Aangifte geboorte

U moet de geboorte van uw kindje bij de gemeente melden. Dit doet u door geboorteaangifte te doen.

Door de coronamaatregelen is het maken van een afspraak verplicht.

Geboorteaangifte moet binnen 3 dagen na de geboorte worden gedaan. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan moet u op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag geboorteaangifte doen. Bijvoorbeeld: uw kind is geboren op een vrijdag. U kunt dan aangifte doen op de maandag en dinsdag na het weekend. Bekijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid het schema ‘op welke dag aangifte doen‘? 

U doet aangifte bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. U kunt dus alleen geboorteaangifte doen bij gemeente Gouda als de baby in Gouda is geboren.

De gemeente moet het Openbaar Ministerie informeren vanwege een te late aangifte. U kunt hiervoor een boete krijgen.

U kunt aangifte van een geboorte doen in 1 van de volgende situaties:

  • U bent de vader of moeder van het kind.
  • U bent bij de geboorte aanwezig geweest.
  • De geboorte heeft in uw woning plaatsgevonden.
  • U bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
  • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en de moeder/vader.
  • Een trouwboekje, als u deze heeft.
  • Eventueel formulieren van het ziekenhuis waarop naam en tijdstip geboorte vermeld staan.

Als de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, moet er een afschrift van de erkenningsakte meegenomen worden.

Van de geboorte wordt een akte opgemaakt, die de gemeente opneemt in de registers van de burgerlijke stand.

Het doen van geboorteaangifte is gratis. Wilt u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte? Dan moet u daarvoor betalen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina ‘afschrift of uittreksel burgerlijke stand‘.