Rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

Het riool in de wijk Ouwe Gouwe Noord is verouderd en aan vervanging toe. Het toekomstige riool wordt waar mogelijk aan de voorkant in de rijweg aangelegd. Tegelijkertijd hoogt de gemeente de straten op tot het oorspronkelijke peil. De straten worden opnieuw ingericht. Hierbij vinden we groen belangrijk en dat de inrichting is aangepast aan de veranderingen van het klimaat.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in het gebied tussen de Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Tekening met daarop het projectgebied dat wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

In het oostelijk deel van de wijk Ouwe Gouwe Noord ligt een gemengd riool. Dit betekent dat het regenwater en het afvalwater vanuit huizen in hetzelfde riool terecht komt. Het riool brengt het daarna naar de waterzuivering. Ons doel is om het regenwater en afvalwater te gaan scheiden. Regenwater gaat dan naar open water in de omgeving en vuilwater naar een zuiveringsinstallatie. De voordelen zijn dat het riool dan meer water kan verwerken en de zuiveringsinstallatie alleen echt vuil water hoeft schoon te maken. Het scheiden van vuilwater en regenwater begint bij uw woning. Daarom willen wij alle regenafvoer aan de voorkant van de woningen aansluiten op het nieuwe regenwater-afvoerriool (HWA-riool).

Het westelijk deel van de wijk is in 2006 al een HWA-riool aangelegd. Toen zijn de regenpijpen van de woningen niet aangesloten. Dat is nu toch nog het plan.

Het vuilwaterriool vervangen we in de hele wijk, omdat het verouderd en soms kapot is. Op sommige plekken is het riool lek. Het type riool in het westelijk deel is slecht voor het milieu.

Wat is de laatste stand van zaken?

In 2021 waren er weinig werkzaamheden, omdat we het druk hadden met andere grote rioleringsprojecten in Gouda. Vanaf half 2022 zijn we weer bezig om de plannen voor Ouwe Gouwe Noord uit te werken.

Op dit moment beoordelen we het nieuwe rioleringsontwerp voor de wijk. Dit ontwerp is gemaakt door een ingenieursbureau. Hierin wordt duidelijk waar en hoe diep de riolering komt te liggen en welke maat buizen er nodig zijn. Nadat we het ontwerp hebben gecontroleerd en goedgekeurd is het belangrijk om te onderzoeken of het in de ondergrond past. Hiervoor graven we proefsleuven.

Wij hebben de afgelopen jaren de grondwaterstanden in de wijk gemeten. Deze informatie nemen we ook mee in het rioolontwerp. Met het nieuwe drainageriool willen we ervoor zorgen dat de grondwaterstand en oppervlaktewater in alle seizoenen op hetzelfde niveau blijven.

Wat is de planning?

Na de zomer van 2022 starten we met het ontwerpen van de straten in Ouwe Gouwe Noord. Daarvoor wordt onder andere de huidige hoogte en inrichting van openbare ruimte ingemeten en in kaart gebracht. Hierdoor weten wij precies hoe de wijk er nu uitziet. Denk hierbij aan hoogtes van de straten, maar ook aan bankjes, prullenbakken en lantarenpalen. Dit gebruiken wij als basis voor het nieuwe ontwerp.

Nadat we een schetsontwerp hebben gemaakt (een 1e ontwerp) laten we deze aan de buurt zien. Ook vragen we de bewoners dan gevraagd om mee te denken over bepaalde onderdelen van het ontwerp.

We verwachten dat we in 2024 met de uitvoering van de werkzaamheden starten.

Hoe kan ik meedenken?

Bij de nieuwe inrichting van de straat heeft de gemeente u als bewoner nodig. Welke ideeën heeft u voor uw buurt? Wilt u daar alvast eens over nadenken? Hoe denkt u bijvoorbeeld over groen en parkeren? De gemeente praat graag met u over het project om het mooiste resultaat te behalen. Want u woont en leeft er.

Als er meer bekend is over de werkzaamheden of de planning van het project, dan laten wij u dat weten. Onder andere via deze projectpagina. Ook maken wij belangrijke acties altijd bekend met bijvoorbeeld een brief.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.