Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken samen aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit project noemen we ‘Gouda Stevige Stad.

In stappen verlagen we het grond- en oppervlaktewater in de laagste delen van de binnenstad. Daarvoor passen we de riolering aan en bouwen we 2 peilscheidingen en een gemaal. Met een peilscheiding kunnen we het grond- en bodemwaterpeil aan beide kanten van de scheiding van elkaar laten verschillen. Met een gemaal wordt water weg- of bijgepompt.  Ook doen we onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling in de andere delen van de binnenstad. Zo kijken we naar hoogteverschillen en naar riolering op privéterreinen.

Meer informatie vindt u in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB).

Wat doen we om het waterpeil te verlagen?

Om het waterpeil verlagen, maken we bij de Turfmarkt een gemaal met peilscheiding. In de Zeugstraat komt alleen een peilscheiding. De 2 peilscheidingen samen vormen een ‘grens’, zodat het gemaal binnen die grens het grondwaterpeil verlaagt. Als deze werkzaamheden klaar zijn, verlagen we het waterpeil in kleine stappen. Het gaat om stappen van 5 centimeter (tot in totaal 25 centimeter). Hiermee lossen we de vochtproblemen in veel woningen op. Ook vermindert overlast door harde regenbuien. We blijven het waterpeil monitoren.

Wat is de laatste stand van zaken?

Vanaf 2014 doet de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek naar bodemdaling. In het najaar van 2020 hebben de gemeenteraad van Gouda en de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) vastgesteld. In januari 2021 is de uitvoering van dit plan gestart met als doel het stap voor stap verlagen van het peil vanaf 2024 met 25 centimeter.

De voorbereidingen lagen daarna even stil. Dit omdat de Goudse gemeenteraad wilde weten of er in plaats van (vaste) peilscheidingen, sluizen konden komen. De raad gaf opdracht voor een onderzoek. Met de resultaten hiervan besloot de raad in november 2021, om deze sluizen niet meteen aan te leggen. Direct hierna zijn we weer gestart met het ontwerpproces.

Nationale klimaatadaptie strategie

Europese subsidie

In december 2021 heeft een samenwerking van meer dan 20 Nederlandse organisaties (van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, GGD-en en LTO Noord) een Europese LIFE-IP-subsidie ontvangen. Het bedrag van bijna € 10 miljoen is bestemd voor het programma LIFE-IP NASCCELERATE (afgekort LIFE-IP NAS) dat 6 jaar duurt: van 2022 tot 2027.

Het doel van het programma is het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland nemen ook deel aan het programma LIFE-IP NAS en ontvangen subsidie voor onderdelen van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

Planning

In onderstaande tabel ziet u de planning van de uit te voeren werkzaamheden:

Gouda Stevige Stad planning

Toelichting planning tabel:

 • Besluit doorvaarbare peilscheidingen: 1e kwartaal van 2021 tot en met het 2e kwartaal van 2021.
 • Ontwerp peilscheidingen en gemaal: 4e kwartaal van 2022 tot en met het 1e kwartaal van 2024.
 • Bouw peilscheidingen en gemaal, inclusief levertijden en procedures: 1e kwartaal van 2024 tot en met het 3e kwartaal van 2025.
 • Houten palen. Onderzoek ondersteuning eigenaren: 1e kwartaal van 2021 tot en met het 2e kwartaal van 2021.
 • Monitoring. Opstellen monitoringsplan: van het 4e kwartaal van 2022 tot en met het 1e van 2023.
 • Uitvoeren monitoring: 2e kwartaal van 2023 tot en met het 4e kwartaal van 2028.
 • Opknippen riolering: 4e kwartaal van 2021 tot en met het 3e kwartaal van 2025
 • Peilverlaging: in het 1e kwartaal van 2026, het 1e kwartaal van 2027 en het 1e kwartaal van 2028.
 • Onderzoek hoogteverschillen: van het 1e kwartaal van 2021 tot en met het 4e kwartaal van 2022.
 • Onderzoek riolering privéterrein: 1e kwartaal van 2021 tot en met het 2e kwartaal van 2022.

Onderdelen van het project

Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever

1. Aanleg gemaal en peilscheidingen

Lees op de pagina aanleg gemaal en peilscheidingen meer informatie over het over het aanleggen van het gemaal en de peilscheidingen in de binnenstad van Gouda.

2. Aanpak riolering

Lees op de pagina aanpak riolering meer informatie over de aanpassingen aan de riolering in de binnenstad van Gouda.

3. Onderzoeken naar bodemdaling en riolering

Lees op de pagina onderzoeken naar bodemdaling en riolering meer informatie over de onderzoeken naar bodemdaling en riolering in de binnenstad van Gouda.

4. Monitoringsplan

Lees op de pagina monitoringsplan meer informatie over hoe wij de genomen maatregelen in de gaten houden.

Handige documenten

Kern van het plan en samenvatting Nota van Beantwoording

Gouda Stevige Stad – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 2020

Peilbesluit Stadsboezem Gouda september 2020

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

 • Blijf op de hoogte van Gouda Stevige Stad

  Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Meer achtergrondinformatie?

Bekijk het overzicht met onderzoeksrapporten die de basis zijn voor het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.