Aanpak riolering

De aanpak van Gouda Stevige Stad bestaat uit 4 onderdelen. Elk onderdeel heeft een andere planning en opdrachtgever. Op deze pagina leest u meer informatie over aanpassingen aan de riolering in de binnenstad van Gouda.

De riolering in de binnenstad passen we aan bij de hoogte van het waterpeil in de grachten. Deze ‘knippen’ we in 2 delen. Wij doen dit tegelijk met andere rioleringsverbeteringen in de stad. Dit zorgt voor minder overlast.

Bij veel werkzaamheden wordt alleen de rioleringsput geopend. Op enkele plekken moeten we riooloverstorten verplaatsen. Daarbij verwachten we kleine overlast. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over rioolvervanging