Monitoringsplan

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over het monitoringsplan.

We houden graag goed in de gaten wat de gevolgen zijn van de genomen maatregelen voor het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dat heet monitoren. Denk daarbij aan het monitoren van de gevolgen als; Is er inderdaad minder overlast? Ontstaan er geen onverwachte problemen tijdens en na de peilverlaging? Op dit moment werken we daarom aan een monitoringsplan. We betrekken hierbij ook bewoners en andere betrokkenen. Zo nemen we in het monitoringsplan ook mee wat voor hen belangrijk is om in de gaten te houden en welke rol zij zelf kunnen en willen spelen. Onderdeel van de monitoring is een vragenlijst zijn die bewoners in het lage deel van de binnenstad tegen die tijd kunnen invullen. We willen het monitoringsplan in de 1e helft van 2024 klaar hebben. Op die manier kunnen we ruim voordat de 1e peilverlaging is al van start gaan met de monitoring.