Inwoners

Actueel

Wethouder Hilde Niezen en hoogheemraad Marco Kastelein ondertekenden op 3 december een overeenkomst over het onderhoud van de volmolenduikers. Hierin spreken zij af, dat het Hoogheemraadschap van Rijnland het onderhoud van de volmolenduikers overneem... Lees meer

Het Gouds Sportakkoord is klaar! De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT.GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal spor... Lees meer

Gemeente en waterschap (Rijnland) werken aan een plan om overlast door bodemdaling in de binnenstad structureel aan te pakken. Dit plan kan gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers in de binnenstad. Begin 2020 wordt het plan gepresenteerd zodat a... Lees meer

Op 30 november 2019 is een reguliere integrale horecacontrole gehouden bij onder andere De Drie Snoekjes. Tijdens deze integrale horecacontrole is de politie fysiek bejegenend wat heeft geleid tot twee aanhoudingen. Lees meer