Herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van werkzaamheden in Ouwe Gouwe Noord. We gaan de straten opnieuw inrichten, ophogen en we vervangen het riool.

Waar is het?

Het project gaat over het gebied tussen de Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Op de kaart staat het projectgebied dat wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

Tijdens het project voeren wij verschillende werkzaamheden uit.

Herinrichting van de straten

We richten de straten opnieuw in. Hierbij vinden we het belangrijk dat de wijk groener gemaakt wordt en geschikt wordt voor het veranderende klimaat. Meer groen in de wijk maakt de lucht schoner, helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, is goed voor de biodiversiteit en maakt uw wijk mooier en gezonder.

Ophoging van de straten

De straten in de wijk Ouwe Gouwe Noord zijn sinds de laatste ophoging gezakt. De gemeente Gouda gaat de straten gemiddeld met 30 centimeter ophogen.

Aanpassing bestaand riool (in de achterpaden) en nieuw riool (in de rijweg)

Het riool in de wijk is verouderd en op sommige plekken aan vervanging toe. Het riool dat nu in de achterpaden ligt, voert het vuilwater en het regenwater af. Dit noemen we een gemengd riool. Het riool krijgt een andere functie. Het nieuwe riool wordt een gescheiden riool. Dat wil zeggen dat vuilwater en regenwater apart worden afgevoerd. Dit betekent dat er veel minder water naar de waterzuivering stroomt. En dat is beter voor het milieu.

Nieuw vuilwaterriool (in de rijweg)

Waar mogelijk leggen we nieuw vuilwaterriool aan in de rijweg. Dit zorgt ervoor dat de gemeente het onderhoud aan het riool makkelijker kan uitvoeren.

Nieuw regenwaterriool (in de rijweg)

In de straten tussen de Groen van Prinsterersingel en de Troelstralaan leggen we een nieuw regenwaterriool aan. In de rest van de straten ligt al een regenwaterriool. We sluiten de regenpijpen en de straatkolken zoveel mogelijk aan op het regenwaterriool. Daardoor komt het regenwater in de sloten in de directe omgeving terecht in plaats van bij de waterzuivering. Dit is goed voor het milieu en gaat droogte tegen.

Nieuw drainageriool (in de rijweg)

We leggen ook een drainageriool aan. Het doel van de drainage is om de grondwaterstand gelijk te houden in alle seizoenen.

Wat is de laatste stand van zaken?

Hieronder leest u wat de laatste stand van zaken van het project is.

Voorlopig ontwerp

In de zomer van 2023 hebben wij het schetsontwerp aan u laten zien tijdens bewonersavonden (juni 2023) en via de projectwebsite. Het schetsontwerp was de 1e stap in het ontwerp. We hebben de ideeën van bewoners waar mogelijk uitgewerkt in het voorlopige ontwerp (VO). Het voorlopige ontwerp is een technische uitwerking van het schetsontwerp. Het voorlopige ontwerp is een belangrijke stap, waarbij we de meeste onderdelen van de openbare ruimte nu hebben vastgelegd. Wel zijn er nog mogelijkheden om kleine aanpassingen te verwerken, als dat nodig is. 

Ontwerpen voor veranderend klimaat

We hebben vaker last van hitte, droogte en hevige regenbuien. Bij de herinrichting zorgen we dat de straten hier beter tegen kunnen. Dit kan bijvoorbeeld door de straten groener te maken. In de bredere straten is al best veel groen aanwezig. De smallere woonstraten hebben veel verharding. Die straten willen we graag groener maken. Ook vinden we het vasthouden van regenwater in de omgeving belangrijk. Daarnaast kijken we naar manieren om de biodiversiteit groter te maken.

Parkeren

We willen het aantal parkeerplaatsen gelijk houden. Plekken waar veel fietsen staan kunnen we fietsparkeerplaatsen geven zodat de straat er netjes uitziet.

We kijken naar de grootte van de parkeervakken op basis van de afmetingen van moderne auto’s. Auto’s zijn namelijk de afgelopen jaren steeds groter geworden. Ook nemen wij maatregelen om de snelheid van de auto’s in de straten laag te houden.

Uitwerken nieuw rioolontwerp

Wij zijn verder gegaan met de onderzoeken die nodig zijn om te bepalen wat wij gaan doen met het riool. Tijdens de informatieavonden in maart 2024 vertellen wij u wat de plannen zijn.

Onderzoek naar zakking straten

Gouda zakt vanwege haar ‘slappe bodem’. Zo ook Ouwe Gouwe Noord. We hebben de afgelopen tijd verschillende onderzoeken gedaan naar de bodem. Zo hebben we boringen en sonderingen (een manier om te meten hoeveel gewicht de grond aankan) laten maken. Met deze informatie laten we een voorspelling uitwerken van de zetting (samendrukken van bepaalde soorten grond, zoals veen, in de bodem door bijvoorbeeld gebouwen of wegen, waardoor de grond zakt) in Ouwe Gouwe Noord. Met de uitkomsten bepalen we hoeveel we gaan ophogen en met welk materiaal we gaan ophogen. Ook werken we op basis van de uitkomsten het rioolontwerp verder uit.

Wat is de planning?

Op dit moment is de planning:

  • Begin maart 2024: informatieavonden over het voorlopig ontwerp en het riool
  • April 2024 tot september 2024: uitwerken van het definitief ontwerp
  • September 2024 tot maart 2025: opstellen van contracttekeningen en het contract
  • Maart 2025 tot half 2025: aanbesteding van de werkzaamheden
  • 2e helft 2025: start van de werkzaamheden

Hoe kan ik meedenken?

Het is helaas niet mogelijk om alle wensen en ideeën voor de wijk uit te voeren, omdat er in de wijk niet altijd genoeg ruimte is. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Om een boom of fietsrek te plaatsen moeten we bijvoorbeeld een parkeervak verplaatsen. Zo moeten we voor elk idee keuzes maken.

Informatieavond over het voorlopige ontwerp

Op de komende informatieavonden begin maart, praten wij u bij over het voorlopige ontwerp van Ouwe Gouwe Noord. U kunt opnieuw meedenken over het ontwerp tijdens deze informatieavonden. Na de informatieavonden kunt u ook uw reactie op het voorlopig ontwerp doorgeven via deze website.

Bekijk het schetsontwerp

Klik onder de kaart op het gebied van uw keuze om het schetsontwerp van dat gebied te bekijken.

• Overzicht deelgebieden herinrichting Ouwe Gouwe Noord. • Deelgebied 1 (lichtgroen) betreft de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat. • Deelgebied 2 (oranjebruin) betreft de De Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven). • Deelgebied 3 (blauw) betreft de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven). • Deelgebied 4 (paars) betreft de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven). • Deelgebied 5 (geel) betreft de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). • Deelgebied 6 (donkergroen) betreft de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

Gebied 1: de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat.

Gebied 2: de Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven).

Gebied 3: de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven).

Gebied 4: de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven).

Gebied 5: de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven).

Gebied 6: de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over het project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda op telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.