Rioolvervanging Kadenbuurt

Inleiding

In de wijk Kadenbuurt gaan we op grote schaal het riool vervangen. De riolering in de Kadenbuurt verkeert in slechte staat en is aan vervanging toe. Bovendien ligt de bestaande riolering voor een deel onder achterpaden en tuinen. Dit maakt de riolering moeilijk bereikbaar voor onderhoud. Een nieuw gescheiden rioolstelsel gaat het bestaande gemengde stelsel vervangen. Doel van het project is een goed werkend en bereikbaar gescheiden rioolstelsel.

Waar is het?

Het project is in de Kadenbuurt in Gouda.

Wat zijn de werkzaamheden?

De nieuwe riolering leggen we zoveel mogelijk in de openbare weg aan. Omdat we de openbare weg dan moeten openbreken, is dit meteen het moment om de verzakte openbare ruimte weer op te hogen en in te richten naar de huidige normen. Daarnaast zal het vaak nodig zijn om de aansluitingen van huizen op het riool zowel binnen als buiten om te bouwen.

Kaartje van de Kadenbuurt waarop je kunt zien in welk deel van de wijk tijdens iedere fase het riool vervangen wordt.

Wat is de laatste stand van zaken?

Vanaf eind 2021 knappen we de straten en riolering in de Kadenbuurt op. Hiervoor gaan we de openbare ruimte in een groot aantal straten helemaal opnieuw inrichten.

Hoe kan ik meedenken?

Omdat iedere buurt uniek is, kunnen we uw hulp goed gebruiken bij het maken van de voorwaarden voor het toekomstige ontwerp. Deze voorwaarden vormen samen met de huidige normen (bijvoorbeeld de minimale breedte voor parkeervakken) het Masterplan voor de Kadenbuurt. Het Masterplan geeft zo een globaal idee van het toekomstbeeld. Tijdens de verschillende delen van het project werken we met de bewoners die betrokken zijn verder aan de details.

We willen iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid opmerkingen, tips en ideeën die gegeven zijn in de enquête over de openbare ruimte in de Kadenbuurt.

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen uit de enquête en de bijbehorende antwoorden.

In de veelgestelde vragen vind u nu ook een reactie op vragen over verkeer en parkeren:
• betaald parkeren;
• overlast van sluipverkeer;
• parkeerzone tijden;
• overlast van fietsen en fietsers.
Op alle opmerkingen komen wij tijdens de verschillende fasen van het project terug.

Wat is de planning?

De Kadenbuurt is opgedeeld in meerdere fasen die voor een deel in elkaar overlopen. Dit geldt niet voor de uitvoering. Op dit moment is de planning als volgt:

FasePeriodeWerkzaamheden / bijeenkomsten
Eind 2020Opstellen schetsontwerp van de buurt op basis van onder andere de enquête-uitslagen.
2e kwartaal 2021Nieuwsbrief (alle bewoners Kadenbuurt)
1Eind 2020 Opstellen ontwerpfase 1
Medio 2021 Bewonersbijeenkomsten (bewoners uit fase 1) en opstellen definitief ontwerp voor fase 1
4e kwartaal 2021 Voorbereiding contracten voor de uitvoering riolering en herinrichting
Medio 2022Start uitvoering
2Medio 2022 Opstellen ontwerpfase 2
Begin 2024Start uitvoering
3Begin 2024 Opstellen ontwerpfase 3
Medio 2025Start uitvoering
4Medio 2025 Opstellen ontwerpfase 4
Begin 2027Start uitvoering
5Nader te bepalen

Wat betekent dit voor mij?

De werkzaamheden geven vaak overlast voor de omgeving. We doen echter ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken. We hebben de wijk opgedeeld in vijf uitvoeringsfasen. Dit beperkt de overlast en houdt de bereikbaarheid zo goed mogelijk.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.