kerstboom op de Markt weggehaald. Omdat duurzaamheid een belangrijk thema voor de gemeente Gouda is, hebben we al jarenlang een goede 3e bestemming voor de boom.

Manifestatie Goudse horeca

De Goudse horeca heeft toestemming gekregen voor een manifestatie. Actievoerende horecazaken mogen op zaterdagmiddag 15 januari eenmalig open tussen 14.00 uur en 17.00 uur om hun gevoelens van ongenoegen over de aanhoudende coronabeperkingen vanuit het kabinet te uiten.

Groen licht voor uitbreiding Albert Heijn aan de Markt

De gemeente Gouda heeft een overeenkomst ondertekend met Albert Heijn en buurtvereniging de Naaierstraat. Hierdoor kan een start gemaakt worden met het verbouwen en uitbreiden van de Albert Heijn aan de Markt.

Coronamaatregelen vergaderingen

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor het bijwonen van raads- en commissievergaderingen. Deze vergaderingen zijn momenteel niet toegankelijk voor publiek. Voor de pers kan een uitzondering worden gemaakt.

Opknappen Doelenbrug

De Doelenbrug is een belangrijke toegangsroute voor de binnenstad. Het wegdek van de brug is in slechte staat. De gemeente gaat het wegdek daarom repareren.

Gouwenaars deelden hun wens in de Sint Joostkapel

Corona treft ons allemaal op verschillende manieren. Aan het eind van 2021 bood de gemeente Gouda inwoners graag de gelegenheid om hierbij stil te staan én om hoopvol vooruit te kijken naar het nieuw jaar.

Gouda vraagt om perspectief voor ondernemers

In een gezamenlijke open brief richting premier Mark Rutte hebben het Goudse college, de gemeenteraad en de Goudse ondernemers hun zorgen geuit over de toekomst van ondernemers, waaronder winkels en horecazaken.

Online nieuwjaarsreceptie gemeente Gouda

Op vrijdag 14 januari kunt u van 16.00 tot 17.00 uur digitaal deelnemen aan de nieuwjaarsreceptie van gemeente Gouda. Burgemeester, wethouders en directie zijn aanwezig om u een gelukkig nieuwjaar te wensen en kennis te maken. Om 16.15 uur draagt burgemeester Verhoeve zijn nieuwjaarsspeech voor.

Extra energietoeslag voor mensen met een laag inkomen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting. Hiervoor heeft het kabinet € 3,2 miljard vrijgemaakt. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor per jaar ruim € 400,- minder aan energiebelasting.

Cyclus haalt uw kerstboom op in januari 2022

Cyclus zamelt in januari 2022 weer kerstbomen in. Kijk op de afvalkalender wanneer Cyclus in uw wijk kerstbomen komt ophalen.

Gedupeerden toeslagenaffaire kunnen vanaf 5 januari schulden doorgeven

Gedupeerde ouders en toeslagpartners van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en achterstallige betalingen doorgeven bij het online loket private schulden van SBN.

Eerste vluchtelingen komen aan op hotelboot in Gouda

Op woensdag 22 december zijn de eerste 17 vluchtelingen onder begeleiding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekomen op de hotelboot. De boot ligt aan het Gouwekanaal, langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat.

Per 1 januari: Registratieplicht voor verhuur woning aan toeristen

Vanaf 1 januari heeft u in Gouda een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen. U vraagt dit registratienummer aan en vermeldt het bij uw advertenties. Met het registratienummer kan de gemeente zien welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden.

Bijdrage kosten inregelen verwarming

Tot 14 juni 2022 is er in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners die maatregelen willen nemen om hun verwarming energiezuinig in te stellen. Het gaat om het waterzijdig inregelen van uw verwarming.

Wat vindt u van gouda.nl?

In december vorig jaar hebben we onze website gouda.nl vernieuwd. Een jaar later zijn we heel erg benieuwd wat u er als inwoner en gebruiker van vindt. Daarmee kunnen we de website verbeteren!

Meedenken met de gemeente? Geef uw mening!

Heeft u weleens meegedaan met een participatietraject van gemeente Gouda? Wij zijn benieuwd wat u van participatie met de gemeente vindt. Ook als u nog nooit heeft meegedaan met een onderzoek of een vragenlijst heeft ingevuld, kunt u de poll invullen en een reactie geven.

OndernemersFonds Gouda met 5 jaar verlengd

Op 20 december is het OndernemersFonds Gouda (OFG) voor de 3e keer verlengd. Nu tot 2026. Het OFG zorgt voor een betere samenwerking tussen ondernemers in de stad. Ook draagt het fonds financieel bij aan evenementen die wat toevoegen aan de beleving en promotie van de stad.

Hilde Niezen benoemd tot ereburger van Gouda

Op vrijdag 17 december is voormalig wethouder Hilde Niezen aan het einde van haar afscheidssymposium benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Met haar vertrek sluit ze een periode af van bijna 16 jaar waarin zij zich heeft ingezet voor Gouda.

Gemeente Gouda lanceert nieuwe afvalcampagne met Blinkie in de hoofdrol

In de nieuwe afvalcampagne van de gemeente Gouda vraagt Blinkie aandacht voor het omgaan met afval. Vandaag lanceert wethouder Michel Klijmij-van der Laan samen met een ambassadeur én Blinkie officieel de campagne.

Mogelijk nieuwe steunronde culturele sector

Het college stelt aan de raad voor om begin 2022 een 3e subsidieaanvraagronde open te stellen voor de culturele sector. Dit naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Gouda, deel je wens in de Sint Joostkapel

Corona heeft ons het afgelopen jaar allemaal getroffen op verschillende manieren. Aan het eind van 2021 bieden we iedereen graag de gelegenheid om hierbij stil te staan én om hoopvol vooruit te kijken naar het nieuw jaar. De gemeente heeft hiervoor een plekje ingericht in de binnenstad, in de Sint Joostkapel.

Overgang naar een duurzame, energiezuinige en aardgasvrije stad

Op 8 december nam de gemeenteraad een besluit over de Transitievisie Warmte en over de daarbij behorende participatiestrategie. In de Transitievisie Warmte wordt per wijk/buurt aangegeven in welke tijdsfase de wijk/buurt aardgasvrij zou kunnen worden.

Burgemeester bezoekt echtparen met diamanten huwelijk

Burgemeester Pieter Verhoeve ging bij Goudse echtparen langs die dit jaar 60 jaar zijn getrouwd.

Afscheidssymposium bodemdaling oud-wethouder Hilde Niezen

Oud-wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid en Mobiliteit) neemt met een minisymposium afscheid van de gemeente Gouda. Het afscheidssymposium is op vrijdag 17 december van 14.30 tot 16.00 uur.

Prestatieafspraken voor 2022 getekend

De gemeente, de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties Beter Wonen Gouda en HRHM hebben op vrijdag 10 december de prestatieafspraken voor 2022 getekend. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar.

Zorgverzekering via gemeente voor Gouwenaars met weinig geld

Inwoners van Gouda met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij VGZ via de gemeente Gouda. De gemeente betaalt een deel van de maandelijkse kosten voor de aanvullende verzekering.

GroenLinks draagt nieuwe wethouder Klijmij-van der Laan voor

Gisteravond is de door GroenLinks voorgedragen wethouder Michel Klijmij-van der Laan benoemd door de gemeenteraad als nieuwe wethouder in het college van Gouda. Klijmij-van der Laan wordt wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare Ruimte en Participatie.

Betere opvang voor dak- en thuisloze mensen in Gouda

In maart 2020 is de opvang voor dak- en thuisloze mensen anders ingericht. Deze veranderingen waren nodig om de coronamaatregelen te kunnen naleven. Op 7 december heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de aanpassingen die zijn gedaan ook voor de toekomst zo te houden.

Gemeente maakt tijdelijke terrasuitbreiding in 2022 mogelijk

Het college heeft besloten de tijdelijke terrasuitbreiding ook tijdens het terrasseizoen van 2022 toe te staan. Het college vindt het belangrijk dat de horecaondernemers een steuntje in de rug krijgen in deze moeilijke tijd.

Jonger dan 28 jaar en wil je weer aan de slag?

