Onderzoek gereguleerd parkeren Kort Haarlem en Kadenbuurt

In maart 2021 is gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid tot de uitbreiding van gereguleerd parkeren in Kort Haarlem/Kadebuurt. Het doel is het bieden van een oplossing voor de ervaren parkeeroverlast. Ook wil de gemeente een proces ontwikkelen dat toegepast kan worden in de overige gebieden.

Waar is het?

Op onderstaand kaartje ziet u om welk gebied het gaat in Kort Haarlem/Kadenbuurt. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn (noorden), Willem Tombergstraat, Van Middelantstraat, Van Heusdestraat en Reitzstraat (westen), Sportlaan (zuiden) en Joubertstraat (oosten).

Kaartje waarop te zien is in welk gebied in Kort Haarlem/Kadenbuurt het onderzoek naar gereguleerd parkeren start. Het wordt grofweg begrensd door de Sportlaan, Joubertstraat, Noothoven van Goorstraat, Vierde Kade, Gregorius Coolstraat, Meester D.J. van Heusdenstraat, Van Middelantstraat, St Josephstraat en F.W. Reitzstraat.

Wat zijn de werkzaamheden?

De gemeente start met het onderzoek in gebied A: Kort Haarlem/Kadenbuurt. Redenen hiervoor zijn de verhoogde parkeerdruk en de vele klachten en meldingen over parkeren vanuit bewoners. Uit parkeertellingen in 2018 blijkt dat vooral bezoekers en werknemers uit de binnenstad de overlast in het gebied veroorzaken. Maar ook vlakbij de grens met het gereguleerde gebied zorgen bewoners en bezoekers voor overlast in het niet gereguleerde gebied. Daarnaast is de grens niet overal duidelijk. Hierdoor is het zeer verleidelijk om net buiten het gereguleerde gebied te parkeren. Dit zorgt voor een extra hoge parkeerdruk en lang zoeken voor bewoners die niet in het gereguleerde gebied kunnen parkeren. Terwijl er dan in de vlakbij gelegen straten in het gereguleerde gebied meer dan voldoende ruimte is. Dit is meer geworden sinds het afgelopen jaar de reguleringstijden overal in Gouda van 9.00 – 21.00 uur zijn. Vroeger was dat in dit gebied tot 18.00 uur.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen in Kort Haarlem en Kadenbuurt is inmiddels klaar. Parkeeradviesbureau Spark heeft een eindadvies gemaakt. Als onderdeel van het onderzoek hebben bewoners meegedaan aan een parkeerpanel. De bijdrage en reacties vanuit dit panel zijn bij het eindadvies betrokken.

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om 1 duidelijk advies over mogelijke parkeerregulering te geven. Er zijn veel verschillen tussen deelgebieden en reacties en oplossingen wisselen sterk. Het college van burgemeester en wethouders neemt nu een besluit over het vervolg en mogelijk te nemen maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • De inzet van een specifieke maatregel, zoals het invoeren van vergunningparkeren, het instellen van blauwe zones of een parkeerverbod voor bezoekers.
  • Extra onderzoek onder bewoners om te meten hoeveel steun er is voor een bepaalde maatregel. Na dit onderzoek wordt er op basis van de meningen van bewoners een besluit genomen over de invoering van een vorm van parkeerregulering.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat we in kleinere deelgebieden van de wijk gaan onderzoeken of een meerderheid van de bewoners voor of tegen de invoering van parkeervergunningen is. Voordat dit onderzoek plaatsvindt, onderzoeken we eerst welke mogelijkheden er zijn om de tarieven voor de aanvraag van een parkeervergunning eventueel te verlagen.  

Parkeerpanel

Tot nu toe is het Parkeerpanel Kort Haarlem/ Kadenbuurt 2 keer bij elkaar gekomen om de parkeersituatie in de wijk te bespreken.

Lees het verslag en bekijk de presentatie (pdf) van de 1e bijeenkomst van het Parkeerpanel.

Lees het verslag en bekijk de presentatie (pdf) van de 2e bijeenkomst van het Parkeerpanel.

De gemeente Gouda heeft een parkeerdrukmeting uit laten voeren door onderzoeksbureau Trajan. De resultaten van deze nachttelling zijn uitgelegd tijdens het 1e parkeerpanel. Lees hier het volledige rapport (pdf).

Kunt u 1 van de pdf-documenten niet (goed) lezen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.