Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken samen aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit project noemen we ‘Gouda Stevige Stad.

Laatste stand van zaken

Dit najaar hebben de gemeenteraad van Gouda en de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad vastgesteld. Vanaf januari 2021 start de uitvoering van dit plan. Belangrijk onderdeel is een verlaging van het waterpeil in de lage delen van de binnenstad. Doel hiervan is om veel voorkomende wateroverlast minder te laten worden. We verlagen het peil wordt vanaf 2024 stap voor stap met 25 centimeter. In de komende jaren bereiden we de peilverlaging voor. In januari start onder andere ook een onderzoek naar de aanpak van overlast door bodemdaling in andere delen van de binnenstad. 

Nieuwste documenten

Kern van het plan en samenvatting Nota van Beantwoording
Gouda Stevige Stad – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 2020
Peilbesluit Stadsboezem Gouda september 2020
Nota van Beantwoording Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Nota van Beantwoording zienswijzen Peilbesluit Stadsboezem Gouda

Snel meer weten?

Wilt u snel meer weten over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en de achtergrond van de geplande peilverlaging? Bekijk de animatie:

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk het overzicht met onderzoeksrapporten die de basis zijn van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.