Monitoringsplan

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over het monitoringsplan.

We houden graag goed in de gaten wat de gevolgen zijn van de genomen maatregelen. Dat heet monitoren. Denk daarbij aan het monitoren van de gevolgen als; Is er inderdaad minder overlast? Ontstaan er geen onverwachte problemen tijdens en na de peilverlaging? In het najaar van 2022 maken we daarom een monitoringsplan. Als het concept hiervoor klaar is, overleggen we samen met bewoners en andere betrokkenen wat er belangrijk is om in de gaten te houden.