Rioolvervanging Kadenbuurt

In de wijk Kadenbuurt gaan we het riool vervangen. De riolering in de Kadenbuurt is in slechte staat en aan vervanging toe. Bovendien ligt de bestaande riolering voor een deel onder achterpaden en tuinen. Hierdoor is de riolering moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Een nieuw gescheiden rioolstelsel gaat het bestaande gemengde stelsel vervangen. Doel van het project is een goed werkend en bereikbaar gescheiden rioolstelsel.

Waar is het?

Het project is in de Kadenbuurt in Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

De nieuwe riolering leggen we zoveel mogelijk in de openbare weg aan. Omdat we de openbare weg dan moeten openbreken, is dit meteen het moment om de verzakte openbare ruimte weer op te hogen en opnieuw in te richten. Daarnaast zal het vaak nodig zijn om de aansluitingen van huizen op het riool zowel binnen als buiten om te bouwen.

We pakken het project aan in 5 fasen. Hieronder ziet u een kaart van de 5 fasen.

Fase 1 is het oostelijk deel van de Kadenbuurt vanaf de Willem Tombergstraat tot de Breevaart en de Noothoven van Goorstraat tot en met de oneven zijde van de  Karnemelksloot.

Fase 2 is het deel vanaf de Eerste Kade (dus niet de straat zelf) tot en met de Vierde Kade en Gregorius Coolstraat en van de Noothoven van Goorstraat tot aan de Bellamystraat/Van Persijnstraat.

Fase 3 is de Jan Luykenstraat, een deel van de Eerste Hieronymus van Alphenstraat en Noothoven van Goorstraat, de Elizabeth Wolffstraat en het noordelijk deel van de Eerste Kade.

Fase 4 is het deel van de Kadenbuurt met de Jan Verzwollestraat, Jantjeserf, het zuidelijk deel van de Eerste Kade, een deel van de Karnemelksloot oneven, de Bellamystraat en de Samuel Munkerstraat.

Fase 5 is de Boelekade, het Schouwburgplein, de Jan van der Heijdenstraat en delen van de Karnemelksloot oneven en Eerste Hieronymus van Alphenstraat.

Kaart met de 5 fasen

Wat is de planning?

De Kadenbuurt is opgedeeld in meerdere fasen die voor een deel in elkaar overlopen. Dit geldt niet voor de uitvoering. Op dit moment is de planning als volgt:

FasePeriodeWerkzaamheden / bijeenkomsten
Eind 2020Opstellen schetsontwerp van de buurt op basis van onder andere de enquête-uitslagen.
2e kwartaal 2021Nieuwsbrief (alle bewoners Kadenbuurt)
1Eind 2022 Opstellen ontwerp fase 1
Begin 2023 Bewonersbijeenkomsten (bewoners uit fase 1) en opstellen definitief ontwerp voor fase 1
2e kwartaal 2023 Voorbereiding contracten voor de uitvoering riolering en herinrichting
Begin 2024Start uitvoering
2Eind 2023 Opstellen ontwerp fase 2 t/m 5
Midden 2024Bewonersbijeenkomsten fase 2
Begin 2025Start uitvoering fase 2
3Midden 2025Bewonersbijeenkomsten fase 3
Begin 2026Start uitvoering fase 3
4Midden 2026Bewonersbijeenkomsten fase 4
Begin 2027Start uitvoering fase 4
5Midden 2027Bewonersbijeenkomsten fase 5
Begin 2028Start uitvoering fase 5

Wat is de laatste stand van zaken?

Vanaf begin 2024 knappen we de straten en riolering in de Kadenbuurt op. Hiervoor gaan we de openbare ruimte in een groot aantal straten helemaal opnieuw inrichten.

Eind 2018 hebben we een enquête gehouden in de wijk. We willen iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid opmerkingen, tips en ideeën die gegeven zijn in de enquête over de openbare ruimte in de Kadenbuurt. Dit hebben we nu verwerkt in het ontwerp.

Half juli 2021 kreeg ieder huisadres een nieuwsbrief door de brievenbus. De gemeente wil doorgaan met een digitale nieuwsbrief. Dit scheelt veel papier en geld. Een digitale nieuwsbrief is ook sneller te maken. Als u op de hoogte wilt blijven van het project, schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via de knop onderaan deze pagina.

Begin 2023 hebben we in fase 1 een aantal bewonersbijeenkomsten gehouden om het ontwerp te presenteren. Hierbij konden de bewoners vragen stellen en opmerkingen maken. Bekijk de pagina met de gestelde vragen en onze antwoorden.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen uit de enquête en de bijbehorende antwoorden.
In de veelgestelde vragen vindt u bijvoorbeeld een reactie op vragen over verkeer en parkeren:

  • betaald parkeren;
  • overlast van sluipverkeer;
  • parkeerzone tijden;
  • overlast van fietsen en fietsers.

Op alle opmerkingen komen wij tijdens de verschillende fasen van het project terug.

Als u nog andere vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.