Herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

De gemeente is bezig met de voorbereidingen van werkzaamheden in Ouwe Gouwe Noord. We gaan de straten opnieuw inrichten, ophogen en we vervangen waar mogelijk het riool.

Waar is het?

Het project gaat over het gebied tussen de Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Op de kaart staat het projectgebied dat wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

Tijdens het project voeren wij verschillende werkzaamheden uit.

Herinrichting van de straten

We richten de straten opnieuw in. Hierbij vinden we het belangrijk dat de wijk groener gemaakt wordt en geschikt wordt voor het veranderende klimaat. Meer groen in de wijk maakt de lucht schoner, helpt tegen wateroverlast en tegen hitte, is goed voor de biodiversiteit en maakt uw wijk mooier en gezonder.

Ophoging van de straten

De straten in de wijk Ouwe Gouwe Noord zijn sinds de laatste ophoging gezakt. De gemeente Gouda gaat de straten 10 tot 40 centimeter ophogen.

Werkzaamheden aan het riool in het oostelijke deel van de wijk

Het riool in de straten tussen de Groen van Prinsterersingel en de Troelstralaan is verouderd en aan vervanging toe. Het riool dat nu in de achterpaden ligt, voert het vuilwater en het regenwater af. Dit noemen we een gemengd riool. Het riool dat er nu ligt krijgt een andere functie. Het nieuwe riool wordt een gescheiden riool. Dat wil zeggen dat vuilwater en regenwater apart worden afgevoerd.

We leggen een nieuw vuilwaterriool, regenwaterriool en drainageriool aan in de rijweg. Dit zorgt ervoor dat de gemeente het onderhoud aan de verschillende riolen makkelijker kan uitvoeren en de grondwaterstand op peil blijft.

We sluiten de regenpijpen en de straatkolken zoveel mogelijk aan op het regenwaterriool. Daardoor komt het regenwater in de sloten in de directe omgeving terecht in plaats van bij de waterzuivering. Dit is goed voor het milieu en gaat droogte tegen.

We leggen ook een drainageriool aan in de rijweg. Het doel van de drainage is om de grondwaterstand gelijk te houden in alle seizoenen. In natte periodes met regen kan het grondwater door kleine gaten in de buis afgevoerd worden. Hierdoor stijgt de grondwaterstand niet te veel. In drogere periodes kan de drainage ervoor zorgen dat het grondwater niet te laag komt te staan.

Werkzaamheden aan het riool in het westelijk deel van de wijk

We repareren het vuilwaterriool in de straten tussen de Savornin Lohmansingel en de watergang langs de Groen van Prinsterersingel. Uit onderzoek blijkt dat de aanleg van een nieuw riool in dit deel van het project niet haalbaar is. Een voorspelling van de zakking van de straten in het westelijk deel van de wijk in de toekomst geeft namelijk aan dat de straten nog te snel zakken. Een gespecialiseerd bureau heeft dit berekend. Daarom voeren we alleen onderhoud en reparaties uit. En we leggen een drainageriool aan.

In dit gedeelte van de wijk ligt al een regenwaterriool. Waar het nodig is voeren we ook aan dit riool reparaties uit.

Wat is de laatste stand van zaken?

Hieronder leest u wat de laatste stand van zaken van het project is.

Uitwerken definitief ontwerp

In maart 2024 hebben wij het voorlopig ontwerp (VO) aan u laten zien tijdens bewonersavonden. We hebben de ideeën van bewoners, die wij eerder hadden ontvangen, waar mogelijk uitgewerkt in het VO.

Wij werken nu aan het definitief ontwerp (DO). Het DO is een gedetailleerde technische uitwerking van het voorlopig ontwerp. Hierin verwerken wij waar mogelijk de ideeën van bewoners die wij in maart 2024 hebben ontvangen. Het DO is de basis voor het contract dat wij met een aannemer afsluiten om de werkzaamheden uit te voeren.

Ontwerpen voor veranderend klimaat

We hebben vaker last van hitte, droogte en hevige regenbuien. Bij de herinrichting zorgen we dat de straten hier beter tegen kunnen. Dit doen wij door de straten groener te maken. In de bredere straten is al best veel groen aanwezig. De smallere woonstraten hebben veel verharding. In die straten planten we een aantal bomen en brengen we iets meer beplanting aan dan er nu is. Ook nemen we een aantal maatregelen om het regenwater vast te houden in de omgeving. Dit doen we door wadi’s te maken. Wadi’s zijn ondiepe greppels in het gras. Deze vullen zich met regenwater als het hard en lange tijd regent. Als het stopt met regenen zakt het water in de grond. Daarnaast maken we de biodiversiteit groter.

Hier en daar vervangen wij de oeverbescherming in de Heemskerkstraat door natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is goed voor plant en dier (flora en fauna).

Parkeren

We houden het aantal parkeerplaatsen in de wijk ongeveer gelijk. Op plekken waar veel fietsen staan maken we fietsparkeerplaatsen zodat de straat er netjes uitziet.

We kijken naar de grootte van de parkeervakken op basis van de afmetingen van moderne auto’s. Auto’s zijn de afgelopen jaren namelijk steeds groter geworden. Tussen de langsparkeervakken halen wij de witte lijnen weg zodat auto’s van verschillende grootte beter kunnen parkeren. Ook nemen wij maatregelen om de snelheid van de auto’s in de straten laag te houden.

Wat is de planning?

Op dit moment is de planning:

  • April tot en met september 2024: uitwerken van het definitief ontwerp
  • Oktober 2024 tot mei 2025: opstellen van contracttekeningen en het contract
  • Mei 2025 tot september 2025: aanbesteding van de werkzaamheden
  • Najaar 2025: start van de werkzaamheden

Hoe kan ik meedenken?

Het is helaas niet mogelijk om alle wensen en ideeën voor de wijk uit te voeren, omdat er in de wijk niet altijd genoeg ruimte is. Dit betekent dat we keuzes moeten maken. Om een boom of fietsrek te plaatsen moeten we bijvoorbeeld een parkeervak verplaatsen. Zo moeten we voor elk idee keuzes maken.

Informatiebijeenkomsten over het definitief ontwerp

Wij verwachten dat wij het definitief ontwerp in september 2024 klaar hebben. Tegen die tijd krijgt u informatie over de nieuwe informatieavonden. Wij praten u dan bij over het definitief ontwerp van Ouwe Gouwe Noord. Tijdens en na de informatiebijeenkomsten kunt u uw reactie op het definitief ontwerp doorgeven. Het definitief ontwerp biedt in principe geen mogelijkheden meer voor aanpassingen, tenzij er hele dringende redenen voor zijn.

Reacties op het het voorlopig ontwerp

U kon tot en met 19 mei uw mening over het voorlopig ontwerp geven. We bekijken de opmerkingen goed en kijken of we deze nog mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp.

Klik onder de kaart op het gebied van uw keuze om het voorlopig ontwerp van dat gebied te bekijken.

• Overzicht deelgebieden herinrichting Ouwe Gouwe Noord. • Deelgebied 1 (lichtgroen) betreft de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat. • Deelgebied 2 (oranjebruin) betreft de De Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven). • Deelgebied 3 (blauw) betreft de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven). • Deelgebied 4 (paars) betreft de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven). • Deelgebied 5 (geel) betreft de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). • Deelgebied 6 (donkergroen) betreft de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

Gebied 1: de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat.

Gebied 2: de Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven).

Gebied 3: de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven).

Gebied 4: de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven).

Gebied 5: de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven).

Gebied 6: de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft over het project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda op telefoonnummer 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.