Rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

Het riool in de wijk Ouwe Gouwe Noord is verouderd en aan vervanging toe. Het toekomstige riool wordt aan de voorkant in de rijweg aangelegd. Tegelijkertijd hoogt de gemeente de straten op. De straten worden opnieuw ingericht, zodat bijvoorbeeld het groen beter tot zijn recht komt.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn in het gebied tussen de Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Tekening met daarop het projectgebied dat wordt omsloten door: Thorbeckelaan, De Savornin Lohmansingel, Omlooppad, Groen van Prinsterersingel, Wibautstraat en de Troelstralaan.

Wat zijn de werkzaamheden?

In het oostelijk deel van de wijk Ouwe Gouwe Noord ligt een gemengd riool. Dit betekent dat het regenwater en het afvalwater vanuit huizen in hetzelfde riool terecht komt. Het riool brengt het daarna naar een zuiveringsinstallatie. Ons doel is om het regenwater en afvalwater te gaan scheiden. Regenwater gaat dan naar open water en vuilwater naar een zuiveringsinstallatie. De voordelen zijn dat het riool dan meer water kan verwerken en de zuiveringsinstallatie alleen echt vuil water hoeft schoon te maken. Het scheiden van vuilwater en regen begint bij uw woning. Daarom willen wij alle regenafvoer aan de voorkant van de woningen aansluiten op het nieuwe regenwater-afvoerriool (HWA-riool).

Het westelijk deel van de wijk is in 2006 al een goed werkend HWA-riool aangelegd. Toen zijn de regenpijpen van de woningen niet aangesloten. Dat is nu toch nog het plan.

Het vuilwaterriool vervangen we in heel de wijk, omdat het verouderd en soms kapot is. Op sommige plekken is het riool lek. Het type riool in het westelijk deel is slecht voor het milieu.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen. Een ingenieursbureau maakt een rioolontwerp. Waar komt het vuilwater-, regenwater- en drainageriool? Welke soort buizen is nodig en op welke diepte? Speciale buizen gaan minimaal één jaar de grondwaterstanden meten. Met het nieuwe drainageriool willen we ervoor zorgen dat de grondwaterstand en oppervlaktewater in alle seizoenen op hetzelfde niveau blijven.

Een aannemersbedrijf onderzoekt de huisaansluitingen van de rijwoningen en appartementen om te zien wat er per woning of appartement nodig is voor een eigen aansluiting op het nieuwe riool. Er zijn al woningen met een aansluiting aan de voorzijde. Helaas betekent dit niet automatisch dat ze direct aangesloten kunnen worden op het nieuwe riool. Misschien zijn aanpassingen nodig. Ook dat gaan de onderzoeken laten zien.

Met al deze gegeven maken we een rioolplan. Daarin staat hoe de gemeente het project het beste kan uitvoeren en wat daarvoor nodig is. Als we weten hoe we het onder de grond willen aanpakken, dan kijken we naar de inrichting van de straat.

Hoe kan ik meedenken?

Bij de nieuwe inrichting van de straat heeft de gemeente u als bewoner nodig. Welke ideeën heeft u voor uw buurt? Wilt u daar alvast eens over nadenken? Hoe denkt u bijvoorbeeld over groen en parkeren? De gemeente praat graag met u over het project om het mooiste resultaat te behalen. Want u woont en leeft er.

Als er meer bekend is over het werk of de planning van het project, dan laten wij u dat weten. Onder andere via deze projectpagina. Ook maken wij belangrijke acties altijd bekend met bijvoorbeeld een brief.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.