Ben je tussen de 17 en 28 jaar en wil je aan jouw toekomst werken? Dan is dit jouw kans! In de gemeente Gouda is er een jongerencoach, die samen met je op zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding.

Onteigening en doorverkoop Joods vastgoed in Gouda

Uit archiefonderzoek naar de eventuele betrokkenheid van de gemeente Gouda bij onteigening en doorverkoop van Joods vastgoed, is gebleken dat de gemeente Gouda in de periode 1940-1945 betrokken is geweest bij 2 verwervingen.

SPORT•GOUDA zeer blij met uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

In de maanden mei en juni 2021 heeft SPORT•GOUDA zijn 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De Goudse sportorganisatie is zeer tevreden met de uitkomsten en scoort voor de verschillende deelonderzoeken dikke voldoendes met een afgerond gemiddelde van een 8.

Tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in Gouda

Er is in Nederland een groot tekort aan (crisis)noodopvang voor asielzoekers en asielzoekerscentra zitten vol. Het Rijk en de provincie hebben een zeer dringend beroep op Gouda gedaan om tijdelijke vluchtelingen op te vangen op een hotelboot. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november besloten tijdelijke noodopvang in Gouda mogelijk te maken aan het Gouwekanaal.

Gezamenlijke verklaring Turfmarktkerk

Khalid Boutachekourt en Khalid Boutachekourt Holding BV hebben met de gemeente Gouda de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over de toegepaste spoedeisende bestuursdwang rond de Turfmarktkerk. Partijen laten via deze verklaring weten dat de mediation heeft geleid tot overeenstemming tussen partijen over de afhechting van het dossier.

Gouda hijst vlag voor aandacht geweld tegen vrouwen en meisjes

Wethouder Corine Dijkstra hees vanmiddag de Orange the World vlag voor het Huis van de Stad. De vlag wappert tot 10 december ter ondersteuning van de campagne Orange the World.

Ook in 2022 opvang daklozen aan de Thijsselaan

Vanaf augustus 2021 verblijft een groep van ongeveer 15 dakloze alleenstaande volwassenen aan de Thijsselaan in Gouda. Deze opvang wordt ook in 2022 voortgezet.

Informatieblad Achter de Waag te downloaden

Er is een informatieblad beschikbaar over het plein Achter de Waag dat de gemeente gaat vergroenen.

Goudse ondernemers genomineerd voor Ondernemersprijs Midden-Holland

David’s Gelato en Domera zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs Midden-Holland.

Boa-blog 4: Ondersteuning bij het coronabewijs

Via een serie blogs krijgt u een inkijkje in het bijzondere werk van onze boa’s. In deze nieuwe boa-blog vertellen de toezichthouders dat zij bij verschillende locaties zijn langs geweest om ondernemers te ondersteunen bij de controle van het coronatoegangsbewijs.

Reageren ontwerp Nieuwehaven

Op deze pagina kunt u reageren op het ontwerp dat de werkgroep van bewoners in de Nieuwehaven heeft gemaakt.

De kerstboom is vertrokken vanuit Kongsberg

Er komt een prachtige kerstboom onze kant op. Voor de 66e keer op rij is er een vrachtwagen vertrokken vanuit onze zusterstad Kongsberg. De boom wordt begin december in Gouda verwacht.

Gouda bij Kaarslicht gaat niet door

De Stichting Gouda bij Kaarslicht en de gemeente Gouda hebben gezamenlijk het moeilijke besluit genomen dat het grootschalige, jaarlijkse evenement Gouda bij Kaarslicht vanwege de huidige coronamaatregelen en onzekere coronasituatie niet doorgaat.

Kindcentrum Westergouwe uitgebreid

Vandaag heeft wethouder Thierry van Vugt (onderwijs) de uitbreiding van het Kindcentrum ´De Ontdekkingsreizigers´ in Westergouwe geopend.

Energie besparen? Bezoek de duurzame Woonwijzerwinkel!

De informatiewagen van de Woonwijzerwinkel staat op 27 november en 10 december in Gouda. In de informatiewagen kunt u advies vragen over hoe u uw woning kunt isoleren of energie kunt besparen.

Haal gratis een boompje of struikje af

Gemeente Gouda stelt 50 boompjes en struiken beschikbaar om bij te dragen aan groene tuinen.

Vraag de subsidie Samen Aardgasvrij Gouda 2022 aan!

Met de subsidie Samen Aardgasvrij Gouda kunt u met uw buurtgenoten tot 5.000 euro subsidie aanvragen om samen aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van uw woningen.

Gouwe Huse in 2022 van start langs de Tweede Moordrechtse Tiendeweg

Het college van burgemeester en wethouders wijst de De Tweede Moordrechtse Tiendeweg aan als tijdelijke locatie voor 5 Gouwe Huse en een aparte beheerdersruimte.

Gemeente Gouda verwelkomt Sinterklaas

De gemeente Gouda is blij dat Sinterklaas op een veilige manier ontvangen kan worden. Het is nog een paar dagen aftellen, maar dan is hij er. Hij neemt niet alleen zijn roetveegpieten mee, maar ook de vlag van Gouda 750 die overhandigd wordt aan burgemeester Pieter Verhoeve.

Registratieplicht voor verhuur woning aan toeristen

Vanaf 1 januari 2022 heeft u in Gouda een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen. U vraagt dit registratienummer aan en vermeldt het bij uw advertenties.

9 nieuwe bomen in Gouds geboortebos geplant

Voor 9 kindjes zijn er vorige week 9 nieuwe geboortebomen in het Gouds geboortebos geplant. U vindt het geboortebomenbos in de Oostpolder.

Studenten nemen intrek in studentenwoningen van Zorgpartners Midden-Holland

Op 8 november zijn 8 studenten met een studie (in de richting van) zorg en welzijn ingetrokken in de studentenkamers van De Rietkraag in Gouda. Hier verblijven zij op dit moment samen met de bewoners van Souburgh uit Waddinxveen, onderdeel van Zorgpartners Midden-Holland.

Voormalig kaaspakhuis De Blaauwe Haan herontwikkeld naar woningbouw

Ontwikkelaar SENS real estate is van plan het voormalig kaaspakhuis De Blaauwe Haan aan de Kattensingel te herontwikkelen naar een nieuw woongebied. Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en de ontwikkelaar hiervoor vandaag een overeenkomst.

Vrijwilligerspenning voor Wil Massar – van Leeuwen

Op zaterdag 6 november heeft mevrouw W.C. (Wil) Massar – van Leeuwen de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen. Zij heeft de erepenning ontvangen als waardering voor haar jarenlange inzet bij de Stichting Oude Begraafplaats in Gouda.

Bezoek de Duurzame Markt in de Sint-Janskerk

Op 6 november kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur een duurzame markt in de Sint-Janskerk bezoeken. De markt wordt georganiseerd door Maak Gouda Duurzaam.

Ondernemers en gemeente ondertekenen samenwerkingsagenda voor de binnenstad

Ondernemers en de gemeente ondertekenen samen de samenwerkingsagenda. Het doel is om de samenwerking tussen de ondernemers onderling en met de gemeente te versterken.

Update werkzaamheden Goverwellebrug en Steve Bikobrug

De aannemer Langezaal & Inniger gaat in opdracht van gemeente Gouda werkzaamheden uitvoeren aan de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Door leveringsproblemen zijn de werkzaamheden voor dit project naar achteren geschoven.

Goudse Adviesraad Sociaal Domein zoekt 3 nieuwe leden

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) is een onafhankelijk adviesraad en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda over het voorgenomen beleid op deelgebieden binnen het sociaal domein. De GASD zoekt per 1 januari 3 nieuwe leden, zodat zij weer compleet zijn.

Strengere coronamaatregelen

Vanwege de oplopende coronabesmettingen en opnames in de ziekenhuizen, worden er weer een aantal maatregelen aangescherpt. Laten we dit weer samen doen en zorg goed voor elkaar!

Plasticvrij Zuid-Holland doen we samen

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland realiseren. De inzet is het gebied rondom de Gouwe, Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas richting de Noordzee.

Conceptplan herleef het Goudse stadhuis!

De 1e plannen voor de nieuwe invulling van het stadhuis gaan richting de gemeenteraad. Afgelopen periode zijn de ideeën en informatie vanuit de stad opgehaald en gebundeld.

