Veranderingen in het openbaar gebied en op particuliere terreinen

Als de gemeente aan het openbaar gebied werkt, vinden er veranderingen plaats in het openbaar gebied, maar soms ook op particulieren terreinen.

Veranderingen in het openbaar gebied

Hieronder leest u wat er in het openbaar gebied verandert.

Rioolvervanging

De gemeente legt het riool waar mogelijk in de openbare straat en maakt een gescheiden rioolstelsel. Dit rioolstelsel voert vuilwater en regenwater zoveel mogelijk gescheiden af.

Ophoging

We hogen het openbare gebied zo op dat het lang mee gaat. Het gebied mag in de komende 30 jaar niet meer dan 30 centimeter verzakken.

Herinrichting

Na de ophoging krijgt de straat opnieuw een inrichting op basis van het gemeentelijke beleid (Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte, LIOR). In de praktijk blijft de straat zoveel mogelijk hetzelfde.

Veranderingen op particuliere terreinen

Als het hoofdriool moet worden verplaatst van de achterkant naar de voorkantzijde van de woningen, dan bouwen we de huisaansluiting om naar de voorkant van de woning. Op de principetekening (pdf) ziet u hoe dit werkt.

Als we het hoofdriool alleen herstellen, blijft het hoofdriool liggen waar het ligt. In dat geval blijft de bestaande huisaansluiting ook liggen, maar vernieuwt de gemeente het aansluitpunt op het hoofdriool. Op de detailtekening (pdf) ziet u wat er in zo’n geval ongeveer gebeurt.

Inspectie

In het voortraject (onderzoeksfase) laat de gemeente uw huidige rioleringsaansluiting inspecteren. Hierdoor weten we of we huisaansluitingen van de achterkant naar de voorkant kunnen ombouwen.