Geldzaken en schulden – regelingen voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners met een laag inkomen kunnen van verschillende regelingen gebruikmaken. Een slimme manier om uw inkomen aan te vullen en beter rond te komen.

 • Zorgtoeslag
  Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Vraag hem aan!
 • Huurtoeslag
  Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van het huis waarin u woont.
 • Kindgebonden budget
  Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het naast de kinderbijslag.
 • Dubbele kinderbijslag
  Dit is een bijdrage als uw  kind tussen de 3 en 18 jaar oud is, bij u in huis woont en intensieve zorg nodig heeft.
 • Extra kinderbijslag
  Dit is een bijdrage als uw kind thuis woont en veel zorg nodig heeft. U kunt alleen extra kinderbijslag krijgen als u óók dubbele kinderbijslag heeft gehad.
 • Studietoeslag
  Studenten boven de 18 jaar die door hun beperking niet kunnen werken, kunnen gebruikmaken van de individuele studietoeslag.
 • Bijzondere bijstand
  De gemeente geeft een bijdrage in de kosten die u vanwege een ziekte of bijzondere situatie moet maken.
 • Individuele inkomenstoeslag
  Deze regeling is voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt een keer per jaar een bedrag. U mag zelf bepalen waar u dit bedrag voor gebruikt.
 • Woonkostentoeslag
  Met de woonkostentoeslag kunt u uw woonlasten blijven betalen. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met ziekte, scheiding of werkloosheid.
 • Tegemoetkoming scholieren
  Scholieren van boven de 18 jaar kunnen een bijdrage krijgen in bijvoorbeeld lesgeld, boeken en trein- of buskosten.
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Met dit bedrag kunt u een deel van de kosten betalen die u heeft vanwege een ziekte of beperking.
 • Voorschot op uitkering
  Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat u het geld binnen krijgt. Daarom kunt u een voorschot aanvragen. Dan krijgt u alvast een 1e bedrag om van te leven.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Lukt het niet om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. U hoeft dan een deel niet te betalen. 
 • Uitkering
  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u uw inkomen misschien aanvullen met een uitkering.
 • Toeslag op uitkering UWV
  In bijzondere situaties kunt u een aanvulling krijgen op een lage uitkering.
 • Bijstand, WW, WIA en andere uitkeringen
  Bekijk op welke uitkering u mogelijk recht heeft.