Rioolvervanging Kadenbuurt

In de wijk Kadenbuurt gaan we het riool vervangen. De riolering in de Kadenbuurt is in slechte staat en is aan vervanging toe. Bovendien ligt de bestaande riolering voor een deel onder achterpaden en tuinen. Hierdoor is de riolering moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Een nieuw gescheiden rioolstelsel gaat het bestaande gemengde stelsel vervangen. Doel van het project is een goed werkend en bereikbaar gescheiden rioolstelsel.

Waar is het?

Het project is in de Kadenbuurt in Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

De nieuwe riolering leggen we zoveel mogelijk in de openbare weg aan. Omdat we de openbare weg dan moeten openbreken, is dit meteen het moment om de verzakte openbare ruimte weer op te hogen en opnieuw in te richten. Daarnaast zal het vaak nodig zijn om de aansluitingen van huizen op het riool zowel binnen als buiten om te bouwen. Hieronder ziet u een kaart van de 5 fasen.

Fase 1 is het oostelijk deel van de Kadenbuurt vanaf de Vierde Kade (dus niet de straat zelf) tot de Breevaart en de Noothoven van Goorstraat tot en met de oneven zijde van de  Karnemelksloot.

Fase 2 is het deel vanaf de Eerste Kade (dus niet de straat zelf) tot en met de Vierde Kade en Gregorius Coolstraat en van de Noothoven van Goorstraat tot aan de Bellamystraat/Van Persijnstraat.

Fase 3 is de Jan Luykenstraat, een deel van de Eerste Hieronymus van Alphenstraat en Noothoven van Goorstraat, de Elizabeth Wolffstraat en het noordelijk deel van de Eerste Kade.

Fase 4 is het deel van de Kadenbuurt met de Jan Verzwollestraat, Jantjeserf, het zuidelijk deel van de Eerste Kade, een deel van de Karnemelksloot oneven, de Bellamystraat en de Samuel Munkerstraat.

Fase 5 is de Boelekade, het Schouwburgplein, de Jan van der Heijdenstraat en delen van de Karnemelksloot oneven en Eerste Hieronymus van Alphenstraat.

Wat is de planning?

De Kadenbuurt is opgedeeld in meerdere fasen die voor een deel in elkaar overlopen. Dit geldt niet voor de uitvoering. Op dit moment is de planning als volgt:

FasePeriodeWerkzaamheden / bijeenkomsten
Eind 2020Opstellen schetsontwerp van de buurt op basis van onder andere de enquête-uitslagen.
2e kwartaal 2021Nieuwsbrief (alle bewoners Kadenbuurt)
1Eind 2020 Opstellen ontwerpfase 1
Begin 2022 Bewonersbijeenkomsten (bewoners uit fase 1) en opstellen definitief ontwerp voor fase 1
2e kwartaal 2022 Voorbereiding contracten voor de uitvoering riolering en herinrichting
Midden/eind 2022Start uitvoering
2Eind 2022 Opstellen ontwerpfase 2
Midden 2023Bewonersbijeenkomsten fase 2
Begin 2024Start uitvoering
3Eind 2023 Opstellen ontwerpfase 3
Begin 2024Bewonersbijeenkomsten fase 3
Midden 2025Start uitvoering
4Eind 2024 Opstellen ontwerpfase 4
Midden 2025Bewonersbijeenkomsten fase 4
Begin 2026Start uitvoering
5Eind 2022Opstellen ontwerpfase 5
Midden 2023Bewonersbijeenkomsten fase 5
Begin 2024Start uitvoering

Wat is de laatste stand van zaken?

Vanaf eind 2023 knappen we de straten en riolering in de Kadenbuurt op. Hiervoor gaan we de openbare ruimte in een groot aantal straten helemaal opnieuw inrichten.

Eind 2018 hebben we een enquête gehouden in de wijk. We willen iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid opmerkingen, tips en ideeën die gegeven zijn in de enquête over de openbare ruimte in de Kadenbuurt. Dit hebben we nu verwerkt in het ontwerp. De ontwerpen bespreken we tijdens de informatieavonden.

Half juli 2021 kreeg ieder huisadres een nieuwsbrief door de brievenbus. De gemeente wil doorgaan met een digitale nieuwsbrief. Dit scheelt veel papier en geld. Een digitale nieuwsbrief is ook sneller te maken. Als u op de hoogte wilt blijven van het project, schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via de knop onderaan deze pagina.

Wat betekent dit voor mij?

We gaan u uitgebreid informeren. In januari 2023 houden we bewonersbijeenkomsten voor fase 1. Vanwege de omvang van fase verdelen we het gebied in vijf kleinere deelgebieden die ieder op een eigen bewonersavond worden behandeld. Straten waar soortgelijke onderwerpen spelen behandelen we op één avond. De indeling ziet er als volgt uit:

Op het kaartje hierboven ziet u de indeling van de straten per avond in een kleur.

Avond 1 (groen)Noordelijk deel Cornelis Ketelstraat, Tweede Hieronymus van Alphenstraat en Justus van Effenpad
Avond 2 (geel)Zuidelijke Burgvlietkade en Karnemelksloot
Avond 3 (paars)Willem Tombergstraat, Van Persijnstraat, zuidelijk deel Cornelis Ketelstraat, Pieter Pourbusstraat en Hendrick Barystraat
Avond 4 (blauw)Adriaen Gerridsz de Vrijestraat en middendeel Cornelis Ketelstraat
Avond 5 (rood)Noothoven van Goorstraat en Slachthuiserf

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen uit de enquête en de bijbehorende antwoorden.
In de veelgestelde vragen vindt u nu ook een reactie op vragen over verkeer en parkeren:

  • betaald parkeren;
  • overlast van sluipverkeer;
  • parkeerzone tijden;
  • overlast van fietsen en fietsers.

Op alle opmerkingen komen wij tijdens de verschillende fasen van het project terug.

Als u nog andere vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.

  • Blijf op de hoogte van project Kadenbuurt

    Informatie over het project in uw digitale brievenbus? Meld u aan voor de nieuwsbrief!