Aanleggen gemaal en peilscheidingen

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over het aanleggen van de peilscheiding en gemaal aan de Turfmarkt en de peilscheiding met inlaat aan de Zeugstraat.

Waar is het?

Aan de Turfmarkt komen een peilscheiding en een gemaal en aan de Zeugstraat komt een peilscheiding met een inlaat. We maken in een deel van de binnenstad een ‘peilvak’ waarin we het oppervlaktewaterpeil aanpassen. De 2 peilscheidingen vormen de grens daarvan. Aan beide kanten van de peilscheidingen gaan het oppervlaktewaterpeil dus van elkaar verschillen.

Wat zijn de werkzaamheden?

We verlagen het waterpeil binnen het vak met 25 centimeter. Daarbuiten verandert het waterpeil niet. De peilscheiding aan de Zeugstraat krijgt een plek waar het water door kan (een inlaat). Aan de Turfmarkt komt een gemaal. Hiermee kunnen we het nieuwe waterpeil in de grachten regelen. Bij een te hoog waterpeil voeren we water af en bij een te laag waterpeil komt er water bij. Het gemaal en de peilscheidingen komen in de oude binnenstad. Daarom is het belangrijk voor het ontwerp om te kijken naar hoe het in de omgeving past.

Hoe komt het eruit te zien?

Gemaal met peilscheiding aan de Turfmarkt

In het voorjaar van 2023 is het voorlopig ontwerp van het gemaal en de peilscheiding aan de Turfmarkt afgemaakt. Dit voorlopig ontwerp heeft betrekking op de vorm en het volume van het gemaal. De keuzes voor het materiaal en de bekleding worden later gemaakt. Het gemaal komt aan de noordwestkant van de Turfmarkt, tegen de Turfbrug aan. Qua vormgeving zijn 3 verschillende ontwerpen gemaakt. Deze zijn daarna beoordeeld aan de hand van voorwaarden die te maken hebben met de technische eisen, veiligheidseisen, ARBO-eisen, bedienbaarheid en inpassing. Daarnaast is de Adviescommissie Omgevingskwaliteit gevraagd naar hun voorkeur. Ook zijn de ontwerpen in januari gepresenteerd aan de omwonenden. Het ontwerp dat de voorkeur heeft, is het ontwerp dat het beste scoort op de ruimtelijke inpassing.

Peilscheiding aan de Zeugstraat

Aan de Zeugstraat, ten noorden van de Bostelbrug, komt een peilscheiding met een inlaat. Deze vormt samen met de peilscheiding en het gemaal aan de Turfmarkt de begrenzing van het peilvak. Het ontwerp voor deze peilscheiding is nog niet zo ver als het ontwerp van de peilscheiding aan de Turfmarkt. Dat komt doordat de funderingen van de aangrenzende gebouwen zorgen voor weinig mogelijkheden. We hebben de kennis en ervaring van het bouwteam nodig om het ontwerp voor de Zeugstraat te maken. Daar moeten we dus nog even op wachten.