Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra en bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen en als ze echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen of andere huishoudelijke kosten. Heeft u niet genoeg geld om van te leven, dan heeft u misschien recht op een uitkering.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Om bijzondere bijstand te krijgen, kijken wij naar uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u woont in Gouda;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • de kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed;
 • u heeft de kosten in Nederland gemaakt;
 • uw inkomen is niet hoger dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen hoger dan 130% van de geldende bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand;
 • uw vermogen (spaargeld) is niet meer dan € 7.575,- als u alleenstaand bent of € 15.150,- als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont. 

Hieronder noemen wij 2 voorbeelden. Maar bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat de gemeente per aanvraag kijkt of bijzondere bijstand mogelijk is. Deze voorbeelden geven u daarom geen garantie.

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
  Uitleg: Bij het Juridisch Loket krijgt u gratis advies. Zij kunnen u als het nodig is doorsturen naar een advocaat. En u kunt korting krijgen op uw eigen bijdrage in de kosten van die advocaat. Voor het bedrag dat daarna nog van uw eigen bijdrage overblijft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij de behandeling van uw aanvraag voor bijzondere bijstand, houden wij er rekening mee dat u korting kunt krijgen op de eigen bijdrage. Wij trekken dit bedrag standaard af van de bijzondere bijstand die wij aan u betalen als u er recht op heeft. Het is daarom belangrijk dat u altijd eerst bij het Juridisch Loket langsgaat.
 • Bewindvoering, curatele en mentorschap
  Uitleg: Soms kunnen mensen (tijdelijk) geen goede financiële beslissingen nemen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een verstandelijke beperking of een verslaving. Bewindvoering, curatele en mentorschap zijn maatregelen om deze mensen te beschermen en te helpen. Sommige beslissingen worden dan overgenomen door een bewindvoerder, curator of mentor.
 • Schulden
 • Legitimatiebewijs en legeskosten verblijfsvergunning 
 • Medische kosten
 • Inrichtingskosten (bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine)

Voor grote aankopen die voor iedereen belangrijk zijn, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Denk hierbij aan een koelkast, wasmachine of (alle) kosten om uw huis in te richten. U moet deze spullen van uw eigen (spaar)geld betalen. Als u hiervoor niet genoeg geld heeft, kunt u een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag. Voor het aanvragen van een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, heeft u een verwijzing van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0182.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Klik dan op de knop bovenaan deze pagina. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.