Erkenning kind voor geboorte

Verwacht u binnenkort een kindje? Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u het kind voor de geboorte erkennen. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’. Dit kan ook als u niet de biologische vader bent.

Door de coronamaatregelen is het maken van een afspraak verplicht.

Erkenning is de verklaring van een man/vrouw bij de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij/zij het ouderschap op zich neemt.

Bij de erkenning van het eerste kind uit uw relatie, moet u allebei persoonlijk langskomen voor het ondertekenen van de akte van erkenning. Dit heeft te maken met het kiezen van de achternaam voor het kind. Deze naamkeuze geldt dan voor alle volgende kinderen die uit uw relatie geboren worden.

Bij eventuele volgende kinderen kan de moeder, door het tekenen van de onderhandse akte van erkenning, schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. De erkenner komt zelf met deze toestemming, een akte van erkenning van ongeboren vrucht opmaken óf de erkenner neemt deze mee bij de aangifte van geboorte. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, moet u voor elk volgend kind een akte van erkenning laten opmaken.

Dit is mogelijk. Bent u ouder dan 18 jaar? Dan moet u een verklaring van ongehuwd zijn aanvragen. Deze verklaring moet komen uit het land waar u heeft gewoond of waar u vandaan komt. Allebei de ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning.

Neem bij de aanvraag de volgende documenten mee:

•    Een legitimatiebewijs van de vader.
•    Een legitimatiebewijs van de moeder(s).
•    Indien van toepassing: schriftelijke toestemming van de moeder(s).

Het erkennen van een kind is gratis. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op. Wilt u een afschrift van deze akte? Kijk dan voor meer informatie op de pagina ‘afschrift of uittreksel burgerlijke stand‘. Op die pagina staat ook de prijs van een afschrift van de akte.