Subsidie samen naar een duurzame omgeving

De gemeente heeft als doel dat Gouda in 2040 van het gas af en CO2-neutraal is. We zien dat inwoners en bedrijven samen stappen (willen) zetten. Om daarbij te helpen, is er de subsidie samen naar een duurzame omgeving. Met de subsidie kunt u een project opzetten met uw buren (bewoners of bedrijven) om bijvoorbeeld minder energie te gaan gebruiken of juist om duurzame warmte op te wekken. U kunt ook een onderzoeksbureau inhuren.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De subsidie is voor ideeën die helpen de woonbuurt of een bedrijventerrein te verduurzamen. Alle plannen die helpen om een aardgasvrije omgeving te krijgen en CO2 te besparen zijn welkom.

Stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen de subsidie aanvragen. Samenwerkingen van minimaal 3 buurtbewoners of bedrijven kunnen de subsidie aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de vraag Wat zijn de voorwaarden om de subsidie aan te vragen.

U kunt subsidie krijgen voor 2 soorten kosten: onderzoekskosten en proceskosten. Met onderzoekskosten kunt u een professionele organisatie inhuren die bijvoorbeeld onderzoek doet naar duurzame warmte in de omgeving. Welke oplossing is voor de omgeving het meest geschikt om van het gas af te gaan? En welke aanpassingen zijn er dan nodig aan de gebouwen? En hoeveel kost dat? Proceskosten zijn kosten die u maakt om de buurt samen te brengen in een project. Als u samen met de buurt uw omgeving duurzamer wilt maken dan wilt u misschien een zaaltje afhuren voor informatieavonden of u wilt flyers laten drukken om te verspreiden. Maar het kan ook dat u juridisch bouwkundig advies wilt inhuren, of inschrijvingskosten heeft als u als stichting of vereniging verder wilt. Deze kosten horen allemaal bij de proceskosten.

U krijgt geen subsidie voor uitvoeringskosten zoals de aanschaf van materiaal. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp via deze subsidie aan te vragen.

 • U krijgt altijd minimaal € 1.000,-
 • Voor een woonbuurt krijgt u maximaal € 20.000,-
 • Voor Verenigingen van Eigenaren gelden de volgende bedragen:
  • 5 tot en met 15 woningen: € 5.000,-
  • 16 tot en met 30 woningen: € 10.000,-
  • 31 tot en met 49 woningen: € 15.000,-
  • 50 woningen of meer: € 20.000,-
 • Voor bedrijventerreinen krijgt u maximaal € 35.000,-.

De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Dat betekent dat u subsidie krijgt voor alle kosten en niet zelf hoeft mee te betalen.

Er is ieder jaar € 100.000,- beschikbaar voor woonbuurten en VVE’s en € 70.000,- voor bedrijventerreinen. U kunt op ieder moment in het jaar een aanvraag doen. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het geld op is, moet u wachten tot het nieuwe jaar.

U kunt de subsidie aanvragen via bovenstaande knop. Bij uw aanvraag stuurt u een plan van aanpak mee. In het plan van aanpak staat minimaal een omschrijving van het project, het doel van het project, hoe u de omgeving betrekt bij het project en een uitgewerkte begroting met een verdeling van de kosten en inkomsten die u verwacht. Bij kosten voor een onderzoek staat in het plan van aanpak ook over welk probleem het onderzoek gaat en welke oplossingen u laat onderzoeken.

Om de subsidie samen naar een duurzame omgeving aan te vragen, gelden de volgende voorwaarden:

 • U vraagt de subsidie samen naar een duurzame omgeving aan namens een stichting, vereniging, coöperatie of een combinatie hiervan.
 • Minimaal 50 woningen uit de straat of buurt doen mee met het plan of een VvE van minimaal 5 woningen of een bedrijventerrein
 • Heeft uw buurt geen buurtvereniging dan kan een samenwerking van minimaal 3 buurtbewoners alleen subsidie aanvragen via de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A, ook wel bekend als Energiecoöperatie Gouda (EcG). Dit kan alleen als de EcG akkoord gaat.
 • Heeft uw bedrijventerrein geen vereniging dan kan een samenwerking van minimaal 3 bedrijven alleen subsidie aanvragen via Gouda Onderneemt! (GO!). Dit kan alleen als GO! akkoord gaat.
 • De gemeente organiseert bijeenkomsten waarin verschillende projecten hun ideeën met elkaar delen. Als u de subsidie aanvraagt, doet u daar actief aan mee.

U kunt tot en met 2026 een aanvraag doen.

Nee, beide regelingen zijn gestopt. Daarvoor in de plaats is nu de subsidie samen naar een duurzame omgeving gekomen.

Ja, u kunt de subsidie samen naar een duurzame omgeving aanvragen voor een vervolg van een project waarvoor u eerder de subsidie samen aardgasvrij en/of samen naar duurzame warmte heeft gekregen.

Heeft u nog vragen over de subsidie? Mail uw vraag naar gemeente@gouda.nl. Zet in uw mail dat het gaat om de subsidie samen naar duurzame warmte.