Aanleggen gemaal en peilscheidingen

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over het aanleggen van het gemaal en de peilscheidingen in de binnenstad van Gouda.

Waar is het?

Aan de Turfmarkt en de Zeugstraat komen peilscheidingen. We maken in een deel van de binnenstad een ‘vak’ waarin we het grondwaterpeil en oppervlaktewaterpeil aanpassen. De 2 peilscheidingen vormen de grens daarvan. Aan beide kanten van de peilscheidingen gaat het grond- en oppervlaktewaterpeil dus van elkaar verschillen.

Wat zijn de werkzaamheden?

We verlagen het waterpeil binnen het vak met 25 centimeter. Daarbuiten verandert het waterpeil niet. De peilscheiding aan de Zeugstraat krijgt een plek waar het water door kan (een inlaat). Aan de Turfmarkt komt een gemaal. Hiermee kunnen we het nieuwe waterpeil in de grachten regelen. Bij een te hoog waterpeil voeren we water af en bij een te laag waterpeil komt er water bij. Het gemaal en de peilscheidingen komen in de oude binnenstad. Daarom bereiden we  het ontwerp goed voor. In de 2e helft van januari laten we de voorontwerpen en afgevallen opties aan de omwonenden zien. In de loop van februari stellen we de ontwerpen definitief vast.