Opknappen speelplekken

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat speelplekken veilig en duurzaam zijn en veel speelplezier geven. Ieder jaar controleren we alle speelplekken en vervangen we kapotte en versleten speeltoestellen. We bekijken dan ook of het nodig is om de valondergrond te vervangen. Zo houden we de speelplekken veilig.

Waar is het?

In 2022 en 2023 vervangen we speeltoestellen in de speeltuinen Vogelplein, Park Atlantis, Klipperwerf, Boegpad, Noorderhout, Vossenburchkade, Zoutmanplein, Speelmoleneiland en Grote Lot.

Ook vervangen we de valondergronden in de speeltuinen op Clarissenhof, Margrietplein, Van der Palmstraat, Groenhovenpark, Olivier van Noorthof, Park Atlantis, Waterlustlaan, Landluststraat, Woudesteijn, Praamwerf, Klipperwerf, Boegpad, Bertelmanstraat, Van Oldebarneveltstraat, Landmeterslag, Noothoven van Goorstraat, Zoutmanplein, Agatha Dekenstraat, Walraven van Halllaan, John Mottstraat, De la Reylaan, Bleysstraat en Marathonlaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente vervangt kapotte en versleten valondergronden en speeltoestellen. Valondergronden vervangen we meestal door kunstgras, rubbertegels of Grass-Tech. Dat zijn rubbermatten waar het gras doorheen groeit.

Voorbeeld van nieuw kunstgras
Voorbeeld van nieuw kunstgras

Als de gemeente een speeltoestel vervangt, komt er een zelfde soort speeltoestel terug. Een schommel vervangen we bijvoorbeeld door een andere schommel.  Vaak doen we eerst een voorstel aan de buurt. Via een vragenlijst kunnen omwonenden dan kiezen uit een aantal mogelijkheden. De meeste stemmen gelden. Als we de speelelementen vervangen, vervangen we meestal ook de valondergrond.

We proberen ervoor te zorgen dat bewoners zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden hebben, maar we kunnen er helaas niet voor zorgen dat er helemaal geen overlast is. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de delen af waar we aan het werk zijn. Zo proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

De gemeente wil dat alle kinderen kunnen spelen in de speeltuin. Daarom plaatsen we in steeds meer speeltuinen een (extra) speeltoestel dat geschikt is voor kinderen met een beperking en makkelijk toegankelijk is. Daardoor kunnen alle kinderen meedoen en gezellig buitenspelen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het bedrijf KSP Kunstgras vervangt in opdracht van de gemeente Gouda de valondergronden. In het voorjaar van 2021 hebben we besloten dat KSP Kunstgras de werkzaamheden voor de komende 2 jaar kan uitvoeren.

Wat is de planning?

Hieronder vindt u de planning voor de vervanging van sde speeltoestellen en de valondergronden.

Speeltoestellen

Er is nog geen planning voor de vervanging van de speeltoestellen. Zodra we hier meer over weten, zetten we de planning op deze pagina.

Valondergrond

We vervangen in 2023 ook de valondergronden op verschillende speelplekken. Hieronder vindt u de planning voor de werkzaamheden.

SpeelplekWerkzaamhedenStartdatum
Landluststraatecoscape vervangen door rubberen gietvloerWeek 14:  4 april t/m 7 april 2023
Waterlustlaanrubbertegels vervangen door rubberen gietvloerWeek 14:  4 april t/m 7 april 2023
Woudesteinrubbertegels vervangen door nieuwe rubbertegelsWeek 14:  4 april t/m 7 april 2023
De la Reylaankunstgras vervangen door nieuw kunstgrasWeek 15: 11april t/m 14 april 2023
Landmeterslagrubbertegels vervangen door kunstgrasWeek 15: 11april t/m 14 april 2023
Marathonlaanrubbertegels vervangen door deels nieuwe rubbertegels en deels betontegelsWeek 15: 11april t/m 14 april 2023
Noothoven van Goorstraatkunstgras vervangen door nieuw kunstgrasWeek 16: 17april t/m 21 april 2023
Agatha Dekenstraatrubbertegels vervangen door nieuwe rubbertegelsWeek 16: 17april t/m 21 april 2023
Van der Palmstraatrubbertegels vervangen door kunstgrasWeek 16: 17april t/m 26 april 2023
Praamwerfrubbertegels vervangen door nieuwe rubbertegelsWeek 17: 24april t/m 2 mei 2023
Berthelmanstraatrubbertegels vervangen door nieuwe rubbertegelsWeek 18: 1 mei t/m 12 mei 2023

Speelplek Boegpad

De speelplek aan het Boegpad gaan we helemaal opknappen. We richten de speeltoestellen en uitstraling van de plek natuurlijk en avontuurlijk in. Binnenkort laten we een ontwerp voor deze speelplek zien.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.