Historische Lintenvisie voor Gouda

Gouda is een prachtige en complete cultuurhistorische stad waar rood (gebouwen, stedenbouw), groen (bomen, weilanden, natuurgebieden, oevers) en blauw (water) sterk met elkaar verbonden zijn en niet zonder elkaar kunnen. De Lintenvisie legt uit wat de historische linten zijn en welke betekenis ze hebben voor de stad.

OndernemersFonds Gouda wil verlenging voor komende 5 jaar

Het OndernemersFonds Gouda (OFG) is van grote meerwaarde voor ondernemers in Gouda. Het bestuur van het OFG en het college van BenW zijn voor het verlengen van de huidige afspraken voor de volgende 5 jaar.

Boa-blog 3: Hulp bij het coronabewijs

In deze nieuwe boa-blog vertellen de toezichthouders dat zij bij verschillende horecazaken zijn geweest om ondernemers te helpen bij de controle van het coronatoegangsbewijs.

Spreekuur wethouder Tetteroo

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op dinsdag 16 november van 14.00 tot 15.00 uur een spreekuur in het Huis van de Stad.

Nieuw: fotowedstrijd ‘Wij zijn Gouda’

De gemeente Gouda organiseert vanaf deze maand op Facebook de fotowedstrijd ‘Wij zijn Gouda’. Iedere maand is er een thema, deze maand is dat ‘Herfst in Gouda’. Doet u ook mee? U kunt uw mooiste foto passend bij het thema tot en met 5 november insturen.

Samen stappen zetten naar een gezonder Gouda!

Op 11 oktober was de 1e officiële bijeenkomst van het Gouds Preventieakkoord, tijdens de Goudse Sportcongresweek.

Ondertekening rijksmonument Kock van Leeuwensluis

De gemeente Gouda neemt de bediening en het dagelijks onderhoud van Ir. Kock van Leeuwensluis over van het Hoogheemraadschap Rijnland.

BinnenKijken in de Techniek

Hoe is het om in de techniek te werken? Welke opleidingen zijn er, en bij welke bedrijven kunt u aan de slag? Op die vragen wordt dinsdag 26 oktober een antwoord gegeven tijdens BinnenKijken in de Techniek: een techniekdag vol gratis workshops en demonstraties.

Techniekakkoord Gouda ondertekend

Op donderdag 14 oktober ontmoetten bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar bij de netwerkbijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs (STO Gouda). Centraal stond hoe meer met elkaar kan worden samengewerkt aan uitdagend en innovatief techniekonderwijs. Er is ook gesproken over hoe meer kinderen op jongere leeftijd in aanraking kunnen worden gebracht met wetenschap en techniek.

Meer ruimte voor wonen, groen en energie: ontwerp omgevingsvisie Gouda klaar

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Gouda ligt ter inzage. In de Omgevingsvisie gaat het om de vraag hoe Gouda er in ruimtelijke opzicht in de toekomst uit ziet, welke fysieke ontwikkelingen we in de stad zien, welke kansen én uitdagingen er zijn en hoe Gouda daarmee wil omgaan.

Controle hondenbelasting van start

Heeft u 1 of meerdere honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting voor betalen. De controle op de hondenbelasting start op 18 oktober.

Boa-blog 2: Redding uit een tentenkamp

In deze 2e boa-blog vertellen Tim en Benjamin hoe zij daklozen hielpen die onder slechte omstandigheden in tenten vlakbij de Coenecoopbrug leefden.

WerkgeversServicepunt geopend in Huis van de Stad

opgeleide medewerkers, gelukkigere collega’s of een werkend inclusiebeleid waardoor meer mensen kans op werk hebben. Voor al dit soort personeelsvragen is nu 1 loket voor alle werkgevers uit de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk in het Huis van de Stad, op de begane grond.

Goudse Groenprijzen uitgereikt

Op vrijdag 8 oktober reikte wethouder Hilde Niezen de Goudse Groenprijzen uit.

Antidiscriminatie Platform Gouda opgericht

Op maandag 11 oktober is het Antidiscriminatie Platform Gouda opgericht. Dit platform zet zich in om allerlei vormen van discriminatie in Gouda tegen te gaan. Het platform bestaat uit verschillende Goudse organisaties, inwoners en de gemeente.

Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!

Meer ruimte voor nieuwe sporten in de stad, minder dertien-in-een-dozijn gymzalen. En de nieuwe wijk Westergouwe als hét voorbeeld van een wijk die is ingericht op dichtbij huis kunnen sporten en bewegen. Dat heeft de gemeente Gouda de komende jaren voor ogen als het gaat om plekken waar gesport kan worden. De ambities staan in de nota ‘Ruimte voor sport in Gouda: een goede match!’ die afgelopen week werd aangenomen door de gemeenteraad.

Gouda presenteert toekomstbestendige begroting

Het college van BenW presenteert donderdag 7 oktober de begroting 2022-2025. Hierin staat wat het college van Gouda de komende jaren voor de stad wil bereiken en hoeveel dit gaat kosten.

Consul Piet Streng ontvangt zilveren erespeld gemeente Gouda

Als dank voor zijn werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Gouda ontving Piet Streng op woensdag 6 oktober een zilveren erespeld.

Informatie wateroverlast in Gouda

Woensdag 6 oktober was er in de regio Gouda sprake van hevige regenval. In diverse buurten hebben bewoners overlast ervaren door de wateroverlast. In samenwerking met de Veiligheidsregio Midden Holland en de hulpdiensten heeft de gemeente zich hard ingezet om hulp te bieden waar nodig. 

Gemeente Gouda start pilot polsbandjes als coronatoegangsbewijs

Gemeente Gouda start aankomend weekend met de pilot polsbandjes als coronatoegangsbewijs. De bandjes tonen aan of iemand die dag is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs, waardoor mensen 1 keer per dag gecontroleerd hoeven worden.

Eerste hbo-studenten Campus Gouda gestart!

Op woensdag 6 oktober starten 20 studenten met de 1e hbo-module van Campus Gouda. De module ‘Communiceren in de Zorg’ is in samenwerking met De Haagse Hogeschool opgezet. Het doel hiervan is om het onderwijs in de regio Midden-Holland sterker te maken en werkenden in de zorg een kans te geven zich verder te ontwikkelen.

Samen maken we Gouda groener

Op 9 oktober is het ‘Dag van de Duurzaamheid’. Ook vieren we voor het eerst het Nationale Boomspiegelfeest. Bij Winkelcentrum Goverwelle staan de tuinambassadeurs van Operatie Steenbreek met de actie 'Tegel eruit, plant erin'.

Nieuwe bedienpost Goverwellebrug en Steve Bikobrug

Aannemer Langezaal & Inniger vernieuwt in opdracht van gemeente Gouda de elektrische installaties van de Goverwellebrug en de Steve Bikobrug. Ook maakt de aannemer een nieuwe bediencentrale in het Huis van de Stad.

De volgende stap naar passende zorg? Neem contact op met uw gemeente of het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

5 gemeenten in Midden-Holland en Coöperatie VGZ zijn een samenwerking gestart om ouderen beter te adviseren en begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat om de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard.

Paralympische rolstoelbasketbalster Julia van der Sprong benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Pieter Verhoeve reikte vrijdagmiddag 1 oktober een Koninklijke onderscheiding uit aan Julia van der Sprong. Tijdens de Paralympische Spelen in Tokyo behaalde zij met het rolstoelbasketbalteam een gouden medaille.

40 jaar ecologisch beheer in Gouda

Op zondag 3 oktober staat de gemeente stil bij het 40-jarig bestaan van het ecologisch beheer in Gouda. Wethouder Hilde Niezen houdt een toespraak op het Heempad, waar het allemaal begon. U bent van harte welkom!

Subsidie voor beter benutten bedrijventerreinen

De gemeente Gouda heeft een subsidiebedrag van bijna €100.000 van de provincie Zuid-Holland gekregen om het bedrijventerrein de Goudse Poort beter te benutten.

Voetbalvereniging ONA is klaar voor de toekomst met nieuw hoofdveld

De afgelopen periode is door SPORT•GOUDA hard gewerkt aan de renovatie van het hoofdveld van voetbalvereniging ONA. Er ligt een prachtig voetbalveld. Door de speciale waterberging onder het hoofdveld hoeven omwonenden niet bang meer te zijn voor natte voeten in de straten.

