Uitkering

U kunt hieronder een melding maken als u hulp nodig heeft bij het vinden van werk of als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. De gemeente gaat samen met u aan de slag om zo snel mogelijk een baan of vrijwilligerswerk voor u te vinden. Ook als u jonger dan 27 jaar bent en hulp nodig heeft bij het vinden van een opleiding, kunt u een melding maken.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

De voorwaarden om een uitkering te krijgen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In de vragen hieronder staat meer informatie over de verschillende leefsituaties.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u eerst kijken of u een opleiding kunt volgen of werk kunt vinden. Is dit niet mogelijk? Dan heeft u misschien recht op een uitkering. Kijk voor meer informatie en uitleg op de website van de Rijksoverheid.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt de scholingsplicht. Heeft u geen mbo-diploma op niveau 4 of hoger? Dan is het doel dat u minimaal een mbo-diploma op niveau 4 haalt. Jongeren die een opleiding volgen en studiefinanciering of een tegemoetkoming van het Rijk krijgen, hebben geen recht op een bijstandsuitkering. Heeft u wel een mbo-diploma op niveau 4 of hoger? Dan is het vinden van een baan het doel.

Bent u met pensioen en is uw AOW-uitkering onvolledig omdat u bijvoorbeeld in het buitenland heeft gewoond? Ligt uw inkomen uit AOW onder het sociaal minimum en heeft u te weinig eigen geld om dit aan te vullen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op bijstand. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Bent u op latere leeftijd werkloos geworden? Dan heeft u na de werkloosheidsuitkering misschien recht op een IOAW of IOW-uitkering. Bent u 55 jaar of ouder en zelfstandig ondernemer? Heeft u te weinig inkomsten uit uw bedrijf? Dan heeft u misschien recht op de IOAZ-uitkering. Kijk voor meer informatie over deze uitkeringen op de website van de Rijksoverheid.

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp de pagina ‘bijstand voor zelfstandigen‘.

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd welke regels er voor dak- en thuislozen gelden. Om een uitkering aan te vragen heeft u in ieder geval een briefadres nodig. Op de pagina briefadres leest u wat dit is en hoe u dit kunt aanvragen.

Nadat u melding gemaakt heeft, gaat deze eerst naar een toegangsmedewerker. Deze bekijkt of uw melding spoed heeft en welk team u het beste kan helpen. Het kan zijn dat we u nog bellen voor meer informatie. Hierna sturen we uw melding door naar de afdeling die u gaat helpen.

De afdeling nodigt u uit voor een gesprek. We noemen dit een poortgesprek. Bekijk de pagina ‘melding hulp bij werk en inkomen‘ voor meer informatie over het poortgesprek.

Een aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.