Ontwerp-plaatsingsbesluit: ondergrondse papiercontainer bedrijfsafval

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda is van plan om op een locatie in Gouda een ondergrondse papiercontainer te plaatsen voor bedrijfsafval.

Deze ondergrondse papiercontainer wordt geplaatst voor de winkeliers van winkelcentrum Bloemendaal. Zij hebben op dit moment al een bedrijfscontainer voor PMD (plastic, metaal en drankpakken) en restafval. Om ook hun papierafval gescheiden te kunnen aanbieden, is de gemeente van plan om op deze locatie ook een ondergrondse papiercontainer te plaatsen.

De gemeente heeft het voornemen om de volgende locatie aan te wijzen, met dichtstbijzijnde huisadres als locatie aanduiding:

Locatie/AdresNaast bestaand containernummer
Lekkenburg 32082

Geef uw mening

U kunt nu het Ontwerp-plaatsingsbesluit: ondergrondse papiercontainer bedrijfsafval (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 15 mei kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het ontwerp-plaatsingsbesluit reageren?

U kunt op de volgende manieren op het ontwerp-plaatsingsbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR), postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Het indienen van mondelinge zienswijzen is ook mogelijk. Maak hiervoor uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar Mike van der Pols.