Wethouder Hilde Niezen neemt afscheid van gemeente Gouda

Hilde Niezen neemt op 8 december 2021 afscheid van de gemeente Gouda als wethouder. Per 1 januari 2022 start zij als directeur bij Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer.

Meld uw evenement voor 2022 bij de gemeente aan

De gemeente bekijkt de komende tijd welke evenementen er in 2022 plaatsvinden. Wilt u volgend jaar een evenement in Gouda organiseren? Meld dit dan voor 16 oktober bij de gemeente.

Veel activiteiten tijdens de ‘Week van het Samenzijn’

Van 30 september tot en met 7 oktober is het in Gouda de ‘Week van het Samenzijn’. In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de activiteiten die in deze week plaatsvinden.

Gluren bij de duurzame buren

Op zaterdag 30 oktober en zaterdag 6 november kunt u in Gouda meedoen met de ´Duurzame Huizenroute´. Gouwenaars kunnen op deze dagen bij andere inwoners thuis informatie krijgen over het isoleren van de woning en energiebesparing.

Subsidie Gezond in Gouda: aanvragen mogelijk tot en met 15 november

Elke organisatie die een bijdrage levert aan een gezonde leefstijl, kan een aanvraag voor de Gezond in Gouda subsidie bij de gemeente doen. Dit kan nog tot en met 15 november.

NLtraining verzorgt vanaf 2022 inburgeringstrajecten regio Midden-Holland

De regio Midden-Holland (gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen) heeft NLtraining de opdracht gegeven om vanaf 2022 het inburgeringsonderwijs in de regio te verzorgen. Het was nodig om deze opdracht te geven omdat op 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering ingaat.

Boa-blog 1: Een weekje in de meldkamer bij Stadstoezicht

Boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) doen belangrijk werk voor de stad. Via een serie blogs krijgt u een inkijkje in het bijzondere werk van onze boa’s. In de allereerste boa-blog vertelt afdelingshoofd Stadstoezicht Wilco Slotboom-Zeedijk over een week in de meldkamer bij Stadstoezicht.

Wethouder Niezen wijst de weg naar Oostelijke fietsenstalling

De gemeente vernieuwt het stationsgebied. Dat betekent ook dat u uw fiets nu op een andere plek parkeert. Wethouder Hilde Niezen laat in een filmpje zien hoe u bij de nieuwe Oostelijke stalling komt én uw fiets snel parkeert in de boven- of onderrekken.

Winnaars Gouda Cheese Awards

Vanmiddag was de uitreiking van de Gouda Cheese Awards. In de categorie Gouda 48+ belegen won Zoeterweijde  van Uniekaas Holland. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen ging de 1e prijs naar Nora jong belegen van Kaashandel Remijn.

Het nieuwe kindercollege ontmoet B en W

Voor de zomer is het kindercollege geïnstalleerd. De leden van het kindercollege zijn kinderburgemeester Junia en kinderwethouders Nika, Thijmen, Dante, Noor en Kyan. Deze week maakten zij uitgebreider kennis met hun volwassen ‘collega’ met wie ze het komende jaar optrekken.

Flexibel cameratoezicht in de wijk Oosterwei

In de wijk Oosterwei wordt vanaf nu flexibel cameratoezicht ingezet om de blijvende overlast in de wijk tegen te gaan. Het flexibel cameratoezicht wordt ingezet voor de duur van een jaar.

Verplaatsing warenmarkt

De kermis op de Markt en Achter de Waag vindt dit jaar plaats van 22 tot en met 26 september. Daarom verplaatsen we de warenmarkt van donderdag 23 september en zaterdag 25 september van de Markt naar parkeerterrein Klein Amerika.

Gemeente Gouda weer bereikbaar via WhatsApp

Door een storing was gemeente Gouda tijdelijk niet bereikbaar op WhatsApp. Dit probleem is nu opgelost. U kunt weer een WhatsApp-bericht naar de gemeente sturen.

Ondersteuning nodig door corona? Aanvragen kan nog tot 1 oktober!

U kunt de TONK nog aanvragen tot 1 oktober 2021. Deze tijdelijke ondersteuning is er om huishoudens die door de coronacrisis minder inkomsten hebben, een steuntje in de rug te geven.

College peddelt door de Goudse grachten

De prachtige grachten rondom de binnenstad van Gouda zijn een echte blikvanger voor de stad. Maar hoe gaat het met onze historische Goudse grachten? Al kanoënd door de binnenstad nam het Goudse college een kijkje.

Onderhoudswerkzaamheden Waaiersluis

De Waaiersluis in Gouda is een Rijksmonument dat nog steeds in bedrijf is. Vanaf 13 september krijgt de sluis in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een grote onderhoudsbeurt, zodat de sluis veilig blijft.

Bronzen erepenning voor Ahmed el Hilali

Op donderdag 9 september heeft Ahmed el Hilali de bronzen erepenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Michiel Bunnik.

Inzoomen met de raad

De gemeenteraad wil inwoners van Gouda een kans geven om met enkele raadsleden in gesprek te gaan. Woensdag 15 september van 19.00 tot 19.45 uur is de eerstvolgende mogelijkheid. U kunt dan in gesprek over iets wat u op het hart ligt en op dat moment niet in de raad wordt besproken.

Veiligheidscijfers 2e kwartaal 2021: de cijfers blijven lager

In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda is, ook in het 2e kwartaal van 2021, nog steeds de invloed van de coronamaatregelen te zien. De inbraakcijfers liggen nog steeds laag en het aantal meldingen jeugdoverlast ligt ook lager dan vorig jaar. Burgemeester Pieter Verhoeve: "Onmiskenbaar ligt er een verband tussen de coronamaatregelen en de criminaliteitscijfers."

Studeren en wonen in verpleeghuis De Rietkraag

Studenten zorg en welzijn die op zoek zijn naar woonruimte, kunnen van november 2021 tot januari 2023 een studentenwoning huren in De Rietkraag. De Rietkraag is 1 van de huisvestigingslocaties van Zorgpartners Midden-Holland. Studenten betalen € 300 huur en gaan daarnaast als vrijwilliger aan de slag in het woonzorgcentrum: ze helpen bij activiteiten, organiseren iets leuks of werken mee op het gebied van welzijn.

Deuren open voor mogelijke nieuwe werknemers

Bedrijven kunnen van 25 tot en met 29 oktober weer hun deuren openen voor werkzoekenden en stagiairs. Dit gebeurt tijdens BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB), hét event voor werkgevers om op een makkelijke manier mogelijke nieuwe werknemers te ontmoeten. Tientallen bedrijven in de regio hebben zich al aangemeld.

Onderzoek naar koopgedrag van start

Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om regelmatig onderzoek naar koopgedrag te doen. Daarom start in september een groot onderzoek naar het koopgedrag van inwoners.

Achter de Waag: groener, blauwer, beter!

Achter de Waag is nu een rommeltje. De gemeente en verschillende partners willen van het plein een eigen plek met rustiek karakter naast de Markt maken. Daarom hebben we hiervoor een visie gemaakt.

Laatste doorvaardag op 4 september

De laatste doorvaardag van deze zomer is komende zaterdag, 4 september. U kunt die dag tussen 10.00 uur en 19.30 uur onbeperkt heen en weer varen van het Reeuwijks Verlaat tot en met de Kleiwegbrug in Gouda en andersom. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met bedieningstijden en doorvaartijden.

Vrijwilligerspenning voor Robert Kreder

Robert Kreder heeft op woensdag, 25 augustus de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van burgemeester Pieter Verhoeve. Hij kreeg de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij Stichting GoudApot en overige diensten.

Gouds gemeentenieuws in uw digitale brievenbus

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het Goudse gemeentenieuws? Meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Gemeente Gouda tijdelijk niet bereikbaar op WhatsApp

Vanwege een storing is gemeente Gouda tijdelijk niet bereikbaar op WhatsApp. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

De inloopavonden over het Stadhuis komen er aan!

Op 17, 19 en 24 augustus kan iedere Gouwenaar meepraten over het toekomstige programma van het Stadhuis op de Markt.

