Ontwerp-plaatsingsbesluit 4: PMD-afvalcontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda is van plan om op verschillende locaties in Gouda ondergrondse en bovengrondse PMD afvalcontainers te plaatsen. Dit is ter uitvoering van het besluit ‘verbeteren afvalinzameling’ van de gemeenteraad van 24 september 2019. Daarbij heeft de raad onder meer besloten om plastic, metaal en drankpakken (PMD) bij hoogbouwlocaties met ondergrondse containers te gaan inzamelen.

PMD wordt in Gouda sinds 2010 in zakken ingezameld. Sinds 2018 moeten inwoners apart betalen voor het aanbieden van restafval. Inwoners van Gouda bieden sinds 2018 steeds meer PMD aan. Hoewel dit elke week wordt ingezameld, wordt PMD bijna dagelijks op straat gezet.

Door PMD met ondergrondse en bovengrondse containers in te zamelen wil de gemeente:

  •  De scheiding van huishoudelijk afval verder bevorderen. Inwoners kunnen dan 7 dagen per week, 24 uur per dag hun PMD aanbieden.
  •  Het uiterlijk aanzien van de straat verbeteren. De sterk gestegen hoeveelheden PMD zijn dan niet meer in het straatbeeld zichtbaar.

Bij het besluit van 3 maart 2020 heeft het college beleidsregels vastgesteld voor de locatiekeuze voor containers voor huishoudelijk afval. In deze beleidsregels zijn criteria voor de keuze van de locatie van afvalcontainers vastgesteld. Op grond van deze criteria is een aanwijsbesluit opgesteld voor de plaatsing van ondergrondse en bovengrondse containers voor PMD.

Het college heeft het voornemen om de volgende locaties aan te wijzen, met dichtstbijzijnde huisadres als locatie aanduiding. Op alle locaties is het college voornemens om een ondergrondse PMD container te plaatsen naast een bestaande afvalcontainer als deze aanwezig is.

Locatie/AdresNaast bestaand containernummer
Bosboom Toussaintkaden.v.t.
Westerkade/ Walvisstraat1067
Lazaruskaden.v.t.
Dijkgraafslag1187
Johan den Haenstraatn.v.t.
Schooltuinen0821
Burgemeester Martenssingeln.v.t.
Lakerpolderplein0866

Geef uw mening

U kunt nu het Ontwerp-plaatsingsbesluit 4: PMD-afvalcontainers (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 15 mei kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het ontwerp-plaatsingsbesluit reageren?

U kunt op de volgende manieren op het ontwerp-plaatsingsbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR), postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Het indienen van mondelinge zienswijzen is ook mogelijk. Maak hiervoor uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar Mike van der Pols.