Herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van werkzaamheden in Ouwe Gouwe Noord. We gaan de straten herinrichten, ophogen en we vervangen de riolering.

Waar is het?

Het project gaat over het gebied tussen de Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Op de kaart staat het projectgebied dat wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

Tijdens het project voeren wij verschillende werkzaamheden uit.

Herinrichting van de straten

We richten de straten opnieuw in. Hierbij vinden we het belangrijk dat de wijk groener gemaakt wordt en geschikt wordt voor het veranderende klimaat. Meer groen in de wijk maakt de lucht schoner, helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, is goed voor de biodiversiteit en maakt uw wijk mooier en gezonder.

Ophoging van de straten

De straten in de wijk Ouwe Gouwe Noord zijn sinds de laatste ophoging gezakt. De gemeente Gouda gaat de straten maximaal 40 centimeter ophogen.

Aanpassing bestaand riool (in de achterpaden) en nieuw riool (in de rijweg)

Het riool in de wijk is verouderd en op sommige plekken aan vervanging toe. Het riool dat nu in de achterpaden ligt, voert het vuilwater en het regenwater af. Dit noemen we een gemengd riool. Het riool krijgt een andere functie. Het nieuwe riool wordt een gescheiden riool. Dat wil zeggen dat vuilwater en regenwater apart worden afgevoerd. Dit betekent dat er veel minder water naar de waterzuivering stroomt. En dat is beter voor het milieu.

Nieuw vuilwaterriool (in de rijweg)

Waar mogelijk leggen we nieuw vuilwaterriool aan in de rijweg. Dit zorgt ervoor dat de gemeente het onderhoud aan het riool makkelijker kan uitvoeren.

Nieuw regenwaterriool (in de rijweg)

In de straten tussen de Groen van Prinsterersingel en de Troelstralaan leggen we een nieuw regenwaterriool aan. In de rest van de straten ligt al een regenwaterriool. We sluiten de regenpijpen en de straatkolken zoveel mogelijk aan op het regenwaterriool. Daardoor komt het regenwater in de sloten in de directe omgeving terecht in plaats van bij de waterzuivering. Dit is goed voor het milieu en gaat droogte tegen.

Nieuw drainageriool (in de rijweg)

We leggen ook een drainageriool aan. Het doel van de drainage is om de grondwaterstand gelijk te houden in alle seizoenen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Hieronder leest u wat de laatste stand van zaken van het project is.

Metingen straathoogtes

Vanaf maart 2023 heeft de gemeente gemeten hoe hoog de straten in de wijk liggen ten opzichte van de zeespiegel. Wanneer we weten wat de hoogtes van de straten zijn, kunnen we bepalen hoeveel we gaan ophogen.

Ontwerpen voor veranderend klimaat

We zoeken naar manieren om de straten in de wijk te ontwerpen zodat deze geschikt zijn voor het veranderende klimaat. Dit bereiken we door meer regenwater in de straat en het groen op te vangen. Ook proberen we voor meer schaduw in de openbare ruimte te zorgen.

Uitwerken (schets)ontwerp

Wij werken op dit moment de 1e ideeën uit in een zogeheten ‘schetsontwerp’. In het schetsontwerp brengen we de mogelijkheden (en beperkingen) voor het nieuwe straatontwerp in beeld. Dit doen wij samen met het ingenieursbureau Buro CITE en ontwerpbureau Starling Structures. Zij maken voor ons het schetsontwerp, het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. Ook stellen zij het contract op waarmee de aannemer uiteindelijk moet werken.

Uitwerken nieuw rioolontwerp

Het nieuwe rioleringsontwerp voor de wijk heeft een ander ingenieursbureau gemaakt dat zich specialiseert in het ontwerpen van riool. In het ontwerp staat waar en hoe diep de riolering komt te liggen, welke maat buizen nodig zijn en of er genoeg ruimte in de ondergrond voor het nieuwe aanwezig is. Wij beoordelen dit ontwerp.

Wat is de planning?

Op dit moment stellen we een planning op. De nieuwe planning komt in juni op de website.

Hoe kan ik meedenken?

Tijdens dit project kunt u op verschillende manieren meedenken.

Meedenken over het ontwerp

We willen samen met de bewoners nadenken over de nieuwe inrichting van de straten. Welke ideeën heeft u voor uw buurt? Welke dingen maken het een fijne omgeving, en wat kan er misschien beter? We vragen aan u om hier alvast over na te denken. Bijvoorbeeld over groen en parkeren in de straat.

Informatieavonden bewoners juni 2023

We houden op 19, 20 en 21 juni informatieavonden voor bewoners. Zij ontvangen een brief met uitnodiging. Tijdens de informatieavonden vertellen wij over de stand van zaken. We laten het schetsontwerp zien en leggen hier meer over uit. Bewoners kunnen tijdens deze avond vragen stellen, hun mening geven en met ons in gesprek gaan over het schetsontwerp.

Uw mening geven via onze website

Wij laten het schetsontwerp na de informatieavonden zien op de pagina ‘Meedenken over Ouwe Gouwe Noord’. U kunt uw reactie op het schetsontwerp dan ook via die pagina doorgeven.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over het project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda op telefoonnummer14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.