Akse Media geeft gemeentemagazine uit

Het Goudse gemeentemagazine wordt in december uitgegeven door Akse Media. De komende weken benadert de uitgever de Goudse organisaties en verenigingen voor een gratis vermelding in het magazine 2021-2022. Binnen een paar weken start ook de acquisitie van betaalde advertenties.

Voornemen tot intrekken / weigeren van 3 horecavergunningen

Op vrijdag 30 juli 2021 is bij 3 horecazaken een brief overhandigd, waarin de gemeente Gouda het voornemen kenbaar maakt om de vergunning te weigeren/in te trekken. De voornemens zijn alle drie gebaseerd op ingewonnen advies bij het Landelijk Bureau Bibob.

Samen werken aan een schoner Gouda!

Met de input vanuit bewoners wil de gemeente via een pilot het afvalbeleid aanscherpen. Daarnaast willen we inwoners met een nieuwe campagne bewust maken van het belang van netjes omgaan met afval.

Welkom, 74.000ste Gouwenaar!

27 juli 2021 komt in de geschiedenisboeken van Gouda. Vandaag heeft een trotse vader zijn dochter Martha Sara ingeschreven als 74.000ste inwoner van onze mooie stad.

Inschrijving BinnenKijken bij Bedrijven 2021 geopend

Bedrijven kunnen van 25 tot en met 29 oktober weer hun deuren openen voor werkzoekenden en stagiairs tijdens BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB). De inschrijving voor bedrijven is nu geopend op de website van BinnenKijken bij Bedrijven.

2de aanvraagronde steunregeling culturele sector afgerond

Goudse culturele organisaties en verenigingen konden van 1 tot 21 juni 2021 een aanvraag indienen voor geleden financiële schade over de 1e helft van 2021. In deze 2e aanvraagronde ontvangen 19 organisaties in totaal circa €675.000,- aan steun.

Goudse Onderwijsagenda biedt perspectief aan alle jongeren

Jongeren in Gouda verdienen de allerbeste kansen. De Goudse onderwijswereld kent vele wegen en manieren om die kansen te benutten. Kennis, ervaring, en onderlinge samenwerking is samengebracht in de Goudse Onderwijsagenda, die vertegenwoordigers uit het onderwijs en wethouder Thierry van Vugt16 juli ondertekenden.

Veranderingen aan de identiteitskaart

Per 2 augustus 2021 verandert de huidige identiteitskaart. Dit wordt gedaan om de ID-kaart veiliger te maken en te voldoen aan de Europese wetten. ID-kaarten die al in gebruik zijn blijven geldig tot de uiterste geldigheidsdatum.

Programma Gouda750 gepresenteerd

In 2022 viert Gouda feest omdat onze stad 750 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Op donderdag 15 juli is in het kader van Gouda749 het voorlopige programma bekend gemaakt.

De Klup kan door dankzij financiële steun gemeente Gouda

Goed nieuws voor stichting De Klup. Om te kunnen blijven bestaan stelde de stichting een reorganisatieplan op, dat De Klup weer financieel stevig moest maken. Dankzij een eenmalig bedrag van de gemeente Gouda is de bank bereid de rest van het plan te financieren.

Dakloze mensen vanaf augustus opgevangen aan de Thijsselaan

In een vleugel van het pand aan de Thijsselaan 45 worden 10 tot 16 dak- en thuisloze mensen vanaf 1 augustus 2021 opgevangen. Zij worden begeleid door het Leger des Heils.

De Goudse zendmachtiging wordt opnieuw uitgegeven

De zendmachtiging voor lokale omroepen heeft wettelijk een duur van 5 jaar. De huidige vergunning eindigt in het voorjaar van 2022. Geïnteresseerde partijen die voor de nieuwe termijn in aanmerking willen komen, moeten zich uiterlijk 7 november 2021 aanmelden bij het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Definitieve gunning doelgroepenvervoer regio Midden-Holland

1.200 mensen in de regio Midden-Holland maken iedere week gebruik van collectief vraagafhankelijk vervoer (de GroeneHartHopper) en van het leerlingen- en jeugdwetvervoer. Voor beide typen vervoer zijn nieuwe aanbieders gevonden: Willemsen - de Koning en Connexxion.

Gouwe Huse voor leefbare woonwijken

Aan de Tweede Moordrechtse Tiendeweg komen 5 Gouwe Huse en een aparte beheerdersruimte. Dit zijn eenvoudige woningen op een rustige plek voor mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Gouwe Huse is de Goudse variant van Skaeve Huse.

Tijdelijke ondersteuning (TONK) nu beschikbaar voor meer Goudse huishoudens

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels aangepast voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Met het verruimen van de voorwaarden komen er nu meer huishoudens voor TONK in aanmerking dan voorheen.

Goudse bedrijventerreinen blijven in ontwikkeling met nieuwe visie

Met de Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030 geeft Gouda gehoor aan de lokale vraag van ondernemers naar meer ruimte. Door een betere samenwerking en wisselwerking tussen de bestaande bedrijventerreinen, wil Gouda de werklocaties beter benutten.

Bijzondere raadsvergadering in het Huis van de Stad

Maandagavond 5 juli werd er in de raadzaal in het Huis van de Stad een bijzondere raadsvergadering gehouden.

Raadslid Theo Krins onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maandagavond 5 juli werd de heer J.T. (Theo) Krins bij zijn afscheid van de gemeenteraad benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheiding kreeg Krins voor zijn langdurige inzet als volksvertegenwoordiger.

Publicatie regiorapport ‘Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid publiceerden 5 juli het regiorapport ‘Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ voor de regio Zuid West.

Praat mee over het Stadhuis!

Iedere Gouwenaar krijgt de kans om mee te praten over de manier waarop het historische Stadhuis in de toekomst gebruikt wordt. Dat kan zowel digitaal als in het echt tijdens bijeenkomsten in de wijken.

Het jeugdvakantiepaspoort komt er weer aan!

Het jeugdpaspoort voor kinderen tussen 4 en 12 jaar geeft van 17 juli tot en met 29 augustus flinke korting of zelfs gratis entree bij verschillende uitjes in de regio. Het jeugdvakantiepaspoort is vanaf 7 juli op afspraak verkrijgbaar in het Huis van de Stad.

Gouda en Bodegraven-Reeuwijk willen vaarroute verbeteren

De vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de binnenstad van Gouda kan verbeterd worden door de sluis en bruggen elektrisch te maken.

Gouda: de stad als zakelijk ontmoetingscentrum is Spot On!

Een groot aantal Goudse ondernemers en organisaties tekende gisteren, 1 juli, een samenwerkingsovereenkomst om Gouda als zakelijke bestemming op de kaart te zetten. Spot on Gouda is het initiatief waarin maar liefst 16 deelnemers samen met de gemeente de krachten bundelen om Gouda te positioneren als dé locatie voor vergaderingen, evenementen, congressen en verblijf.

Regio Midden-Holland stelt regionaal energieplan (Regionale Energie Strategie 1.0) vast

De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen van de drie betrokken Waterschappen zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie 1.0.

Vrijwilligerspenning voor Christel van Waardenberg - Moons

Christel van Waardenberg – Moons heeft vandaag de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra ontvangen. Zij kreeg de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof en voormalig Huize Bloemendaal.

Leg een groen-blauw dak aan met subsidie van de gemeente

Gouwenaars kunnen een groen-blauw dak aanleggen met subsidie van de gemeente. De gemeente wil het aanleggen van de daken stimuleren, omdat dit helpt bij het bergen van water en goed is voor de natuur. Ook dragen de daken bij aan een fijne leefomgeving.

Gouda lost schulden gedupeerde ouders toeslagenaffaire af

Gouda start vanaf 1 juli met het aflossen van de publieke schulden van ‘toeslagenouders’. De Rijksoverheid is bezig met het invoeren van een wet die de schulden van de gedupeerden kwijtscheld. Dat duurt volgens de gemeente veel te lang voor alle inwoners die onterecht in een schuldentraject zijn beland.

Samen zorgen voor religieus erfgoed bezegeld

De beheerders en eigenaren van het religieus erfgoed van Gouda en de gemeente hebben afspraken gemaakt om zowel de gebouwen als de historische bezittingen zorgvuldig en duurzaam voor het nageslacht te bewaren. Maar ook om, wanneer dat mogelijk is, bijzonder bezit voor een groot publiek zichtbaar te maken.

