Geldzaken en schulden – regelingen voor alle inwoners

Deze regelingen leveren alle Gouwenaars een voordeel op in de portemonnee. 

  • Kinderopvangtoeslag
    U heeft mogelijk recht op kinderopvangtoeslag als uw kinderen naar een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders of buitenschoolse opvang gaan.
  • Kinderbijslag
    U kunt een bijdrage krijgen als u een of meer kinderen onder de 18 jaar hebt of verzorgt.