Speelplek aan de Deborah Hoeve

Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Daarom is het belangrijk dat speelplekken veilig en duurzaam zijn en veel speelplezier geven. Ieder jaar controleren we alle speelplekken en vervangen we kapotte en versleten speeltoestellen. We bekijken dan ook of het nodig is om de valondergrond te vervangen. Zo houden we de speelplekken veilig.

Waar is het?

De werkzaamheden worden in de speelplek Deborah Hoeve uitgevoerd. Dit ligt tussen de Deborah Hoeve, Negenhoeve en Francisca Hoeve in. De speelplek ligt in het rode vlak in onderstaande afbeelding.

De afbeelding toont een kaartje van de plek waar de werkzaamheden in de speelplek Deborah Hoeve exact worden uitgevoerd. Dit ligt tussen de Deborah Hoeve, Negenhoeve en Francisca Hoeve in.

Wat zijn de werkzaamheden?

De valondergrond aan de Deborah Hoeve wordt vervangen. Daarnaast loopt er een pad van asfalt door de speeltuin. Dit pad is aan vervanging toe.

Wat is de laatste stand van zaken?

Begin juni ontvingen directe omwonenden van de speeltuin een uitnodiging voor een inloopmiddag. Op 3 juli was er een 2e inloopmoment in de speeltuin. Een deel van de opmerkingen van de 1e inloopmiddag waren toen verwerkt in het ontwerp. Er vond een 2e inloopmoment plaats, omdat we reacties ontvingen vanuit de buurt dat de avond een gewenst inloopmoment was. Hier hebben we bij het 2e inloopmoment rekening mee gehouden. Naast directe omwonenden zijn er dit keer meer inwoners uitgenodigd.  

Na de 2e inloopavond is het definitieve ontwerp gemaakt. Bekijk het definitieve ontwerp van de speeltuin aan de Deborah Hoeve (pdf).

Er zijn een aantal wijzigingen vergeleken met de huidige situatie:

  • Extra ruimte tussen het pad en het speelhuisje
  • Boomstammen langs het voetbalveld
  • Halfverharding (Stabilizer) in plaats van asfalt
  • Aanleg van valondergrond type Gras-tech
  • Extra bankje toegevoegd
  • Er worden 2 speeltoestellen van een andere locatie hergebruikt

Er worden in het ontwerp 4 nieuwe bomen geplant. De typen bomen zijn door de beheerder gekozen volgens de bomen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Per wijk zijn er verschillende typen bomen geselecteerd, waarbij rekening is gehouden met de omstandigheden in de wijk. In de Deborah Hoeve wordt de ‘Breedbladerige Meelbes’ geplant (2 noordelijke bomen) en de ‘Zweedse Meelbes’ (2 zuidelijke bomen). De 4 nieuwe bomen zijn van de 2e grootte en passen in de omgeving.

Kunt u het pdf-bestand niet lezen of begrijpt u iets niet? Bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.

Wat is de planning?

Er wordt een uitvraag gedaan bij een aannemer. We proberen om de werkzaamheden in de Deborah Hoeve in het najaar van 2024 uit te voeren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de beschikbaarheid van de aannemer, het plantseizoen en het weer.  Als er een planning van de werkzaamheden bekend is, leest u dat op deze pagina. Tijdens de werkzaamheden kan de speeltuin niet worden gebruikt.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.