Gouda aardgasvrij en klimaatbestendig

Het klimaat verandert. De gemeente wil een duurzaam Gouda doorgeven aan volgende generaties. Daarom zorgen we voor een stad die klimaatveranderingen aan kan. En bereiden we ons voor op een aardgasvrije stad. De energietransitie betekent dat we de toekomst helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dus geen aardolie, aardgas en steenkolen. Voor koken, verwarmen, verlichting en vervoer gebruiken we energie die schoon is en altijd opnieuw opgewekt kan worden.

Hoe zorgen we ervoor dat Gouda tegen de klimaatverandering kan?

Bij de inrichting en het onderhoud van de stad houden we rekening met klimaatverandering. Zo zorgen we ervoor dat de problemen minimaal blijven. Gouda wil samen met haar inwoners zorgen voor een klimaatbestendig Gouda. De gemeente heeft daarvoor subsidies beschikbaar en geeft advies.

Wanneer wil Gouda van het aardgas af?

Samen moeten we voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Alle gemeenten moeten daarom in 2050 aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. CO2-neutraal betekent dat er niet meer CO2 in de lucht vrijkomt dan er CO2 opgenomen wordt door bijvoorbeeld bomen. De gemeente Gouda wil al in 2040 aardgasvrij zijn.

Hoe zorgen we voor een aardgasvrij Gouda?

Een aardgasvrij Gouda kunnen we alleen samen bereiken. Met inwoners, ondernemers, energie-coöperaties, woningbouwcorporaties, de netbeheerder en anderen. Sommige inwoners zorgen nu zelf al voor duurzame verwarming van hun huis, bijvoorbeeld met zonnepanelen en een warmtepomp. Goed isoleren en maatregelen nemen om energie te besparen is voor iedereen de 1e stap. Zo komt tussen nu en 2040 heel Gouda in beweging richting duurzame warmte. In de Transitievisie warmte staat wanneer buurten of wijken van het aardgas af gaan. Voor alle buurten staat beschreven wat waarschijnlijk de beste keuze is. Deze keuze staat nog niet vast.

Hoe komen we aan energie als er geen aardgas meer is?

In het Klimaatakkoord van Nederland is afgesproken dat alle gemeenten plannen maken om over te stappen op duurzame energie. De Regionale Energie Strategie is zo’n plan waarin staat hoe we zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe energie. Dit doen we samen met de gemeenten om ons heen. Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas zijn samen de regio Midden-Holland. De regio Midden-Holland moet alleen al voor duurzame stroom gezamenlijk 0,435 terawattuur kunnen opwekken. Hiervoor zijn 67 windmolens nodig, of 544 hectare aan zonnepanelen (dat zijn 816 voetbalvelden). We gaan allemaal de gevolgen van deze energietransitie merken.

Wat kan ik vanaf nu al doen?

Op de website Maak Gouda Duurzaam staat wat u zelf kunt doen om uw woning duurzamer te maken. Met hulp van een energiecoach, advies voor uw woning of voor uw Vereniging van Eigenaren. Ook is er informatie over subsidies om zelf of samen aan de slag te gaan. Of sluit aan bij het energienetwerk Gouda. Dit netwerk is van, voor en door bewoners. Inwoners geven hier informatie aan elkaar om samen te zorgen voor een duurzaam Gouda.