Rioolvervanging Gouda

In 2019 heeft de Goudse gemeenteraad een rioleringsplan vastgesteld om het verouderde riool in de stad te vervangen en verbeteren. De werkzaamheden zijn ondertussen in verschillende wijken in volle gang. Op deze pagina leest u hierover algemene informatie. Op de pagina Gouda werkt aan de stad vindt u onder het kopje Riolering alle projecten die de gemeente op dit moment uitvoert.

Waarom vervangen?

De redenen waarom we de bestaande riolering in Gouda vervangen door een nieuw rioleringsstelsel zijn:

Onderhoud wordt makkelijker

Het rioolstelsel ligt vaak aan de achterkant van de woningen. Door de smalle achterpaden, aangelegde tuinen met volgroeide bomen en perceelafscheidingen is het riool moeilijk te bereiken. Hierdoor is het rioolonderhoud moeilijk en duur. Ook levert het voor de afvoer van het riool vaak problemen op. Daarom verplaatsen we het riool waar mogelijk naar de openbare weg aan de voorkant van de woningen. Dit maakt het onderhoud in de toekomst een stuk makkelijker.

Waterkwaliteit verbetert

Het bestaande riool is een gemengd rioolstelsel. Dat betekent dat het vuile water uit de woningen en het regenwater dat van de daken komt samen in 1 stelsel zijn. Bij heftige regenval kan het rioolstelsel de hoeveelheid water soms niet verwerken. Dan loopt het riool over waardoor een deel in sloten terechtkomt. Om de waterkwaliteit te verbeteren legt de gemeente nu een gescheiden rioolstelsel aan. Regenwater en vuilwater worden zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd.

De straat moet toch worden opgehoogd

Als een straat open ligt vanwege rioolwerkzaamheden is het handig en goedkoper om ook meteen de straat op te hogen.

Kijk op de website van Stichting RIO NED voor meer informatie over hoe het riool werkt.

Meer informatie