Horecaondernemers mogen schermen plaatsen voor EK

Goudse horecazaken mogen televisieschermen op het terras plaatsen zodat gasten voetbalwedstrijden tijdens EURO2020 kunnen kijken. Zij mogen alle EK-wedstrijden uitzenden. Hiervoor hoeven horecaondernemers geen vergunning aan te vragen of melding te maken. Er zijn wel een aantal voorwaarden.

Doorvaardagen komen eraan

Deze zomer zijn er 4 Doorvaardagen op 3 en 10 juli, 28 augustus en 4 september. Op deze zaterdagen kunt u onbeperkt heen en weer varen van het Reeuwijks Verlaat tot en met de Kleiwegbrug in Gouda en andersom.

Vrijwilligerspenning voor Jos Molenaar en Annie Molenaar – van den Heuvel

De heer Jos Molenaar en mevrouw Annie Molenaar – van den Heuvel hebben op donderdag 24 juni de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Ronssehof.

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

De proef met JeugdOndersteuning op School (JOS) op het voortgezet onderwijs (VO) wordt omgezet in een vaste samenwerking. Dit gebeurt vanaf 1 augustus.

Ruud Bakker nieuwe gemeentesecretaris van Gouda

Ruud Bakker is benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. Ruud Bakker start per 1 oktober 2021. Hij volgt hiermee Martiene Branderhorst op die per 1 maart 2021 is vertrokken.

Directeur/bestuurder Woonpartners Rene Mascini ereburger van Gouda

Op maandag 21 juni werd René Mascini benoemd tot ereburger van de stad Gouda. Wethouder Tetteroo reikte de onderscheiding vandaag als locoburgemeester van Gouda uit ter gelegenheid van het aankomende afscheid van de heer Mascini als directeur/bestuurder van Woonpartners Midden Holland.

Auris Taalplein en De Triangel onder 1 dak

Basisschool De Triangel, Auris Taalplein en een kinderopvang komen samen onder 1 nieuw duurzaam dak. Op maandag 21 juni zetten alle partijen hun handtekening onder de afspraken hierover.

Gouda wordt gezonder!

Vrijdag 18 juni is het startsignaal voor het Gouds Preventieakkoord gegeven. Hierin staan 24 acties om Gouda gezonder te maken. Het akkoord is samengesteld door meer dan 60 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, samen met SPORT•GOUDA, de GGD en de gemeente.

Vrijwilligerspenning voor Brannie de Vries - Rozendaal

Mevrouw Brannie de Vries - Rozendaal heeft op donderdag, 17 juni de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof.

Valse folder rioolvervanging Kort Haarlem Zuid verspreid

In Kort Haarlem is een folder verspreid over rioolvervanging en herinrichting. De folder is niet van de gemeente Gouda en wij weten niet wie er achter de folder zit.

Drugscriminaliteit Gouda krijgt speciale aandacht

In 2020 hebben bureau Beke en bureau Bervoets onderzoek gedaan naar de drugsmarkt in Gouda. Hun bevindingen zijn opgenomen in 2 rapporten. Beide onderzoeken zijn nu aan de raad aangeboden.

Kampeermiddelen parkeren in Gouda

Het is weer bijna vakantietijd en de kampeermiddelen worden uit de stalling gehaald. Deze kampeermiddelen mogen volgens de APV 3 dagen op de openbare weg staan.

Campus Gouda gaat van start met hbo-modules voor zorg en welzijn

Begin oktober start De Haagse Hogeschool via Campus Gouda met de hbo-module Communiceren in de zorg, onderdeel van de hbo-opleiding Verpleegkunde. Werkenden met een mbo 4-diploma (of vergelijkbaar) in de sector zorg en welzijn kunnen zich opgeven voor het volgen van 1 of meerdere van deze losse modules. Er wordt gestart met 3 modules. Meer weten? Op 30 juni is er een online informatiebijeenkomst.

Wethouder Rogier Tetteroo bezoekt sociale coöperatie in The Melting Shop

Eind 2019 is in Gouda de sociale coöperatie ´Een nieuwe kans´ opgericht. De sociale coöperatie is een initiatief vanuit de gemeente om inwoners die weinig uitzicht hebben op werk een kans te geven ondernemer te worden, met behoud van uitkering. Inmiddels zijn er 4 leden bezig met hun bedrijf in de Melting Shop en staan er nog 2 mensen klaar om te starten. Wethouder Rogier Tetteroo bezocht vorige week hun werkplek.

De Telepoort is winnend kunstwerk Zuidelijk Stationsgebied

Een half jaar geleden werden kunstenaars opgeroepen hun ontwerp voor het opgeknapte Zuidelijk Stationsgebied in te zenden. Na een intensief traject werd Atelier ARI op dinsdag 8 juni uitgeroepen tot de gelukkige winnaar, met hun kunstwerk De Telepoort. Het kunstwerk wordt tijdens het jubileumjaar Gouda750 in 2022 onthuld.

'Klimaatjes' winnen wedstrijd Duurzame stad 2021

Op vrijdag 11 juni was de wedstrijd ´Duurzame Stad 2021´. De leerlingen kwamen met ideeën zoals 3D-geprinte woningen, warmte uit het water vanuit de Reeuwijkse Plassen en moestuinen op groene daken. De ´Klimaatjes´ van GSG Leo Vroman hebben gewonnen.

Uitstel terugbetaling lening Tozo

In de Tozo was geregeld dat zelfstandig ondernemers op 1 juli 2021 zouden starten met de terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om deze terugbetalingsdatum 6 maanden uit te stellen tot 1 januari 2022.

Statement veiligheid Gouda.nl

Trouw publiceerde vandaag een artikel over de onveiligheid van gemeentelijke websites. Websites die gebouwd zijn met een bepaald cms (WordPress), zouden makkelijk te hacken zijn. Ook Gouda werd in dit artikel genoemd, omdat de gemeentelijke website gouda.nl in dit cms gebouwd is. In het artikel van Trouw staan helaas feitelijke onjuistheden. Daarom is rectificatie nodig.

Huis van de Stad langer open voor aanvragen reisdocument

Het Huis van de Stad is vanaf donderdag 24 juni ook ´s avonds geopend voor het aanvragen of afhalen van reisdocumenten. Dit kan alleen op afspraak.

Kadernota 2022-2025: College blijft investeren en wil zorgvuldige financiële koers vasthouden

De kadernota 2022-2025 laat zien waarop de gemeente de komende tijd wil sturen en is een 1e stap om te komen tot een begroting voor 2022. Het college blijft investeren in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad.

Jaarrekening 2020: College biedt coronasteun en investeert in de stad

Het college van BenW presenteert vandaag de jaarrekening van 2020. Het jaar dat de boeken in zal gaan als hét coronajaar is door de gemeente afgesloten met een positief resultaat van 11,8 miljoen.

Verbouwing Chocoladefabriek van start

Op donderdag 3 juni is het startschot gegeven voor de verbouwing van de Chocoladefabriek. Op de 2e etage worden onder andere Libertum en een Techniekwerkplaats gehuisvest.

Gemeente en SPORT•GOUDA slaan slag in sport onderhoud

Hoewel sporten door corona een tijdlang op zijn gat heeft gelegen, is er op het gebied van onderhoud aan de buitensportaccommodaties in Gouda een flinke slag geslagen. En daardoor kan er nu weer een extra hard balletje worden geslagen bij 2 Goudse sportverenigingen: honk- en softbalvereniging The Braves en hockeyvereniging GMHC.

Carillon in stadhuis klinkt weer als vanouds

Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni is het vertrouwde carillon en het poppenspel in het Stadhuis weer teruggeplaatst en in werking gesteld. Na een grondige restauratie en vernieuwing van het binnenwerk functioneert het weer als vanouds.

Bronzen erepenning voor burgerinitiatief Singelpark Gouda

Project Singelpark werd op zondag 30 mei afgesloten. Het bestuur van de stichting ontving van wethouder Niezen een bronzen erepenning. Singelpark Gouda heeft samen met vrijwilligers in de afgelopen 4 jaar voor meer groen gezorgd rondom de Goudse singels.

Groen licht nieuwbouw Kindcentrum Westergouwe

Er is groen licht gegeven voor nieuwbouw van Kindcentrum Westergouwe. Op 27 mei werd de afsprakenbrief door verschillende partijen ondertekend.

