Energietransitie in Gouda

De energietransitie betekent dat we op weg zijn naar een Gouda zonder aardgas, waarbij we koken en ons huis verwarmen met duurzame energie. Of u nu huurder, huiseigenaar of ondernemer bent, de komende jaren gebruiken steeds meer woningen en bedrijven geen aardgas meer. Hierdoor wordt de lucht die we inademen schoner en warmt de aarde minder snel op. Dat is goed voor iedereen. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Waarom gebruiken we in de toekomst geen aardgas meer?

We gaan van het aardgas af. Maar waarom? De energietransitie is een ingewikkeld onderwerp. Voor een duidelijke uitleg kunt u een kijkje nemen bij Steffie.

Kort gezegd komt het hierop neer: in 2015 is in Parijs afgesproken dat de aarde niet meer mag opwarmen dan maximaal 1,5 graad Celsius. Zo’n kleine opwarming zorgt nu al voor lange droge periodes, zware regenbuien en overstromingen. En dat er steeds minder soorten planten en dieren zijn. Die opwarming ontstaat doordat broeikasgassen in de lucht de warmte van de zon vasthouden. De warmte van de zon kan daardoor niet weg, maar blijft als een deken om de aarde heen hangen. Zo warmt de aarde steeds verder op.

Voorbeelden van broeikasgassen zijn:

  • methaan (bijvoorbeeld mest van veeteelt)
  • koolwaterstof/CO2 (dat komt vrij bij het verbranden van brandstoffen zoals olie, steenkool en  gas)
  • lachgas (dat wordt gebruikt door de gezondheidszorg en industrie)

Hoe wordt Gouda een stad zonder aardgas?

We werken in Gouda hard aan een duurzame toekomst. Want Gouda wil in 2040 aardgasvrij en CO2-neutraal zijn. Er is een plan gemaakt waarin staat in welke volgorde de Goudse wijken van het aardgas af gaan. Dat plan heet de Transitievisie warmte. De 1e jaren wordt het aardgas nog nergens in Gouda afgesloten. Wel doen we onderzoek en bereiden we de stad voor.

Welke oplossingen voor andere energie onderzoekt de gemeente?

Warmte uit water

Wanneer voldoende huizen bij elkaar warmte van een warmtenet kunnen afnemen, is het misschien mogelijk om warmte te halen uit het water in en rondom Gouda.

Stroom uit zon en/of wind

Om stroom op te wekken zijn zonnepanelen of energie van windmolens goede oplossingen. In de energieregio Midden-Holland zoeken gemeenten samen naar locaties voor zonneparken en windmolens. Zo hebben we een ‘dakenkaart‘ gemaakt van Goudse panden en de ligging ten opzichte van de zon. Die kaart geeft aan dat er op nog ongeveer 20.000 daken zonnepanelen kunnen komen. Voor grootschalige duurzame energie is subsidie beschikbaar.

Voor windmolens is er binnen de grenzen van de gemeente Gouda weinig plaats. Dat heeft onder meer te maken met wettelijke voorwaarden om windmolens te mogen plaatsen.

Waar kunnen we samen mee beginnen?

Om een woning of gebouw klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst, moeten we er eerst voor zorgen dat de warmte binnen blijft. Dat kunnen we doen door de gevel, het dak, de ramen en de vloer te isoleren. De gemeente Gouda gaat eigenaren van woningen helpen met isoleren. Hoe we dat gaan doen, staat in het Gouds Isolatieprogramma, dat de gemeente raad in december 2022 heeft vastgesteld.

Ik huur een woning. Wat kan ik nu al doen?

U kunt nu al energie besparen met deze tips. Tochtstrips plaatsen bijvoorbeeld of minder lang douchen levert vaak al veel op.

Ik heb een koopwoning. Wat kan ik nu al doen?

U kunt nu al energie besparen met deze tips. Maar bij slecht geïsoleerde huizen verdwijnt veel warmte. U kunt nu ook al beginnen met isoleren. Denk daarbij aan de vloer, de muur of het dak. En vergeet zeker de ramen niet. Ook kunt u al nadenken over andere oplossingen voor warmte of stroom, zoals een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp en bijvoorbeeld zonnepanelen. Op Maak Gouda duurzaam staan tips over in welke volgorde u uw huis het beste kunt aanpassen.

Ik ben ondernemer. Wat kan ik nu al doen?

Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, zijn al sinds 2019 verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hoe u uw bedrijf duurzamer kunt maken en hoe u kunt voldoen aan de informatieplicht vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Voor grootschalige duurzame energie is subsidie beschikbaar.

Wat doet de rijksoverheid?

De rijksoverheid heeft subsidies om gebouweigenaren aan te moedigen om te isoleren. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidies aanvragen.

Waarvoor kunt u nu al terecht bij de gemeente Gouda?

U kunt bij de gemeente terecht voor: