Opknappen speelplekken

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat speelplekken veilig en duurzaam zijn en veel speelplezier geven. Ieder jaar controleren we alle speelplekken en vervangen we kapotte en versleten speeltoestellen. We bekijken dan ook of het nodig is om de valondergrond te vervangen. Zo houden we de speelplekken veilig.

Waar is het?

In 2022/2023 vervangen we speeltoestellen in de speeltuinen in Park Atlantis, Klipperwerf, Boegpad, Noorderhout, Vossenburchkade, Zoutmanplein, Bleysstraat, Speelmoleneiland en Grote Lot. Ook vervangen we de valondergronden in de speeltuinen op het Regulierenhof, Clarissenhof, Margrietplein, Van der Palmstraat, Groenhoevenpark, Olivier van Noorthof, Waterlustlaan, Landluststraat, Woudesteijn, Praamwerf, Bertelmanstraat, Van Oldebarneveltstraat, Landmeterslag, Noothoven van Goorstraat, Agatha Dekenstraat, Walraven van Halllaan, John Mottstraat, De la Reylaan, Marathonlaan en Goverwellepad.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente vervangt kapotte en versleten valondergronden en speeltoestellen. Valondergronden vervangen we meestal door kunstgras, rubbertegels of grass-tech. Dat zijn rubbermatten waar het gras doorheen groeit.

Voorbeeld van nieuw kunstgras

Als de gemeente een speeltoestel vervangt, komt er een zelfde soort speeltoestel terug. Een schommel vervangen we bijvoorbeeld door een andere schommel.  Vaak doen we eerst een voorstel aan de buurt. Via een vragenlijst kunnen omwonenden dan kiezen uit een aantal mogelijkheden. De meeste stemmen gelden. Als de speelelementen vervangen worden, wordt meestal ook de valondergrond vervangen.

We proberen ervoor te zorgen dat bewoners zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden hebben, maar we kunnen overlast helaas niet helemaal voorkomen. De werkzaamheden vinden vaak plaats in afgesloten gedeeltes, waardoor we de overlast een beetje kunnen beperken. Tijdens de werkzaamheden sluiten we de delen af waar we aan het werk zijn. Dit om overlast te beperken.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het bedrijf KSP Kunstgras vervangt in opdracht van de gemeente Gouda de valondergronden. In het voorjaar van 2021 zijn de werkzaamheden voor de komende 2 jaar gegund aan KSP Kunstgras.

Wat is de planning?

Speeltoestellen

Adres speelplekSoort toestel (nieuwe)Datum opknappen
CatharinahoeveWipQ3 2022
Domela NieuwenhuisstraatEvenwichtstoestelQ3 2022
ScharroosingelEvenwichtstoestel en zweeftoestelQ3 2022
Van PersijnstraatDraaitoestel en glij-/klimtoestelQ3 2022
BremlaanDraaitoestelQ3 2022

Valondergrond

We vervangen in 2022 ook de valondergronden op verschillende speelplekken. Zodra we weten waar en wanneer, zetten we dit in de planning.

Adres speelplekDatum opknappen
LandluststraatWeek 41 (10 – 14 oktober)
WaterlustlaanWeek 42 (17 – 21 oktober)
BleysstraatWeek 42/43 (17 – 28 oktober)
John MottstraatWeek 43/44 (24 oktober – 4 november)
GroenhovenparkWeek 44 (31 oktober – 4 november)

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.