Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen die binnen de grens van de gemeente hebben plaatsgevonden. Het gaat om geboorte, huwelijk of geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dit hoeft dus niet uw woongemeente te zijn. Bijvoorbeeld: Als u nu in Gouda woont maar in Waddinxveen getrouwd bent, bewaart de gemeente Waddinxveen uw trouwakte. U vraagt dan bij de gemeente Waddinxveen een afschrift of uittreksel aan.  

Bij de gemeente liggen de volgende aktes:

  • Geboorteakten, 100 jaar geleden tot nu.
  • Huwelijksakten, 75 jaar geleden tot nu.
  • Overlijdensakten, 50 jaar geleden tot nu.
  • Echtscheidingsregister, 75 jaar geleden tot nu.

Oudere aktes liggen in het Streekarchief Midden-Holland.

Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig heeft.

Dit is mogelijk. Geef tijdens het aanvragen van het afschrift aan dat u een internationaal afschrift wilt.

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch.

Alleen eerstelijnsfamilie mag een afschrift uit de overlijdensakte opvragen. Het gaat bijvoorbeeld om ouders of kinderen van de persoon die is overleden. Ouders of kinderen kunnen wel iemand anders machtigen om de aanvraag  voor hen te doen. Lees hierover meer in de volgende vraag.

Als u zelf op de akte staat, kunt u iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen. U kunt de aanvraag dan niet online doen. Lees in de volgende vraag op welke andere manieren u uw aanvraag kunt doen. In alle gevallen dat iemand anders de aanvraag voor u bij de gemeente doet, is er een brief nodig met daarin:

•    De reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
•    De naam van de gemachtigde.
•    Uw handtekening.
•    De handtekening van de gemachtigde.

U kunt ons een brief sturen. Ons postadres vindt u op deze pagina. Zorg ervoor dat u onderstaande documenten met de brief meestuurt:

•    Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
•    Een brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt.
•    Uw handtekening op de brief.
•    Een machtigingsbrief, dit is alleen nodig als u de aanvraag namens iemand anders doet.

Als het niet lukt om een brief te sturen, kunt u langskomen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Als u langskomt op afspraak heeft u het volgende nodig:

  •  Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een pinpas of contant geld
  • Een machtigingsbrief, dit is alleen nodig als u de aanvraag namens iemand anders doet.

Een afschrift of uittreksel kost € 16,60. Het maakt voor de prijs geen verschil of u het document voor Nederland of het buitenland aanvraagt.

Vraagt u het document online aan? Dan wordt het afschrift of het uittreksel binnen 5 werkdagen verstuurd. Vraagt u het afschrift of uittreksel schriftelijk aan? Dan is de levertijd maximaal 4 weken.

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Nu geopend tot 17:00 uur. Morgen open van 08:30 tot 17:00 uur.

Links

Zie ook