Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor inwoners die lange tijd leven van een laag inkomen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Om een individuele inkomenstoeslag te krijgen, kijken wij naar uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u woont in Gouda;
 • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u heeft minimaal 3 jaar een laag inkomen (maximaal 101% van de voor u geldende bijstandsnorm);
 • u verwacht geen hoger inkomen;
 • u heeft niet meer dan € 7.575,- als u alleenstaand bent of € 15.150,- als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont;
 • u kreeg de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag, studietoeslag of studiefinanciering (op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of Wet Studiefinanciering 2000);
 • uw uitkering werd in de laatste 12 maanden niet verlaagd omdat u zich niet hield aan de regel om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (arbeidsplicht en reïntegratieplicht);
 • u bent geen student en u heeft de afgelopen 36 maanden niet gestudeerd.

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, krijgt u misschien een individuele inkomenstoeslag. De gemeente kijkt ook naar uw persoonlijke situatie en bepaalt uiteindelijk of u de inkomenstoeslag krijgt.

De hoogte van de toeslag is:

 • voor gehuwden/samenwonenden: € 654;
 • voor een alleenstaande ouder: € 436;
 • voor een alleenstaande: € 436.

Woont u met uw minderjarige kind(eren)? Dan kunt u een toeslag van € 50,- per kind krijgen.

Wilt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen? Klik dan op de knop bovenaan deze pagina. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw aanvraag. 

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.