Wijziging voornaam

Bij uw geboorte heeft u 1 of meer voornamen gekregen. U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Dan heeft u een advocaat nodig om de aanvraag te doen. De gemeente kan uw voornaam niet aanpassen. Na een geslachtsverandering heeft u geen advocaat nodig om uw voornaam te veranderen.

Dat kan alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt dit niet zelf aanvragen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Deze advocaat kunt u zelf kiezen.

Uw advocaat kan bij de aanvraag uit drie mogelijkheden kiezen:

  • Een voornaam aanpassen.
  • Een voornaam toevoegen.
  • Een voornaam schrappen.

De rechter bepaalt daarna of er een goede reden is om uw voornaam aan te passen.

De rechtbank stuurt dan na drie maanden een bericht naar de gemeente van uw geboorteplaats. Als u in het buitenland bent geboren, dan krijgt gemeente Den Haag het bericht. Daarna wordt uw voornaam aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als uw nieuwe voornaam in de BRP staat, zijn uw rijbewijs, paspoort en identiteitskaart niet meer geldig. U kunt bij ons nieuwe documenten aanvragen.

U of de voogd van uw kind moeten het verzoek dan door een advocaat laten doen.

Heeft u uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte? Dan kunt u zelf bepalen welke voornaam of voornamen u wilt hebben. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Wijziging geslacht.