Kunstwerk Saying hi and Goodbye onthuld in de Goudse Hout

Gisteren is op het ontmoetingsplein in natuur- en recreatiegebied de Goudse Hout het kunstwerk Saying hi and Goodbye van kunstenares Henrique van Putten onthuld.

Ordentelijke agendering Turfmarktkerk

Op dinsdag 18 mei heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de gemeente Gouda ten onrechte spoedshalve bestuursdwang heeft toegepast. Op de eerstkomende raadsvergadering nadien, 26 mei 2021, is dit onderwerp geagendeerd. Op de nieuwspagina van DeGouda werd in een artikel van 26 mei gesuggereerd dat de agendacommissie bewust het debat over dit onderwerp zou hebben uitgesteld. Dit is onjuist.

Subsidie voor vrijwillige welzijnsorganisaties en buurthuizen

Vorig jaar is vanuit het Rijk 110.000 euro beschikbaar gesteld voor vrijwilligersorganisaties en buurthuizen in Gouda. Dit geld is bedoeld om tekorten die zijn ontstaan door de coronacrisis aan te vullen.

Energietransitie Gouda: meer onderzoek nodig

Er is meer onderzoek nodig voordat we kunnen beslissen welke buurt in Gouda als 1e aardgasvrij wordt. Het vervolgonderzoek zal waarschijnlijk allereerst in Plaswijck en Middenwillens West plaatsvinden met een ‘cluster van grote panden’.

Aandacht voor GFT+E in Gemeente Gouda

In de gemeente Gouda gaat het scheiden van GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) afval al goed, maar het kan nog beter. Om inwoners te helpen bij het goed scheiden van afval, houden de gemeente en Cyclus regelmatig maatwerkacties.

Wie verdient een Goudse Ster in 2021?

Jongeren die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen: zij verdienen een Goudse Ster! Tot 1 oktober kunt u kinderen en jongeren voordragen voor een Goudse Ster.

Gemeente wil maatregelen nemen tegen verspreiding kunstgrasinfill

De gemeente wil de komende tijd extra maatregelen nemen om de verspreiding van rubbergranulaat en microplastics in kunstgras tegen te gaan. Deze 'infillmaterialen' die op 10 voetbalkunstgrasvelden in Gouda liggen, kunnen een schadelijke invloed hebben op het milieu als ze buiten de velden terechtkomen.

Nabestaanden ontvangen vanaf 1 juni brief van de gemeente

Vanaf 1 juni 2021 krijgen inwoners van Gouda waarvan een naaste is overleden een brief van de gemeente. In deze brief worden nabestaanden gewezen op de ondersteuningsmogelijkheden die er in Gouda zijn.

Vervang uw reisdocument op tijd

Is uw reisdocument verlopen? Maak dan op tijd een afspraak bij de gemeente om deze te vernieuwen.

Veiligheidscijfers 1e kwartaal 2021; invloed van corona blijft zichtbaar

In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda voor het 1e kwartaal 2021 is de invloed van corona duidelijk terug te zien. De inbraakcijfers laten een sterke daling zien en er is een toename van het aantal meldingen jeugdoverlast.

Bestemmingsplan Turfmarktkerklocatie

De Raad van State heeft woensdag, 12 mei 2021 een uitspraak gedaan in 4 beroepsprocedures over het bestemmingsplan voor de Turfmarktkerklocatie. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de voormalige Turfmarktkerk.

Nieuwe kansen voor stadhuis Gouda

Het college van B en W wil het stadhuis op de Markt een nieuwe invulling geven. Er wordt daarom in samenwerking met Museum Gouda, de Sint Janskerk en de Waag gewerkt aan een plan.

Aanvragen tijdelijke ondersteuning (TONK) kan tot 1 augustus

Het college van burgemeester en wethouders wil maatwerk bieden voor de inwoners van Gouda en heeft op 9 maart de beleidsregels voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. De TONK is er om huishoudens een steuntje in de rug te geven, als zij door corona een terugval in hun inkomsten ervaren. Gouwenaars kunnen nog tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen.

We zijn Allemaal Gouwenaars!

Gouda is een diverse stad. Inwoners verschillen bijvoorbeeld van afkomst, principes, geaardheid en beperkingen. Samen vormen we 1 maatschappij en zijn we ‘Allemaal Gouwenaars’!

Uitkomst 2e enquête RES Midden-Holland bekend

Alle inwoners en bedrijven van de regio Midden-Holland konden meedoen aan de 2e enquête over de Regionale Energie Strategie (RES). Deze enquête ging dieper in op hoe we in de toekomst in de regio op een duurzame manier energie op kunnen wekken met zonne- en windenergie op land.

Binnenkort in Gouda: De Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat van Cyclus komt naar Gouda. Tot en met oktober 2021 staat De Mobiele Milieustraat iedere 1e volle week van de maand op 4 verschillende locaties in Gouda.

Lintjesregen in Gouda

Op maandag 26 april reikte burgemeester Pieter Verhoeve aan 11 Gouwenaars een Koninklijke onderscheiding uit. De burgemeester verraste de mensen dit jaar thuis. Vanaf 9.15 uur reed hij een route langs de 11 adressen.

Westergouwe viert lustrum

Het is precies 5 jaar geleden dat de 1e bewoners in Westergouwe de sleutel van hun nieuwbouwhuis in ontvangst namen. Een feestelijke dag waarop de bewoners als presentje een bijenhotel hebben gekregen.

Verlenging opvang dakloze mensen in Best Western hotel Gouda

Het college van BenW heeft afgelopen dinsdag (20 april 2021) besloten om de extra tijdelijke opvang van dakloze mensen in het Best Western hotel te verlengen tot en met juli 2021. Dit betekent dat het hotel, naast reguliere gasten, ook de komende maanden nog een aantal dakloze mensen opvangt.

Samenscholingsverbod tegen overlast op terrein CVV De Jodan Boys

Vanaf vrijdag 23 april tot en met vrijdag 18 juni geldt er een samenscholingsverbod op het parkeerterrein van CVV De Jodan Boys. Burgemeester Verhoeve is overgegaan tot het instellen van dit verbod na maandenlange overlast door onder ander drugsgebruik, vervuiling, naroepen van de politie en het negeren van de coronamaatregelen. Ook het cameratoezicht in de wijk wordt verder uitgebreid.

Vrijwilligerspenning voor mevrouw Rietveld

Mevrouw Rietveld ontving op 19 april een vrijwilligerspenning van wethouder Corine Dijkstra. Zij ontving de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Ronssehof.

Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd

Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de 1e versie van Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind.

Raad stemt in met 2e aanvraagronde Tijdelijke steunregeling culturele sector

De Goudse gemeenteraad heeft op 14 april budget beschikbaar gesteld voor een 2e aanvraagronde voor de tijdelijke steunregeling COVID-19 schade culturele sector.

Vrijwilligerspenning voor Ria Broszius - Boer

Woensdag 14 april heeft mevrouw M.J. (Ria) Broszius – Boer de vrijwilligerspenning van Gouda ontvangen uit handen van wethouder Corine Dijkstra. Zij krijgt de erepenning als blijk van grote waardering voor haar jarenlange vrijwillige inzet bij Ronssehof.

Het Super Cool Kidsfeest gaat door!

Het Super Cool Kidsfeest is het afscheidsfeestje van het kindercollege. Tijdens dit gratis feest is er van alles te doen en te beleven voor alle kinderen in Gouda. Dit jaar wordt het feest verspreid over 40 locaties en het duurt daarom langer: van half mei tot en met de zomervakantie.

Uitbreiding voor Petanque vereniging

De gemeente heeft het pand aan de Uiterwaardseweg 3 verkocht aan de Petanque vereniging Gouda. De ruimte wordt door de vereniging samengevoegd met haar naastgelegen verenigingsgebouw aan de Uiterwaardseweg 4.

Kademuren binnenstad krijgen periodieke controles

De kademuren in de Goudse binnenstad krijgen vanaf midden 2021 gedurende 1 jaar een maandelijkse controle. Een landmeetploeg bekijkt tijdens de controles of er beweging in de kademuren zit.

Langer thuis wonen voor senioren: woonverhalen gebundeld in Zilveren Helden

Wethouder Corine Dijkstra reikte vrijdag 9 april het eerste exemplaar van Zilveren Helden uit aan een Zilveren Held, de geïnterviewde Leny Kalmeijer. Leny (82) woont al jaren met veel plezier in een gelijkvloerse huurwoning. Leny is 1 van de 11 ouderen die voor Zilveren Helden beschreven hoe hun woonverleden eruit ziet, waar ze nu wonen, waarom en hoe ze dit hebben geregeld.

Minimaal 100 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s in Gouda

De komende 3 jaar komen er minimaal 100 openbare laadpunten bij voor elektrische auto’s in Gouda, bovenop de huidige 150.

Vroegtijdige beëindiging huurrelatie huurder stadhuis

e huidige huurder van het stadhuis, Teka, heeft verzocht om vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst die zij heeft met de gemeente Gouda. In onderling overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen en daarmee het gebruik door Teka per 15 april stopt.

Verbetering entree naar bedrijvenpark Goudse Poort

De entree naar het bedrijvenpark Goudse Poort beter bereikbaar en zichtbaar maken voor autoverkeer vanaf de A12. Dat is de kern van het plan waarover het college van B&W op 30 maart een besluit nam.

Huurteam Gouda van start

Sinds 25 maart kunnen huurders die bij een particuliere verhuurder een woonruimte huren, terecht bij het Huurteam Gouda. Het huurteam biedt ondersteuning, informatie en advies bij vragen of klachten over de huurprijs, servicekosten, onderhoud van de woning of de huurovereenkomst.

Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing bekend

Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Het opkomstpercentage in Gouda was 79.85%. Hieronder vindt u de definitieve uitslagen van Gouda per partij.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing bekend

Op 17 maart 2021 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van Gouda per partij.

Actie Tegel eruit, plant erin

Lever op zaterdag 20 maart een stoeptegel uit uw Goudse tuin in. U krijgt dan een tegoedbon voor een vaste plant.

Burgemeester sluit woning Noordhoef voor 6 maanden

Op zondag 28 februari heeft burgemeester Verhoeve een woning aan de Noordhoef in Gouda met spoed gesloten. Aanleiding is de vondst van een aanzienlijke hoeveelheid drugs in de woning door de politie diezelfde dag. De spoedsluiting is door de burgemeester nu omgezet naar sluiting van de woning voor de duur van 6 maanden.

Led-verlichting Goudse Rugby opgeleverd

Een paar jaar geleden is het rugbyveld van RFC Gouda vergroot om tegemoet te komen aan de groei van de club. Tijdens deze uitbreiding gaf de vereniging aan de veldverlichting graag gelijktijdig om te zetten in led-verlichting. Deze klus is in nauw overleg met de rugbyvereniging en de gemeente Gouda, onder leiding en in opdracht van SPORT•GOUDA aangepakt. RFC Gouda heeft de verlichting vorige week officieel in gebruik genomen.

Nieuwe slimme laadpleinen voor opladen van elektrische auto’s

Gouda neemt 4 slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in gebruik. Op de parkeerterreinen Groenheuvel, Vossenburchkade, Schouwburgplein en Klein Amerika zijn slimme laadpleinen aangelegd.

Gemeente maakt tijdelijke terrassen mogelijk

Het college heeft besloten de tijdelijke terrasuitbreiding ook dit terrasseizoen toe te staan. Wanneer de horeca weer open gaat, kan een horecaondernemer in Gouda zijn terras tijdelijk uitbreiden of een terras maken.

Nieuw verkeerscirculatieplan voor een leefbaar en bereikbaar Gouda

Het college presenteert vandaag (10 maart) het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp.

Inspectie kademuren binnenstad

De gemeente Gouda gaat in 2021 kademuren inspecteren en volgen. Zo weet de gemeente altijd wat de staat van de kademuren is en kan zij snel in actie komen als bijvoorbeeld reparatie nodig is.

Mijn inkomen voor Gouwenaars met een uitkering

Vanaf nu kan iedereen die een uitkering of minimaregeling bij de gemeente Gouda heeft, gebruik maken van Mijn inkomen. Mijn inkomen is een digitale omgeving waarbij je alle overzichten van de uitkering kunt inzien.

Win een appelboompje met een groen idee

Stichting Steenbreek, Stichting Deeltuinen en de gemeente Gouda slaan de handen ineen met de actie voor het vergroenen van tuinen. Inwoners worden uitgedaagd om ideeën in te sturen voor meer groen en minder steen in de tuin.

Lokale gevolgen corona in beeld met Goudse coronamonitor

Het coronavirus is een jaar in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen voor Gouda is de Goudse coronamonitor ontwikkeld.

Gouda sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

Gemeente Gouda is vanaf nu aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dat betekent dat de gemeente nu rechtstreeks de anonieme signalen over criminaliteit van MMA ontvangt.

Oud waarnemend burgemeester Jan Mans overleden

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van oud-burgemeester Jan Mans. Jan Mans was waarnemend burgemeester van Gouda van half juli tot half december 2012.

Veiligheidscijfers 2020 beïnvloed door corona

Het jaar 2020 stond voor het overgrote deel in het teken van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen. De maatregelen hadden invloed op de Goudse samenleving. De veiligheidscijfers over 2020 zijn daar ook sterk door beïnvloed.

Gezond in Gouda verlengt subsidieregeling

Ook in 2021 gaat Gouda aan de slag met de subsidieregeling Gezond in Gouda. Gezond in… is een landelijk stimuleringsprogramma voor een gezonde levensstijl van de organisaties Pharos en Platform31.

Bas van Spréw interim-gemeentesecretaris gemeente Gouda

Bas van Spréw start 1 maart als interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Gouda. Als interim-gemeentesecretaris volgt hij Martiene Branderhorst op, die algemeen directeur Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag wordt.

Voorjaarsreces

De gemeenteraad vergadert niet tijdens de schoolvakanties. Daarom is er op woensdag 24 februari geen vergadering.

Tijdelijke steun voor 18 culturele instellingen

De cultuursector is hard geraakt door de coronacrisis. Met een tijdelijke subsidieregeling ondersteunt gemeente Gouda de culturele sector. Organisaties en verenigingen konden een aanvraag voor deelname aan de regeling indienen. In totaal hebben 19 organisaties en verenigingen hier gebruik van gemaakt. Na beoordeling van de aanvragen is er aan 18 organisaties en verenigingen een bedrag toegekend.

Geen marktgelden voor gedupeerde marktondernemers

Marktondernemers die momenteel door de coronabeperkingen geen gebruik kunnen maken van hun standplaats in Gouda, hoeven geen marktgeld te betalen. Dat heeft het college van BenW besloten.

APV Gouda 2020 gewijzigd

De Algemene plaatselijke verordening (APV) Gouda 2020 is per 1 januari 2021 gewijzigd. Vanwege de komst van de Omgevingswet is namelijk een aantal artikelen naar de Verordening fysieke leefomgeving overgegaan. Daarom hebben de APV-artikelen een ander artikelnummer gekregen.

Extreme weersomstandigheden: afvalinzameling en afvalbrengstations

Aankomende week zijn extreme weersomstandigheden voorspeld. Dit heeft gevolgen voor de afvalinzameling en de openingstijden van de afvalbrengstations.

Maatregel preventief fouilleren niet verlengd

De maatregel van het preventief fouilleren wordt niet verlengd. Preventief fouilleren is een zwaar middel dat alleen in bepaalde situaties kan worden ingezet.

Bespreking bibliotheek Gouda en regiovisie Jeugd en WMO in commissie Samenleving

Woensdagavond 3 februari is er een digitale commissievergadering. De agendapunten zijn: bibliotheek Gouda & regionale visie WMO en jeugd. Commissievergaderingen zijn openbaar en inwoners kunnen digitaal meekijken.

Noodverordening niet langer van kracht, preventief fouilleren blijft

De noodverordening is niet langer van kracht maar het preventief fouilleren blijft.

Gemeenten verlengen overeenkomsten met zorgaanbieders

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas kopen de dienstverlening voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning samen in. Hiervoor hebben zij overeenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. De colleges van de gemeenten hebben besloten om met deze overeenkomsten door te gaan tot en met 2024 . Zij…