Aangifte geboorte

U moet de geboorte van uw kindje bij de gemeente melden. Dit doet u door aangifte van geboorte te doen in de gemeente waar het kindje is geboren. U kunt dus alleen aangifte bij de gemeente Gouda doen als het kindje in Gouda is geboren. U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen. De geboortedag telt niet mee.

DigiD Logo
Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.
Aangifte doen

De aangifte van geboorte kan digitaal gedaan worden door 1 van de volgende personen:

 • de moeder;
 • de vader,
  • als hij met de moeder is getrouwd, of
  • als hij een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, of
  • als hij het kindje voor de geboorte erkend heeft;
 • de duomoeder (de vrouwelijke partner van de moeder uit wie het kindje is geboren);
  • als zij het kindje voor de geboorte erkend heeft, of
  • als de partner van de moeder een verklaring van anoniem zaaddonorschap heeft en zij die meteen wil gebruiken om duomoeder te worden.

Ook moeten beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben.

Voldoet u als vader of duomoeder niet aan de voorwaarden? Dan kunt u alleen in het Huis van de Stad aangifte van geboorte doen. Maak hiervoor een afspraak via de knop Afspraak maken.

Let op: Gaat u als duomoeder het kind adopteren? Doe dan geen digitale aangifte door de verklaring van anoniem zaaddonorschap te gebruiken, maar maak een afspraak voor aangifte van geboorte aan de balie. Bel ons voor meer informatie of overleg met uw advocaat.

Nee, bij de digitale aangifte van geboorte kunt u geen achternaam kiezen. U kunt alleen voor de geboorte de achternaam van een eerste kindje kiezen en dit kan alleen in het Huis van de Stad. Kijk voor meer informatie op de pagina Keuze achternaam kind

Bij de digitale aangifte krijgt u in het formulier vanzelf te zien welke achternaam uw kindje krijgt. De achternaam van het kindje volgt uit de gegevens die u in het formulier invult of die al bij ons bekend zijn. Bijvoorbeeld of het uw 1e kindje is, of er voor de geboorte een akte van naamskeuze is opgemaakt of dat er naamkeuze is gedaan bij een erkenning voor de geboorte.

Heeft u voor de geboorte geen akte van naamskeuze laten maken en wilt u dit alsnog doen? Dan kunt u alleen in het Huis van de Stad aangifte van geboorte doen. Maak hiervoor een afspraak via de knop Afspraak maken. Let op: het is belangrijk dat beide ouders bij de afspraak aanwezig zijn.

U moet altijd het volgende document uploaden:

 • een medische verklaring van de arts of verloskundige waarop de gegevens van de moeder staan en de geboortedatum, tijdstip en geslacht van het kindje.

Als dit voor u geldt, moet u ook nog 1 of meer van de volgende documenten uploaden:

 • een afschrift van de erkenningsakte;
 • een afschrift van de akte van naamskeuze;
 • verklaring van anoniem zaaddonorschap.

Is het kindje thuis geboren? Kies dan voor de verloskundigenpraktijk of het team van de verloskundigenpraktijk die de bevalling heeft begeleid. Kies daarna de verloskundige die bij de bevalling was.

Is het kindje geboren in het Groene Hart Ziekenhuis? Dan ligt het eraan wie de bevalling begeleidde:

Als een verloskundige de bevalling begeleidde, kies dan in het formulier eerst voor Groene Hart Ziekenhuis. Kies daarna voor “Eigen verloskundige (ziekenhuis)”.

Als het ziekenhuis direct of in de loop van de bevalling zorgde voor de begeleiding van de bevalling, kies dan in het formulier eerst voor Groene Hart Ziekenhuis. Kies daarna de arts van het ziekenhuis die bij de bevalling was of die op het moment van uw bevalling dienst had.

Wij controleren uw aangifte bij het ziekenhuis of de verloskundigenpraktijk.

Dan doet u aangifte in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via de knop Afspraak maken.

De vader of duomoeder van het kindje is verplicht om aangifte te doen. Een duomoeder is de vrouwelijke partner van de moeder uit wie het kindje is geboren. De moeder uit wie het kindje is geboren, mag zelf ook aangifte doen maar dat is niet verplicht. Kan de vader, duomoeder of moeder niet, dan moet iemand anders dit doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was;
 • iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kindje is geboren;
 • hoofd van de instelling waar het kindje is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kindje is geboren.

U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen. De geboortedag telt niet mee. Als de 3e dag een zaterdag, zondag of officiële feestdag is, dan krijgt u 1 werkdag langer de tijd. Als u daardoor maar 1 werkdag heeft om aangifte te doen, dan komt daar nog 1 extra werkdag bij. In totaal moet u minimaal 2 werkdagen de tijd hebben om aangifte te doen.

Bijvoorbeeld: uw kindje is geboren op een vrijdag. U kunt dan aangifte doen op de maandag en dinsdag na het weekend. Bekijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid het schema ‘op welke dag aangifte doen?’.

Kunt u geen digitale aangifte doen en is er geen ruimte in de agenda om op tijd een afspraak te maken?  Bel ons dan.

De gemeente moet het Openbaar Ministerie informeren vanwege een te late aangifte. U kunt hiervoor een boete krijgen.

Als u in het Huis van de Stad aangifte van geboorte doet, neemt u het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder/vader.
 • Een medische verklaring van de arts of verloskundige waarop de gegevens van de moeder staan en de geboortedatum, tijdstip en geslacht van het kindje.

Als u de volgende documenten hebt, neem deze dan ook mee:

U hoeft het kindje niet mee te nemen wanneer u aangifte doet.

U kunt bij de aangifte van geboorte in het Huis van de Stad alleen de achternaam van uw kindje kiezen als het uw 1e kindje is en als allebei de ouders (vader of duomoeder en moeder) bij de afspraak aanwezig zijn. Het is dus niet mogelijk om voor uw 2e, 3e enzovoorts kindje een andere achternaam te kiezen dan voor uw 1e kindje.

U kunt er voor kiezen om al voor de geboorte de achternaam van uw 1e kindje te kiezen. Kijk voor meer informatie op de pagina Keuze achternaam kind.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt. Op de akte staat wanneer en in welke gemeente uw kind is geboren, hoe het kind heet en wie de ouders zijn. We nemen de akte op in de registers van de burgerlijke stand. Daarna wordt het kindje ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar de moeder woont. Vervolgens brengt die gemeente andere (overheids)instanties op de hoogte van de geboorte.

De gemeente Gouda stuurt ouders die digitaal aangifte hebben gedaan een brief van verwerking van de geboorte in de burgerlijke stand. Van de gemeente waar het kindje in de BRP wordt ingeschreven ontvangen de ouders een overzicht van de gegevens die van het kindje in de BRP zijn opgeslagen. Hier staat ook het burgerservicenummer (BSN) bij. Deze gegevens kunnen de ouders een paar dagen later ook digitaal bekijken. Hoe ouders dit kunnen doen, vindt u op de pagina Inzien eigen persoonsgegevens BRP

Het doen van geboorteaangifte is gratis. Wilt u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte? Dan moet u daarvoor betalen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Afschrift of uittreksel burgerlijke stand.