Inwoners

Actueel

(Accordion ingeklapt)

Het college van B en W investeert in de stad en de toekomst zodat Gouda een aantrekkelijke woonstad met veel voorzieningen blijft en een stad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag komen. Dit beleid is ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag) zijn het Huis van de Stad en het UWV gesloten. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of een afspraak maken via ... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Schoolbesturen van het Goudse basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs hebben dinsdagmiddag een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Gouda. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring geve... Lees meer

(Accordion ingeklapt)

Het aantal bezoekers aan Gouda was in 2018 1,1 miljoen bezoekers. Daarmee is de doelstelling die de gemeente Gouda in 2012 had gesteld, om 1 miljoen bezoekers naar Gouda te halen, ruimschoots behaald. Het aanta... Lees meer